Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by nope

 1. 百度网盘直链下载助手 - 【百度网盘直接下载助手 直链加速版】正式更名为【百度网盘直链下载助手】免客户端一键获取百度网盘文件真实下载地址,支持使用IDM,迅雷等下载工具下载

  Tác giả
  syhyz1990
  Cài đặt hàng ngày
  5.072
  Số lần cài đặt
  1.328.773
  Đánh giá
  1950 19 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.224
  Số lần cài đặt
  596.114
  Đánh giá
  3102 10 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 破解VIP会员视频集合 - 2019-3-11更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.142
  Số lần cài đặt
  1.479.223
  Đánh giá
  2733 28 13
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  617
  Số lần cài đặt
  1.825.935
  Đánh giá
  3493 37 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  384
  Số lần cài đặt
  310.064
  Đánh giá
  1945 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. CSDN自动展开+去广告+净化剪贴板+免登陆 - ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

  Tác giả
  gorgiaxx
  Cài đặt hàng ngày
  357
  Số lần cài đặt
  54.326
  Đánh giá
  238 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 2019.4.17更新 - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  村长
  Cài đặt hàng ngày
  352
  Số lần cài đặt
  221.828
  Đánh giá
  797 8 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  341
  Số lần cài đặt
  475.783
  Đánh giá
  3029 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  286
  Số lần cài đặt
  227.989
  Đánh giá
  1372 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 贴吧全能助手 - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Tác giả
  忆世萧遥
  Cài đặt hàng ngày
  294
  Số lần cài đặt
  229.587
  Đánh giá
  1358 8 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  228
  Số lần cài đặt
  218.055
  Đánh giá
  802 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  Wang Hsin-che
  Cài đặt hàng ngày
  94
  Số lần cài đặt
  203.044
  Đánh giá
  1660 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  89
  Số lần cài đặt
  74.982
  Đánh giá
  1048 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 闲鱼搜索框+去首图二维码 - 还原右上搜索框, 显示宝贝标题, 清除宝贝首图二维码

  Tác giả
  cuteribs
  Cài đặt hàng ngày
  87
  Số lần cài đặt
  40.807
  Đánh giá
  191 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Search By Image - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  53.325
  Đánh giá
  992 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  66.833
  Đánh giá
  883 8 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Super_preloaderPlus_one_New - Preload and Autopager

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  17.258
  Đánh giá
  444 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  201.698
  Đánh giá
  589 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 论坛网盘链接免密提取 - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  87.036
  Đánh giá
  415 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Google: Bypass Result Page Redirect - Avoid Google redirect for search result pages.

  Tác giả
  VA
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  47.343
  Đánh giá
  585 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. iqiyi-player-switch - 爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  35.317
  Đánh giá
  377 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Baidu Pan SuperKey - 度盘万能钥匙,云盘万能钥匙扩展改成 GM 脚本

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  7.805
  Đánh giá
  86 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. bbsAutoSign - 用于各种论坛自动签到

  Tác giả
  nope
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  6.448
  Đánh giá
  172 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  59.331
  Đánh giá
  1251 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  16.106
  Đánh giá
  406 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)