Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 王琦

 1. 视频网HTML5播放小工具 - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  478
  Số lần cài đặt
  531.932
  Đánh giá
  2184 16 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 移除百家号搜索结果 - 删除百度搜索结果的百家号结果

  Tác giả
  mzcc
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  21.612
  Đánh giá
  93 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)