Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Paywall Breaker JS - Removes paywalls from news sites

  Tác giả
  Cesar Bernard
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  123
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  20-06-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 2. Assassinate Ad Block Blockers JS - You know those annoying content blockers that demand you remove your AdBlock so you can read the content? This script removes them by force. Please note, this is not automatically universal like AdBlock Plus. It operates on a per-site basis that the author must add.

  Tác giả
  Kxmode
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  15.230
  Đánh giá
  38 2 1
  Đã tạo
  02-05-2019
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 3. Highlight Radio Bubbles JS - Makes radio bubbles bigger & more colorful when brought to focus.

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  160
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-01-2017
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 4. [掘金]掘金助手 JS - 掘金插件多合一

  Tác giả
  susususutie
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 5. ChatGPT Monitor JS - Monitor ChatGPT's response on chat.openai.com/chat and add "continue" if no period is detected

  Tác giả
  Cyborg Sexy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 6. [掘金]显示文章收藏数 JS - 在文章列表页面展示文章收藏数. 原理是劫持原生的 `fetch` 请求, 在获取文章列表的请求后更改DOM.

  Tác giả
  susususutie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 7. [掘金]外链直达 JS - 掘金文章中的外链点击直接跳转.

  Tác giả
  susususutie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  11-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 8. [掘金]样式优化 JS - 优化掘金的页面样式.

  Tác giả
  susususutie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  09-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 9. [掘金]自动签到 JS - 在用户打开掘金页面后, 自动签到, 每天最多签到一次. 基于iframe实现, 不用担心接口被禁. 只支持 Chrome80+ 浏览器.

  Tác giả
  susususutie
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  09-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 10. Hide Forum Images JS - Hides images/videos from XenForo, vBulletin & Discourse forums.

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  138
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  24-09-2015
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 11. Discord: resizable, high quality emojis JS - Enlarges and loads higher resolution versions of emojis on Discord

  Tác giả
  Corrodias
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  27-09-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 12. b站大锦鲤 动态转发抽奖 脚本 JS - 在大锦鲤的动态页:https://space.bilibili.com/226257459/dynamic,找到转发抽奖的专栏,使用左上角的弹出窗点运行 即可(用完记得关闭插件)【兼容 糯米是个背包 的专栏:https://space.bilibili.com/492426375/dynamic】

  Tác giả
  Ikaros-521
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  348
  Đánh giá
  4 1 0
  Đã tạo
  20-12-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 13. 图斑监测助手 JS - 林草湿图斑监测判读小助手

  Tác giả
  gongdear
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 14. Dictionary auto pronounce JS - Automatically pronounce searched word. You need manaully add website to autoplay whitelist to prevent error "Uncaught (in promise) DOMException: play() failed because the user didn't interact with the document first."

  Tác giả
  craftwar
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-08-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 15. Webgame valceni JS - Tlacitko postavit stavebni firmu

  Tác giả
  yS_
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 16. MyXes JS - 更改并美化code.xes.com

  Tác giả
  lyl123
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 17. 哔哩哔哩PWA JS - 立刻将哔哩哔哩网页变为轻量的、简洁的软件界面

  Tác giả
  EZ118
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  278
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  01-08-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 18. Wos Download Bot JS - wos核心论文集下载机器人

  Tác giả
  ynanxiu
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  96
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  02-08-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 19. 魔改版·三相之力指示器 JS - B站评论区自动标注三相玩家,依据是动态里是否有三相相关内容(基于原神指示器和原三相和新三向一些小的修改)(本人魔改,侵权删)

  Tác giả
  kiler ki
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 20. FileCR Search Fix JS - A simple script to re-add the original Search feature, instead of Google Search.

  Tác giả
  lem6ns
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  28-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 21. 抖音视频去水印下载 JS - 抖音视频去水印下载,打开抖音分享链接

  Tác giả
  cn lrx
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 22. AMQ Dynamic Background JS - Set the currently playing video surface as the background image.

