Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 小田哥哥

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. AC-baidu-重定向优化百度搜狗谷歌必应搜索_favicon_双列 JS - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增自定义网站拦截功能 3添加Favicon显示 4.页面CSS 5.添加计数 6.开关选择以上功能 7.自动翻页功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  2.204
  Số lần cài đặt
  1.667.847
  Đánh giá
  6130 80 9
  Đã tạo
  24-11-2015
  Đã cập nhật
  04-01-2021
 2. gwdang JS - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  416
  Số lần cài đặt
  616.616
  Đánh giá
  2713 13 3
  Đã tạo
  03-12-2015
  Đã cập nhật
  24-07-2019
 3. 网页限制解除 JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  340
  Số lần cài đặt
  608.408
  Đánh giá
  2418 7 0
  Đã tạo
  23-11-2015
  Đã cập nhật
  18-12-2016
 4. 贴吧全能助手 JS - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Tác giả
  忆世萧遥
  Cài đặt hàng ngày
  83
  Số lần cài đặt
  381.212
  Đánh giá
  1897 8 5
  Đã tạo
  02-02-2017
  Đã cập nhật
  19-04-2017
 5. Easy offline JS - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  129.619
  Đánh giá
  1321 0 1
  Đã tạo
  25-08-2016
  Đã cập nhật
  30-01-2019
 6. 论坛网盘链接免密提取 JS - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  114.992
  Đánh giá
  515 1 0
  Đã tạo
  24-06-2017
  Đã cập nhật
  26-05-2018
 7. 网盘自动填写提取密码 JS - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  80.889
  Đánh giá
  525 0 2
  Đã tạo
  15-05-2014
  Đã cập nhật
  13-11-2017
 8. 百度贴吧图片点击放大 JS - 直接在当前页面点击查看原图(包括签名档)。支持图片的多开、拖拽、垂直或水平的滚动和缩放旋转

  Tác giả
  lliwhx
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  6.001
  Đánh giá
  106 1 1
  Đã tạo
  27-06-2016
  Đã cập nhật
  06-01-2020
 9. MiniblogImgPop - 微博浮图 JS - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  43.446
  Đánh giá
  663 2 0
  Đã tạo
  14-08-2014
  Đã cập nhật
  10-09-2020
 10. 破解360doc防复制系统 JS - 破解360doc防复制系统(不登陆360doc时复制,不弹出请登录提示)

  Tác giả
  1354092549
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  18.075
  Đánh giá
  171 0 0
  Đã tạo
  22-09-2015
  Đã cập nhật
  27-05-2017
 11. 下载一键通 JS - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  90.200
  Đánh giá
  942 2 2
  Đã tạo
  15-06-2014
  Đã cập nhật
  16-06-2014
 12. 注册邀请码抢码工具 JS - 自动遍历论坛注册邀请码得出正确结果

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  27.573
  Đánh giá
  353 1 1
  Đã tạo
  20-02-2017
  Đã cập nhật
  01-02-2018
 13. Discuz-download JS - Discuz附件下载权限绕过

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  30.753
  Đánh giá
  339 0 2
  Đã tạo
  13-06-2014
  Đã cập nhật
  01-07-2014
 14. 百度网盘一键批量修改后缀&批量替换文件名 JS - 百度网盘一键批量修改后缀,默认修改为MP4;批量替换文件名。【说明:批量改后缀强制改所有后缀,批量替换文件名可以替换一些垃圾版权信息】

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  5.251
  Đánh giá
  53 0 3
  Đã tạo
  03-03-2017
  Đã cập nhật
  27-06-2020
 15. CSDN自动评论 JS - 自动评论,返还下载积分

  Tác giả
  sollyu
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  8.479
  Đánh giá
  81 1 0
  Đã tạo
  20-05-2015
  Đã cập nhật
  20-05-2015
 16. bbsAutoSign JS - 用于各种论坛自动签到

  Tác giả
  nope 2
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.855
  Đánh giá
  190 0 0
  Đã tạo
  22-08-2016
  Đã cập nhật
  16-02-2019
 17. 百度找片 JS - 【让百度搜索聚合找片功能】,从此找片更为方便!

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.479
  Đánh giá
  42 0 0
  Đã tạo
  30-01-2017
  Đã cập nhật
  31-01-2017
 18. 迅雷地址转真实地址 JS - 把迅雷专用链接,旋风专用链接,快车专用链接转为原始链接

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  22.224
  Đánh giá
  67 0 0
  Đã tạo
  24-06-2017
  Đã cập nhật
  25-06-2017
 19. 百度音乐助手 JS - 百度音乐下载助手,突破百度音乐会员限制,带您自由畅享高品质音乐

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  54.542
  Đánh giá
  346 1 0
  Đã tạo
  21-04-2014
  Đã cập nhật
  06-12-2014
 20. 自动转到分享页 JS - 百度盘分享失效页面自动转到分享页,显示分享时间

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  19.197
  Đánh giá
  216 0 0
  Đã tạo
  15-04-2014
  Đã cập nhật
  15-04-2014
 21. QQZoneCleaner JS - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.309
  Đánh giá
  43 0 2
  Đã tạo
  02-12-2014
  Đã cập nhật
  18-06-2015
 22. 百度网盘批量离线 JS - 批量离线辅助脚本

  Tác giả
  fenghengzhi
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  31.463
  Đánh giá
  167 0 0
  Đã tạo
  22-09-2016
  Đã cập nhật
  18-10-2018
 23. VIP视频在线解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  782
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  11-07-2017
  Đã cập nhật
  11-07-2017
 24. 在购物网上显示历史价格 JS - Boxz Price History Image修改版

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.465
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  27-03-2016
  Đã cập nhật
  27-03-2016
 25. 『净网卫士』 百度翻译 JS - 页面精简,去除广告,只保留主要功能的部分。

  Tác giả
  Hunlongyu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.810
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  05-12-2016
  Đã cập nhật
  28-07-2020
 26. tumblr video url JS - Get video url in dashboard or video blog page

  Tác giả
  leopku
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12.795
  Đánh giá
  147 0 0
  Đã tạo
  25-02-2017
  Đã cập nhật
  25-02-2017
 27. 反图片防盗链 JS - 破解图片防盗链

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.059
  Đánh giá
  42 0 0
  Đã tạo
  05-03-2017
  Đã cập nhật
  05-03-2017
 28. 163music JS - 播放那些因版权无法播放的云音乐

  Tác giả
  Poj Tt
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11.102
  Đánh giá
  82 1 1
  Đã tạo
  31-03-2017
  Đã cập nhật
  09-05-2017
 29. 微博视频下载助手 JS - 下载微博视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.426
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  04-06-2017
  Đã cập nhật
  04-06-2017

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)