Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 三月阳光

 1. CSDN自动展开+去广告+净化剪贴板+免登陆 - ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

  Tác giả
  gorgiaxx
  Cài đặt hàng ngày
  191
  Số lần cài đặt
  159.387
  Đánh giá
  602 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 视频网HTML5播放小工具 - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  910
  Số lần cài đặt
  497.995
  Đánh giá
  2074 14 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能 8.自动翻页功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  3.348
  Số lần cài đặt
  1.123.516
  Đánh giá
  4565 22 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Bilibili Evolved - 强大的哔哩哔哩增强脚本: 下载视频, 音乐, 封面, 弹幕 / 简化直播间, 评论区, 首页 / 自定义顶栏, 删除广告, 夜间模式 / 触屏设备支持

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  2.480
  Số lần cài đặt
  173.940
  Đánh giá
  843 7 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 拒绝二维码登录 - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  74
  Số lần cài đặt
  14.448
  Đánh giá
  177 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  1.045
  Số lần cài đặt
  336.052
  Đánh giá
  1781 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  3.115
  Số lần cài đặt
  542.229
  Đánh giá
  1978 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Bilibili直播间挂机助手 - Bilibili直播间自动签到,领瓜子,参加抽奖,完成任务,送礼等

  Tác giả
  SeaLoong
  Cài đặt hàng ngày
  141
  Số lần cài đặt
  57.827
  Đánh giá
  411 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 1024网址更新+新帖标注+取消viidii跳转+去帖子广告+帖子内隐藏1024的回复等,修复版 - 在原版的基础上开发了此修复增强版本 [感谢原作者:sbdx、veip007] 草榴社区 - 「不定时更新网址」 「去掉60S限制」「取消viidii跳转」「种子链接转化磁链接」「去帖子广告」「阅读帖子按楼数快速跳转楼层」「帖子内隐藏1024的回复」「今日帖子加亮」「超大图片根据屏幕缩放」「快捷键:详细页J/K 上/下一个回复,F6跳转技术讨论区,【.】

  Tác giả
  一腔诗意喂了狗
  Cài đặt hàng ngày
  80
  Số lần cài đặt
  40.765
  Đánh giá
  315 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Picviewer CE+ - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  169
  Số lần cài đặt
  32.038
  Đánh giá
  562 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. YouTube Links - Download YouTube videos. Video formats are listed at the top of the watch page. Video links are tagged so that they can be downloaded easily.

  Tác giả
  nhyone
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  61.392
  Đánh giá
  345 5 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. QQ相册外链工具 - QQ空间相册外链脚本,支持HTTPS

  Tác giả
  Y-A-K-E
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  434
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  171
  Số lần cài đặt
  95.056
  Đánh giá
  1035 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Super_preloaderPlus_one_New - Preload and Autopager

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  126
  Số lần cài đặt
  37.508
  Đánh giá
  710 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. AC-论坛悬浮回复框 - 常用论坛的悬浮回复框,点击固定,再次点击缩回

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  750
  Đánh giá
  40 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 『净网卫士』 吾爱破解论坛 - 移除广告,精简页面。新增论坛后台自动签到。

  Tác giả
  Hunlongyu
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  10.171
  Đánh giá
  65 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Auto Close YouTube Ads - Close and/or Mute YouTube ads automatically!

  Tác giả
  fuzetsu
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  54.634
  Đánh giá
  221 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 闲鱼搜索框+去首图二维码 - 还原右上搜索框, 显示宝贝标题, 清除宝贝首图二维码

  Tác giả
  cuteribs
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  55.889
  Đánh giá
  226 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  39.118
  Đánh giá
  631 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. TGFC ban troll - 让讨厌的苍蝇走开!屏蔽指定用户的主帖和回帖,感谢原作者 taxidriver、jun4rui

  Tác giả
  house keeper
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  257
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  60.907
  Đánh giá
  1227 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  50
  Số lần cài đặt
  94.960
  Đánh giá
  822 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  432
  Số lần cài đặt
  528.949
  Đánh giá
  2286 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 360,百度网盘,微盘链接 - 360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  13.179
  Đánh giá
  156 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)