Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by esterTion

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. 解除B站区域限制 JS - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  1.447
  Số lần cài đặt
  1.448.431
  Đánh giá
  3141 40 14
  Đã tạo
  16-12-2016
  Đã cập nhật
  24-02-2021
 2. YouTube Links JS - Download YouTube videos. Video formats are listed at the top of the watch page. Video links are tagged so that they can be downloaded easily.

  Tác giả
  nhyone
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  70.869
  Đánh giá
  390 6 5
  Đã tạo
  07-10-2014
  Đã cập nhật
  30-11-2020
 3. Bilibili Fixer - Perfect! JS - 情人节的2233又回来了♥

  Tác giả
  FireAwayH
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  39.682
  Đánh giá
  193 4 2
  Đã tạo
  07-05-2014
  Đã cập nhật
  17-03-2016
 4. bilibili 直播 HTML5 播放器 JS - B 站的直播的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.763
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  10-02-2017
  Đã cập nhật
  24-02-2017
 5. BiliPlus UI JS - 修改BiliPlus界面

  Tác giả
  夕尘
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  107
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  24-01-2018
  Đã cập nhật
  04-02-2018

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)