Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by xinggsf

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. 网盘助手 JS - 一个优雅好用的网盘助手;插件主要功能有:[1]记住各大网盘分享的访问密钥 [2]百度网盘生成并展示下载链接 [3]百度网盘分享时自定义提取码

  Tác giả
  newday-me
  Cài đặt hàng ngày
  331
  Số lần cài đặt
  1.637.500
  Đánh giá
  2729 45 23
  Đã tạo
  27-02-2019
  Đã cập nhật
  20-12-2020
 2. 音视频通用下载器 JS - 下载所有网站上的音乐、视频。单击页面最右边的《 来打开捕获列表,双击捕获列表来关闭它。

  Tác giả
  程SamSam0230
  Cài đặt hàng ngày
  238
  Số lần cài đặt
  281.909
  Đánh giá
  378 17 4
  Đã tạo
  20-04-2019
  Đã cập nhật
  12-09-2020
 3. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  227
  Số lần cài đặt
  137.120
  Đánh giá
  1084 15 0
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  25-06-2022
 4. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  99
  Số lần cài đặt
  177.922
  Đánh giá
  1363 19 6
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  10-04-2022
 5. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance JS - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,CC字幕转码ASS下载,AAC音频下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  Xmader
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  247.787
  Đánh giá
  643 3 0
  Đã tạo
  24-09-2018
  Đã cập nhật
  08-03-2021
 6. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance JS - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  139.336
  Đánh giá
  535 12 6
  Đã tạo
  03-03-2017
  Đã cập nhật
  03-04-2018
 7. 鼠标拖拽 JS - 鼠标拖拽,按住鼠标左键拖拽选中文本、链接、图片后复制、打开、搜索,Alt+Y进入设置,Esc退出设置

  Tác giả
  lyscop
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  2.366
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  12-05-2021
  Đã cập nhật
  25-03-2022
 8. SuperVIP++视频破解 JS - 【本脚本不是我东拼西凑别人代码,纯自己开发,如您觉得可以,请赞助我!如您想借鉴我代码,请赞助我(开发不容易),并在您的脚本上注明出处,谢谢。】大部分解析线路的播放器基于HTML5,笔记本电脑风扇不会狂飙,不会发热。如果某线路的播放器基于flash,可以切换线路到支持HTML5的线路。在优酷,爱奇艺,腾讯,搜狐,乐视,pptv,芒果tv,1905,暴风等视频网站点击想看的影片后,在页面的侧栏点击图标会跳转到破解网站进行观影,并可以切换多条线路。

  Tác giả
  synvaier
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  8.572
  Đánh giá
  29 1 1
  Đã tạo
  10-11-2018
  Đã cập nhật
  30-01-2019
 9. 膜法小工具 JS - 方便生活,快乐分享

  Tác giả
  dolaCmeo
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.018
  Đánh giá
  68 0 0
  Đã tạo
  26-01-2018
  Đã cập nhật
  10-07-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)