Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by DDdesu

 1. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  659
  Số lần cài đặt
  1.867.523
  Đánh giá
  3493 38 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  356
  Số lần cài đặt
  498.162
  Đánh giá
  3067 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  287
  Số lần cài đặt
  436.552
  Đánh giá
  2132 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  71.717
  Đánh giá
  908 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 吾爱破解网盘链接激活工具 by lsj8924 - 激活吾爱破解论坛的百度和360网盘的链接,可以直接点击。

  Tác giả
  lsj8924
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  62.076
  Đánh giá
  435 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  170.359
  Đánh giá
  1340 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  59.609
  Đánh giá
  1247 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 度娘盘直接下载 - 反正我又不用度娘云管家

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.435
  Đánh giá
  49 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)