Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 三月阳光

 1. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  374
  Số lần cài đặt
  552.586
  Đánh giá
  2348 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  728
  Số lần cài đặt
  389.470
  Đánh giá
  1957 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  97.302
  Đánh giá
  830 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌必应搜索_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增自定义网站拦截功能 3添加Favicon显示 4.页面CSS 5.添加计数 6.开关选择以上功能 7.自动翻页功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.972
  Số lần cài đặt
  1.261.928
  Đánh giá
  5041 24 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  2.310
  Số lần cài đặt
  677.770
  Đánh giá
  2393 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  40.349
  Đánh giá
  640 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Super_preloaderPlus_one_New - Preload and Autopager

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  112
  Số lần cài đặt
  43.955
  Đánh giá
  782 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Bilibili Evolved - 强大的哔哩哔哩增强脚本: 下载视频, 音乐, 封面, 弹幕 / 简化直播间, 评论区, 首页 / 自定义顶栏, 删除广告, 夜间模式 / 触屏设备支持

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  1.575
  Số lần cài đặt
  271.431
  Đánh giá
  1233 9 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. CSDN自动展开+去广告+净化剪贴板+免登陆 - ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

  Tác giả
  gorgiaxx
  Cài đặt hàng ngày
  147
  Số lần cài đặt
  170.575
  Đánh giá
  660 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 视频网HTML5播放小工具 - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  402
  Số lần cài đặt
  528.348
  Đánh giá
  2174 16 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Picviewer CE+ - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  129
  Số lần cài đặt
  44.621
  Đánh giá
  721 5 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  125
  Số lần cài đặt
  103.016
  Đánh giá
  1081 10 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  61.394
  Đánh giá
  1225 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Auto Close YouTube Ads - Close and/or Mute YouTube ads automatically!

  Tác giả
  fuzetsu
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  57.150
  Đánh giá
  227 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 360,百度网盘,微盘链接 - 360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  13.260
  Đánh giá
  157 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 闲鱼搜索框+去首图二维码 - 还原右上搜索框, 显示宝贝标题, 清除宝贝首图二维码

  Tác giả
  cuteribs
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  56.877
  Đánh giá
  230 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 拒绝二维码登录 - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  18.647
  Đánh giá
  216 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. YouTube Links - Download YouTube videos. Video formats are listed at the top of the watch page. Video links are tagged so that they can be downloaded easily.

  Tác giả
  nhyone
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  63.340
  Đánh giá
  354 5 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 『净网卫士』 吾爱破解论坛 - 移除广告,精简页面。新增论坛后台自动签到。

  Tác giả
  Hunlongyu
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  10.510
  Đánh giá
  66 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. AC-论坛悬浮回复框 - 常用论坛的悬浮回复框,点击固定,再次点击缩回

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  762
  Đánh giá
  40 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. TGFC ban troll - 让讨厌的苍蝇走开!屏蔽指定用户的主帖和回帖,感谢原作者 taxidriver、jun4rui

  Tác giả
  house keeper
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  265
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)