Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by Kura Hent

 1. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  1.168
  Số lần cài đặt
  993.364
  Đánh giá
  2343 13 8
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Local YouTube Downloader - Get YouTube raw link without external service.

  Tác giả
  3142 maple
  Cài đặt hàng ngày
  965
  Số lần cài đặt
  335.020
  Đánh giá
  1060 9 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown,官方QQ群:691023412,验证口令:imdb

  Tác giả
  bimzcy
  Cài đặt hàng ngày
  843
  Số lần cài đặt
  464.992
  Đánh giá
  2084 10 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Greasyfork Search with Sleazyfork Results include - Merge adult results of sleazyfork into greasyfork when the script is no longer anonymously available, add rating score and version for scripts then

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  374
  Số lần cài đặt
  158.786
  Đánh giá
  1641 5 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 贴吧全能助手 - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Tác giả
  忆世萧遥
  Cài đặt hàng ngày
  299
  Số lần cài đặt
  358.202
  Đánh giá
  1852 8 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  92
  Số lần cài đặt
  114.769
  Đánh giá
  1277 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Youtube Subtitle Downloader v20 - (2018-June-13) v20 fix download error cause by Youtube change their API

  Tác giả
  1c7
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  48.698
  Đánh giá
  255 4 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 移除百家号搜索结果 - 删除百度搜索结果的百家号结果

  Tác giả
  mzcc
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  21.516
  Đánh giá
  93 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Anti-Anti Adblock - 防止 Adblock 被偵測

  Tác giả
  sst311212
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  19.215
  Đánh giá
  88 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)