Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by rainame

 1. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  1.090
  Số lần cài đặt
  549.924
  Đánh giá
  1428 7 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  71.717
  Đánh giá
  908 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)