Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by TSUEIYU

 1. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  281
  Số lần cài đặt
  434.448
  Đánh giá
  2129 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  214
  Số lần cài đặt
  71.064
  Đánh giá
  903 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Anti-Adblock Killer | Reek - Helps you keep your Ad-Blocker active, when you visit a website and it asks you to disable.

  Tác giả
  reek
  Cài đặt hàng ngày
  121
  Số lần cài đặt
  291.279
  Đánh giá
  1087 20 43
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. True URL downloads - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  72.163
  Đánh giá
  694 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 動畫瘋工具箱 - 取得動畫的 m3u8 網址,下載彈幕為 json,去除擋廣告的警告訊息

  Tác giả
  3142 maple
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  2.535
  Đánh giá
  16 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 動漫瘋 - 取得動漫瘋m3u8檔案,用potplayer觀看,已經接近正式版

  Tác giả
  sheepdragon1031
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.117
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 巴哈姆特之互動改回回覆 - 把巴哈亂改的互動調整回原本的回覆

  Tác giả
  貝果
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 反巴哈姆特反反廣告的提示 - 反巴哈姆特(含動畫瘋)反反廣告的提示及反文章列表廣告

  Tác giả
  FlandreKawaii
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.187
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Baha imgur upload - add upload to imgur in bahamut

  Tác giả
  3142 maple
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  118
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 巴哈姆特收藏確認 - 在收藏前彈出一個對話框詢問是否要收藏

  Tác giả
  3142 maple
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 巴哈姆特通知式信件匣 - 把巴哈姆特的信件匣變得像通知一樣可展開預覽列表

  Tác giả
  upk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  36
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 巴哈姆特_新版B頁板務功能 - 文章列表左鍵選取、右鍵選單。

  Tác giả
  Bee10301
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)