  Tác giả
  AsteriaNocturna
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 23. 划词翻译 JS - 一款划词翻译脚本,你选中的任何文案都会被立即翻译

  Tác giả
  cn lrx
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 24. Swordz.io lol JS - Hack game

  Tác giả
  Денис Климов
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 25. 煎蛋侠 JS - 为煎蛋jandan.net提供左右方向键快捷翻页、上下方向键快捷切图、鼠标悬停显示大图、屏蔽指定用户发言等功能

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  787
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  11-12-2016
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 26. Enhanced word highlight JS - 在搜索引擎和任意网页获得增强的高亮!

  Tác giả
  hzhbest
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  7.428
  Đánh giá
  116 2 1
  Đã tạo
  31-12-2014
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 27. 文库下载器|百度网盘直链解析下载|全网VIP视频解析无广告播放,全网独创自由选择自动解析接口|短视频无水印下载|淘宝、天猫、京东优惠券查询|更多功能持续更新中 JS - 【❤️ 视频自动解析,体会拥有VIP的感觉❤️,适配PC+移动 】功能有:1、支持B站大会员番剧,全网独创自由选择自动解析接口;2、爱奇艺、腾讯、优酷、芒果等全网VIP视频免费解析去广告(免跳出观影特方便);3.B站多P下载(因B站举报投诉,暂时停用);抖音、西瓜视频、快手无水印下载;4.淘宝、天猫、京东优惠券查询5.新增喜马拉雅有声书批量下载,6.教育盘论坛免费下载,7.百度文库、原创力文档、道客巴巴、智库文库、豆丁网免费下载7.百度网盘文件高速下载8.解除CSDN博客登陆后复制限制,解除阅读全文限制,解除外链重定向限制百度文库

  Tác giả
  ZhihuXT
  Cài đặt hàng ngày
  1.428
  Số lần cài đặt
  278.120
  Đánh giá
  46 15 8
  Đã tạo
  09-05-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 28. 微博 Weibo_Wency JS - 通过更改垃圾内容的呈现形式戒断垃圾内容载体

  Tác giả
  wencydeng
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  162
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  15-11-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 29. 南家功能强化(凛+) JS - 加强南+功能: 太多了请看功能简介

  Tác giả
  tousakarin
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  2.518
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  02-11-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 30. CSDN免登录代码复制 JS - CSDN在不登录的情况下实现代码复制,免关注查看

  Tác giả
  Joke Smith
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  86
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-12-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 31. Tabview Youtube JS - Make comments and lists into tabs for YouTube Videos

  Tác giả
  CY Fung
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  2.542
  Đánh giá
  37 1 1
  Đã tạo
  29-06-2021
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 32. Free Read And Go JS - 链接直接跳转,阅读全文(todo)

  Tác giả
  Leon406
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  14-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 33. Apple新闻类网站去除广告 JS - Apple新闻类网站去除广告,9to5mac

  Tác giả
  zmlu
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 34. bilibili直播默认最高画质 JS - bilibili直播默认切换为最高画质

  Tác giả
  linkwanggo
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  67
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  27-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 35. Wikpedia monobook JS - Redirect wikipedia pages to monobook

  Tác giả
  Josh Siffner
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 36. 哔哩哔哩轻量化 JS - 哔哩哔哩播放器轻量化工具

  Tác giả
  EZ118
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  280
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  20-03-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 37. ddys_ad.js JS - 广告隐藏

  Tác giả
  wuuconix
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  59
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  22-08-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 38. 什么值得买-营销号屏蔽器 JS - smzdm user block 什么值得买 原创页面营销号屏蔽

  Tác giả
  ywwzwb
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  134
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  24-10-2022
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 39. BypassYoutubePub JS - Bypass youtube publicity Frensh Version

  Tác giả
  MeGa Mosbah
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  106
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  20-08-2021
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 40. minerva-online assistant JS - 此脚本能更方便使用minerva-online平台,可在顶端菜单栏右下角的按钮处设置功能开关,并查看功能详情

  Tác giả
  依诺祈
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  65
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  26-08-2021
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 41. GitHub 输入框添加折叠块 JS - 在 markdown 输入框自动添加添加<details>标签

  Tác giả
  ltxhhz
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)