Greasy Fork is available in English.

Kaskus by LouCypher

user scripts for Kaskus.

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. Various Filehosting Download Helper JS - A fork of Yet Another Download Helper for Various FileHosting, Just Helper Dengan Taburan Kacang Almond Diselimuti Coklat Belgia Yang Langsung Meleleh Bila Masuk Di Mulut. [Argggghhh} (╯°Д°)╯︵ ɯuᴎƃɐɯ

  Tác giả
  vachzar
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.195
  Đánh giá
  19 0 1
  Đã tạo
  14-03-2016
  Đã cập nhật
  26-06-2018
 2. Kaskus Invalid Page Skipper JS - Deal with Kaskus's invalid page

  Tác giả
  darkwinx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  18-02-2016
  Đã cập nhật
  18-02-2016
 3. KASKUS Smooth Style'15 JS - Bikin tampilan kaskus barumu jadi nyaman dan fresh

  Tác giả
  Lightning Saber
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  172
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  27-02-2015
  Đã cập nhật
  11-10-2016
 4. Kaskus Anti Lazy Load Image JS - Early Load All Images w/o waiting for window scroll

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  429
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  15-02-2015
  Đã cập nhật
  15-02-2015
 5. Custom Styles Kaskus JS - custom tampilan kaskus + bukan Quick Reply

  Tác giả
  ndi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  27-01-2015
  Đã cập nhật
  03-02-2015
 6. NewKaskus Simple Reply JS - Simple post reply interface on LiveBeta Gan

  Tác giả
  Wahyu Effendi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  22-09-2014
  Đã cập nhật
  22-09-2014
 7. New Kaskus Anti Lag JS - Biar Kaskus gak berat gan!

  Tác giả
  Wahyu Effendi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  379
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  22-09-2014
  Đã cập nhật
  22-09-2014
 8. MathJax Kaskus JS - iseng

  Tác giả
  fauzi 2
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-07-2014
  Đã cập nhật
  18-07-2014
 9. Kaskus Spoiler Alert JS - add a warning message when a spoiler contains hidden link

  Tác giả
  arifhn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.885
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  06-06-2014
  Đã cập nhật
  07-10-2015
 10. Duty™ Engine JS - A Different Engine For Kaskus

  Tác giả
  Duty
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  72
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-05-2014
  Đã cập nhật
  18-05-2014
 11. Kaskus-Head-Scroller JS - simple script do scroll to top at header (*.kaskus.co.id)

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  51
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  26-04-2014
  Đã cập nhật
  26-04-2014
 12. QR-Plugins.RainbowText JS - plugins for Kaskus-QR rainbowtext generator

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-04-2014
  Đã cập nhật
  17-04-2014
 13. QR-Plugins.TextMechanic JS - plugins for Kaskus-QR TextMechanic generator

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-04-2014
  Đã cập nhật
  17-04-2014
 14. QR-Plugins.TextFliper JS - plugins for Kaskus-QR TextFliper generator

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  27
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-04-2014
  Đã cập nhật
  17-04-2014
 15. QR-Plugins.IMG.WrapBBCode JS - plugins for Kaskus-QR, wrap all image link with img bbcode

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  35
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-04-2014
  Đã cập nhật
  25-04-2014
 16. QR-Plugins.EmbedMedia JS - plugins for Kaskus-QR embed media, eg SoundCloud, Vimeo

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  77
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  17-04-2014
  Đã cập nhật
  17-04-2014
 17. Kaskus Mobile Quick Reply JS - Provide Quick Reply on Kaskus Mobile

  Tác giả
  Idx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  965
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  03-03-2014
  Đã cập nhật
  18-09-2015
 18. Kaskus Quick Reply (Evo) JS - provide a quick reply feature, under circumstances capcay required.

  Tác giả
  Idx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.137
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  03-03-2014
  Đã cập nhật
  14-12-2017
 19. Kaskus - Hide Deleted VM JS - Hide deleted VM on your profile page.

  Tác giả
  LouCypher
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  174
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  19-02-2014
  Đã cập nhật
  03-03-2014
 20. Kaskus - Scroll to Top JS - Add button on Kaskus topbar to quickly scroll to top.

  Tác giả
  LouCypher
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  267
  Đánh giá
  4 1 0
  Đã tạo
  19-02-2014
  Đã cập nhật
  20-02-2014

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)