Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by myx0415

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. AC-baidu-重定向优化百度搜狗谷歌必应搜索_favicon_双列 JS - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增自定义网站拦截功能 3添加Favicon显示 4.页面CSS 5.添加计数 6.开关选择以上功能 7.自动翻页功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.778
  Số lần cài đặt
  2.101.613
  Đánh giá
  7152 102 13
  Đã tạo
  24-11-2015
  Đã cập nhật
  02-09-2021
 2. 网页限制解除 JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  464
  Số lần cài đặt
  678.145
  Đánh giá
  2503 11 1
  Đã tạo
  23-11-2015
  Đã cập nhật
  25-09-2021
 3. Search By Image JS - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  117
  Số lần cài đặt
  133.904
  Đánh giá
  1624 4 0
  Đã tạo
  04-07-2014
  Đã cập nhật
  08-03-2020
 4. 网盘自动填写提取密码 JS - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  94
  Số lần cài đặt
  97.209
  Đánh giá
  541 0 2
  Đã tạo
  15-05-2014
  Đã cập nhật
  11-06-2021
 5. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  85
  Số lần cài đặt
  150.720
  Đánh giá
  1341 17 6
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  17-08-2020
 6. 腾讯动漫-破解 JS - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  56.318
  Đánh giá
  275 0 2
  Đã tạo
  06-02-2016
  Đã cập nhật
  12-12-2016
 7. EFVideoDownloader JS - 显示视频下载链接

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  13.744
  Đánh giá
  19 0 2
  Đã tạo
  20-08-2015
  Đã cập nhật
  29-07-2017
 8. search engine jump for academic JS - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  35.901
  Đánh giá
  453 0 0
  Đã tạo
  25-06-2014
  Đã cập nhật
  16-01-2021
 9. AdsBypasser JS - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  231.002
  Đánh giá
  834 8 6
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  09-07-2017
 10. 百度云插件+APIKey JS - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  261.101
  Đánh giá
  1745 7 5
  Đã tạo
  24-04-2014
  Đã cập nhật
  10-03-2018
 11. 破解360doc防复制系统 JS - 破解360doc防复制系统(不登陆360doc时复制,不弹出请登录提示)

  Tác giả
  1354092549
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  19.620
  Đánh giá
  173 0 0
  Đã tạo
  22-09-2015
  Đã cập nhật
  27-05-2017
 12. Popup Search JS - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  23.378
  Đánh giá
  439 5 0
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  22-09-2021
 13. bili_fix_player JS - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  27.721
  Đánh giá
  270 2 0
  Đã tạo
  10-05-2014
  Đã cập nhật
  12-09-2016
 14. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  63.605
  Đánh giá
  1206 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 15. 360,百度网盘,微盘链接 JS - 360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  13.901
  Đánh giá
  156 0 0
  Đã tạo
  07-10-2015
  Đã cập nhật
  01-12-2015
 16. 去除360极速扩展中心限制 JS - 让其他基于chromium的浏览器可以直接从360极速扩展中心下载扩展

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  9.290
  Đánh giá
  84 0 0
  Đã tạo
  17-06-2016
  Đã cập nhật
  12-07-2016
 17. KTXP&dmhyTorrentLinkToMagnet JS - 将dmhy的超长磁链换成btih为40个字符长度的磁链,用于不支持btih为32个字符的磁链的下载渠道,对另外四个站的列表页新增同类的磁力链接,对dmhy和类似miobt的站点提供批量磁链复制,支持跨页复制 PS:沿用这个脚本并不是因为我认为这四个站跟极影有任何关系,只是受众有重叠

  Tác giả
  JMNSY
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.811
  Đánh giá
  57 0 0
  Đã tạo
  04-10-2014
  Đã cập nhật
  05-04-2018
 18. 百度网盘分享(版本1) JS - 百度网盘批量分享, 每个勾勾都生成一个分享链接, 可以自定义访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.408
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  13-08-2015
  Đã cập nhật
  13-12-2015
 19. tiebapaging JS - 解决百度贴吧翻页强制登陆问题

  Tác giả
  kimown
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  367
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  28-09-2015
  Đã cập nhật
  28-09-2015
 20. searchEngineJumpCE-modify by ted423 JS - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.686
  Đánh giá
  79 1 0
  Đã tạo
  27-03-2014
  Đã cập nhật
  16-03-2020
 21. 屏蔽百度搜索中的卡饭教程 JS - 屏蔽百度搜索中的卡饭教程!

  Tác giả
  bin456789
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.050
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  15-10-2015
  Đã cập nhật
  16-10-2015
 22. AC-从谷歌 百度 必应搜索结果中屏蔽自定义关键字 JS - 从谷歌 百度 必应搜索结果中屏蔽自定义关键字,关键字自己确定吧,想想大概2-3个版本就不会更新了,因为每个人的关键字不一样

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.087
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  25-11-2015
  Đã cập nhật
  17-12-2017
 23. Link Redirect Fix for 360so JS - Avoid link redirect for 360 search

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.610
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  10-06-2016
  Đã cập nhật
  09-11-2016

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)