Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 肥龙

 1. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.547
  Số lần cài đặt
  679.232
  Đánh giá
  3360 13 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 破解VIP会员视频集合 - 2019-3-11更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  962
  Số lần cài đặt
  1.553.050
  Đánh giá
  2813 28 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  616
  Số lần cài đặt
  1.866.500
  Đánh giá
  3495 38 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  347
  Số lần cài đặt
  436.100
  Đánh giá
  2132 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 2019.6.9更新 增加手机端app - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  村长
  Cài đặt hàng ngày
  277
  Số lần cài đặt
  242.698
  Đánh giá
  848 8 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  214
  Số lần cài đặt
  245.367
  Đánh giá
  1448 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  226
  Số lần cài đặt
  136.065
  Đánh giá
  1561 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  223
  Số lần cài đặt
  124.128
  Đánh giá
  1229 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Greasyfork Search with Sleazyfork Results include - Merge adult results of sleazyfork into greasyfork when the script is no longer anonymously available, add rating score and version for scripts then

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  120
  Số lần cài đặt
  71.718
  Đánh giá
  1053 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. YouTube + - YouTube with more freedom

  Tác giả
  ParticleCore
  Cài đặt hàng ngày
  88
  Số lần cài đặt
  200.550
  Đánh giá
  1080 7 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. IG Helper: download Instagram pic & vids - Easily download Instagram pictures and videos.

  Tác giả
  mittya
  Cài đặt hàng ngày
  83
  Số lần cài đặt
  50.798
  Đánh giá
  398 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 护眼脚本 - 修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

  Tác giả
  neilhhw
  Cài đặt hàng ngày
  78
  Số lần cài đặt
  77.499
  Đánh giá
  524 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  76
  Số lần cài đặt
  71.616
  Đánh giá
  907 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Maximize Video - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  78
  Số lần cài đặt
  54.875
  Đánh giá
  485 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Auto Close YouTube Ads - Close and/or Mute YouTube ads automatically!

  Tác giả
  fuzetsu
  Cài đặt hàng ngày
  62
  Số lần cài đặt
  41.963
  Đánh giá
  180 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Search By Image - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  56.862
  Đánh giá
  1030 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Mouseover Popup Image Viewer - Shows images and videos behind links and thumbnails.

  Tác giả
  kuehlschrank
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  75.767
  Đánh giá
  635 9 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 仙尊 Pixiv 图片批量下载器 - 批量下载画师、书签、排行榜、搜索页等作品原图;查看热门作品;建立文件夹;转换动图为 gif;屏蔽广告;快速收藏作品(自动添加tag);不跳转直接查看多 p 作品;按收藏数快速搜索 tag;给未分类作品添加 tag。支持简繁中文、日语、英语。Github: https://github.com/xuejianxianzun/XZPixivDownloader

  Tác giả
  xuejianxianzun
  Cài đặt hàng ngày
  49
  Số lần cài đặt
  36.229
  Đánh giá
  426 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. MoreMovieRatings - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  44
  Số lần cài đặt
  34.570
  Đánh giá
  568 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. True URL downloads - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  72.380
  Đánh giá
  694 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Google Search Extra Buttons - Add buttons (past 1/2/3 days, weeks, PDF search etc.) for Google search page

  Tác giả
  spmbt
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  26.119
  Đánh giá
  191 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 京东自营过滤 - 在京东商品列表和搜索结果页面增加【自营】【非自营】以及【满赠】【满减】等超过30个商品过滤选项,为【京东配送】【仅显示有货】以及【排序】选项增加记忆功能。

  Tác giả
  You!
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  32.574
  Đánh giá
  383 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 吾爱破解网盘链接激活工具 by lsj8924 - 激活吾爱破解论坛的百度和360网盘的链接,可以直接点击。

  Tác giả
  lsj8924
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  62.034
  Đánh giá
  434 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  33.357
  Đánh giá
  585 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Picviewer CE+ - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures or find the HD original picture automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  18.240
  Đánh giá
  445 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Github助手 - 添加Github文件下载、复制按钮、图片点击放大(右击恢复)、issues中只查看用户相关态度的内容、issues列表项从新标签页打开

  Tác giả
  YeomanYe
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  6.058
  Đánh giá
  76 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Youtube 翻译中文字幕下载 v2 - Youtube 播放器右下角有个 Auto-tranlsate,可以把视频字幕翻成中文。这个脚本是下载这个中文字幕

  Tác giả
  1c7
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  9.960
  Đánh giá
  60 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Zhihu Link Redirect Fix - Avoid link redirect for zhihu.com

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  18.646
  Đánh giá
  264 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 老司机自动开车神器 - 老司机自动开车神器, 自动抓取识别磁链特征码,支持下载到115网盘

  Tác giả
  leozvc
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  9.382
  Đánh giá
  106 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Aria2 Helper for 115 - Add 115 download links to Aria2 via RPC

  Tác giả
  Chappell
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  3.783
  Đánh giá
  46 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Zhihu Bypass Login - 解除知乎强制登录

  Tác giả
  xymopen
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  5.097
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Endless Google - Load more results automatically and endlessly.

  Tác giả
  zingy
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  5.648
  Đánh giá
  37 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Feedly filtering and sorting - Enhance the feedly website with advanced filtering, sorting and more

  Tác giả
  soufianesakhi
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  3.800
  Đánh giá
  67 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.155
  Đánh giá
  236 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Yandex Extra Buttons - Add buttons (past 1/2/3 days, weeks, PDF search etc.) for Yandex search page

  Tác giả
  spmbt
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.211
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Smile Amazon Redirect - This will redirect you to Amazon Smile from regular Amazon

  Tác giả
  Bobby Harless
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  91
  Đánh giá
  2 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 百Bing图 - 给百度首页换上Bing的背景图,并添加背景图链接与日历组件

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.092
  Đánh giá
  55 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. tumblr video url - Get video url in dashboard or video blog page

  Tác giả
  leopku
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12.224
  Đánh giá
  150 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. yoedge-horizontal-screen - 实现灰机汉化组漫画网站(yoedge.com)的横屏阅读模式

  Tác giả
  Lockvictor
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  172
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 京东单价助手 - 京东(jd.com)单价助手,增加了商品列表显示单价(每公斤/升价格)功能,帮助你在京东(jingdong)找到最划算的商品

  Tác giả
  yarmu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.915
  Đánh giá
  34 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)