Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 黑 白

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. Userscript+ : Show Site All UserJS JS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  349
  Số lần cài đặt
  300.666
  Đánh giá
  2546 4 8
  Đã tạo
  02-11-2016
  Đã cập nhật
  30-07-2020
 2. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 JS - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  130
  Số lần cài đặt
  76.156
  Đánh giá
  899 12 3
  Đã tạo
  28-02-2017
  Đã cập nhật
  27-12-2020
 3. 百度文库(wenku)在线下载PDF格式文件 JS - 百度文库文档页面打印PDF,chrome浏览器最好能安装一下 adblock 插件,下载后的pdf文件可以在 https://pdf2docx.com/zh/ 上转换成docx

  Tác giả
  詹eko
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  93.577
  Đánh giá
  224 3 0
  Đã tạo
  17-10-2018
  Đã cập nhật
  14-12-2019
 4. 腾讯动漫-破解 JS - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  47.841
  Đánh giá
  266 0 1
  Đã tạo
  06-02-2016
  Đã cập nhật
  12-12-2016
 5. 自动破解VIP会员视频集合(绿色无广告) 影视官网 www.gurg.top JS - 2020年12月19日 修复芒果tv页内播放位置不正确 \n 2020年3月17针对优酷 腾讯优化 ,点击会员集数,即可自动破解播放,如有个别不能的请留言反馈! \n破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  黑 白
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  4.797
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  23-01-2020
  Đã cập nhật
  19-12-2020
 6. 嗅探迅雷链接 Jaeger JS - 嗅探页面内所有迅雷下载链接,方便批量离线下载

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  15.535
  Đánh giá
  109 1 0
  Đã tạo
  22-09-2016
  Đã cập nhật
  24-11-2018
 7. bbsAutoSign JS - 用于各种论坛自动签到

  Tác giả
  nope 2
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.857
  Đánh giá
  190 0 0
  Đã tạo
  22-08-2016
  Đã cập nhật
  16-02-2019
 8. Discuz隐藏贴自动回复+刷新 JS - http://userscripts-mirror.org/scripts/source/137984.user.js

  Tác giả
  874718527
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12.557
  Đánh giá
  180 0 1
  Đã tạo
  28-08-2014
  Đã cập nhật
  28-08-2014

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)