Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by koomi

 1. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  335
  Số lần cài đặt
  498.581
  Đánh giá
  3070 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  86
  Số lần cài đặt
  80.701
  Đánh giá
  1087 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  71.806
  Đánh giá
  910 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 聚合全网VIP视频免费在线看,普通视频去广告快速播放,聚合VIP无损音乐免费下载;知乎短视频下载 【电脑端安装后移动端可扫码观看】【此脚本长期维护更新】 - 聚合VIP视频免费在线看,普通视频去广告快速播放(若解析失败可多切换几个线路试试看),解析页面扫描二维码,移动端免费在线看,支持的网站包括但不限于:[腾讯视频]、[爱奇艺]、[优酷土豆]、[芒果tv]、[乐视视频]、[PPTV]、[搜狐视频]、[bilibili]、[AcFun]、[暴风影音]等等;聚合VIP无损音乐免费下载,支持的网站包括但不限于:[网易云音乐]、[QQ音乐]、[酷狗音乐]、[酷我音乐]、[虾米音乐]、[百度音乐]等等;知乎短视频下载,分享、保存都方便

  Tác giả
  骚气人生
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  56.095
  Đánh giá
  189 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  208.623
  Đánh giá
  1666 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  155.481
  Đánh giá
  1053 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 网页强制复制 - 右键强力解锁,可以复制一些网站的免费章节或者特殊文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  66.688
  Đánh giá
  496 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  78.965
  Đánh giá
  934 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 吾爱破解网盘链接激活工具 by lsj8924 - 激活吾爱破解论坛的百度和360网盘的链接,可以直接点击。

  Tác giả
  lsj8924
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  62.101
  Đánh giá
  436 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  195.534
  Đánh giá
  649 4 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 把Google搜索伪装成百度搜索 - 用Google搜索,很多人看到屏幕后会问你怎么上Google的.所以当我们把Google的logo换成百度,他们就不会问那么多问题了!

  Tác giả
  some reason
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  4.111
  Đánh giá
  56 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  36.776
  Đánh giá
  672 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. tiebaAllsign - 贴吧集中签到

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  15.355
  Đánh giá
  303 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 虾米音乐助手 - 虾米音乐助手带您下载虾米音乐

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  28.208
  Đánh giá
  305 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 百度音乐助手 - 百度音乐下载助手,突破百度音乐会员限制,带您自由畅享高品质音乐

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  53.411
  Đánh giá
  358 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  20.950
  Đánh giá
  271 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. nolazyload - 将lazyload图片提前读进缓存,提高加载速度 preload all lazyload pictures at once

  Tác giả
  ok1985
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.985
  Đánh giá
  177 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  68.281
  Đánh giá
  518 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. youkuvod - 第三方服务解析视频,ckplayer播放视频,去掉优酷广告

  Tác giả
  殇心
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  20.399
  Đánh giá
  175 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. verycd补全下载链接 - 在 verycd 页面直接显示下载链接,可通过多个站点获取,防止失效。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33.142
  Đánh giá
  479 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 短网址快速跳转 - 快速进入目标地址 GO!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.255
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 梦姬贴吧助手 - 又一个贴吧助手

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.953
  Đánh giá
  95 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Google Images direct link - NOTE: Since July 2016 this script is unmaintained. It is here just for historical purposes and to let other people fork it. Adds direct links to images and pages in google image search

  Tác giả
  Lorentz83
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9.726
  Đánh giá
  103 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 数据银行下载助手 - 更方便的下载华为网盘资源~☆

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.546
  Đánh giá
  52 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. stopGoogleRedirection - 禁止google的搜索结果重定向,加快访问速度,防止撞墙(support (opera,firefox(GreaseMonkey),chrome) Latest Stable,IE9+)

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5.790
  Đánh giá
  91 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 115 Online Player - Play videos from 115 online

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.359
  Đánh giá
  84 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. picviewer CE - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.288
  Đánh giá
  136 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Yinyuetai - 免积分,免登录,既可观看、下载高清MV

  Tác giả
  intmain
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.530
  Đánh giá
  87 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)