Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 落樱风暴

 1. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.470
  Số lần cài đặt
  668.303
  Đánh giá
  3324 11 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  631
  Số lần cài đặt
  1.861.510
  Đánh giá
  3496 38 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  355
  Số lần cài đặt
  495.073
  Đánh giá
  3067 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  316
  Số lần cài đặt
  434.040
  Đánh giá
  2129 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Anti-Adblock Killer | Reek - Helps you keep your Ad-Blocker active, when you visit a website and it asks you to disable.

  Tác giả
  reek
  Cài đặt hàng ngày
  119
  Số lần cài đặt
  291.086
  Đánh giá
  1087 20 43
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  97
  Số lần cài đặt
  207.796
  Đánh giá
  1666 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. AdsBypasser - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  74
  Số lần cài đặt
  198.467
  Đánh giá
  817 7 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  154.730
  Đánh giá
  1050 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. True URL downloads - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  54
  Số lần cài đặt
  72.118
  Đánh giá
  692 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  51
  Số lần cài đặt
  70.803
  Đánh giá
  903 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  99.333
  Đánh giá
  484 9 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. CNKI 中国知网 PDF 全文下载 - 参见 http://blog.yuelong.info/post/cnki-pdf-js.html

  Tác giả
  Yue
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  29.828
  Đánh giá
  261 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  68.517
  Đánh giá
  680 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 下载知乎视频 - 为知乎的视频播放器添加下载功能

  Tác giả
  王超
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  11.455
  Đánh giá
  79 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  59.562
  Đánh giá
  1248 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)