Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by morphysh

 1. 百度网盘直链下载助手 - 【百度网盘直接下载助手 直链加速版】正式更名为【百度网盘直链下载助手】免客户端一键获取百度网盘文件真实下载地址,支持使用IDM,迅雷等下载工具下载

  Tác giả
  syhyz1990
  Cài đặt hàng ngày
  5.516
  Số lần cài đặt
  1.647.194
  Đánh giá
  2354 24 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.365
  Số lần cài đặt
  680.870
  Đánh giá
  3369 13 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  669
  Số lần cài đặt
  1.867.381
  Đánh giá
  3494 38 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown,官方QQ群:691023412,验证口令:imdb

  Tác giả
  bimzcy
  Cài đặt hàng ngày
  677
  Số lần cài đặt
  209.513
  Đánh giá
  1168 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. EX-百度云盘 - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [企业版]

  Tác giả
  gxvv
  Cài đặt hàng ngày
  416
  Số lần cài đặt
  678.978
  Đánh giá
  1373 8 8
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 2019.6.9更新 增加手机端app - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  村长
  Cài đặt hàng ngày
  332
  Số lần cài đặt
  243.107
  Đánh giá
  848 8 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  318
  Số lần cài đặt
  498.037
  Đánh giá
  3067 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. YouTube + - YouTube with more freedom

  Tác giả
  ParticleCore
  Cài đặt hàng ngày
  105
  Số lần cài đặt
  200.702
  Đánh giá
  1079 7 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  92
  Số lần cài đặt
  80.570
  Đánh giá
  1086 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  83
  Số lần cài đặt
  208.513
  Đánh giá
  1668 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  71.704
  Đánh giá
  907 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 百度盘直接下载 - 就他妈不装百度云管家

  Tác giả
  Z3JlYXN5Zm9yaw==
  Cài đặt hàng ngày
  63
  Số lần cài đặt
  98.482
  Đánh giá
  150 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 网页强制复制 - 右键强力解锁,可以复制一些网站的免费章节或者特殊文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  66.647
  Đánh giá
  496 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Steam Info - 快速查询Steam游戏信息

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  24.816
  Đánh giá
  304 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. CNKI 中国知网 PDF 全文下载 - 参见 http://blog.yuelong.info/post/cnki-pdf-js.html

  Tác giả
  Yue
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  29.984
  Đánh giá
  261 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  33.380
  Đánh giá
  586 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  195.508
  Đánh giá
  649 4 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. anti-redirect - GM脚本, 去除各搜索引擎/常用网站的重定向

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  27.516
  Đánh giá
  528 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Super_preloaderPlus_one - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  25.032
  Đánh giá
  523 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Bilibili Fixer - Perfect! - 情人节的2233又回来了♥

  Tác giả
  FireAwayH
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  39.043
  Đánh giá
  196 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  20.947
  Đánh giá
  271 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 查看发帖 - 查看百度贴吧某用户在某贴吧或者全部贴吧的发言

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  9.746
  Đánh giá
  175 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Eza's Tumblr Scrape - Creates a new page showing just the images from any Tumblr

  Tác giả
  Ezalias
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.920
  Đánh giá
  31 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 去除贴吧列表里面的广告 - 去除贴吧掺夹在[帖子列表][回复列表]里的广告

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23.517
  Đánh giá
  288 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)