Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by xfhyue

 1. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.516
  Số lần cài đặt
  679.544
  Đánh giá
  3362 13 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  658
  Số lần cài đặt
  1.866.718
  Đánh giá
  3495 38 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  102
  Số lần cài đặt
  208.434
  Đánh giá
  1668 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 护眼脚本 - 修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

  Tác giả
  neilhhw
  Cài đặt hàng ngày
  83
  Số lần cài đặt
  77.529
  Đánh giá
  525 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. DownloadAllContent - Fetch and download main content on current page, provide special support for chinese novel

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  18.302
  Đánh giá
  209 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  78.913
  Đánh giá
  934 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)