Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by nakoruru

 1. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  224
  Số lần cài đặt
  136.351
  Đánh giá
  1562 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  71.704
  Đánh giá
  907 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 卡提諾小說 - 移除廣告、開關【小說拉到底可載入下一頁】功能(預設開啟)

  Tác giả
  YRSEK
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  115
  Đánh giá
  4 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)