Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  50
  Số lần cài đặt
  243.160
  Đánh giá
  1727 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Steam Info - 快速查询Steam游戏信息

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  34.435
  Đánh giá
  378 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  128.937
  Đánh giá
  1363 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  89.208
  Đánh giá
  943 2 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. search engine jump for academic - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  26.980
  Đánh giá
  408 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Search By Image - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  99.577
  Đánh giá
  1408 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Yet Another Weibo Filter - Sina Weibo feed filter by keywords, authors, topics, source, etc.; Modifying webpage layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  100
  Số lần cài đặt
  191.118
  Đánh giá
  1712 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  42.336
  Đánh giá
  660 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  191.662
  Đánh giá
  1138 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. True URL downloads - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  97.067
  Đánh giá
  773 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. MoreMovieRatings - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  50.837
  Đánh giá
  691 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  83.649
  Đánh giá
  693 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Super_preloaderPlus_one - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  29.845
  Đánh giá
  541 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  100.210
  Đánh giá
  830 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  175.732
  Đánh giá
  1302 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  250
  Số lần cài đặt
  586.044
  Đánh giá
  2397 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌必应搜索_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增自定义网站拦截功能 3添加Favicon显示 4.页面CSS 5.添加计数 6.开关选择以上功能 7.自动翻页功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.756
  Số lần cài đặt
  1.519.243
  Đánh giá
  5761 61 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  550
  Số lần cài đặt
  578.748
  Đánh giá
  2659 13 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  125.167
  Đánh giá
  1309 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 吾爱破解网盘链接激活工具 by lsj8924 - 激活吾爱破解论坛的百度和360网盘的链接,可以直接点击。

  Tác giả
  lsj8924
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  89.167
  Đánh giá
  509 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 贴吧页面精简 - 【可能是你遇到的最好用的贴吧精简脚本】,去除各种广告及扰眼模块,全面支持各种贴吧页面,免登录看帖,【倒序看帖】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  99.182
  Đánh giá
  755 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Greasyfork Search with Sleazyfork Results include - Merge adult results of sleazyfork into greasyfork when the script is no longer anonymously available, add rating score and version for scripts then

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  237
  Số lần cài đặt
  203.809
  Đánh giá
  1932 5 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  193
  Số lần cài đặt
  280.108
  Đánh giá
  2453 4 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 贴吧全能助手 - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Tác giả
  忆世萧遥
  Cài đặt hàng ngày
  74
  Số lần cài đặt
  373.141
  Đánh giá
  1886 8 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  1.460
  Số lần cài đặt
  889.838
  Đánh giá
  2897 17 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  494
  Số lần cài đặt
  460.834
  Đánh giá
  2182 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 论坛网盘链接免密提取 - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  110.864
  Đánh giá
  505 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown,官方QQ群:691023412,验证口令详见正文说明

  Tác giả
  bimzcy
  Cài đặt hàng ngày
  570
  Số lần cài đặt
  556.458
  Đánh giá
  2390 11 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,CC字幕转码ASS下载,AAC音频下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  Xmader
  Cài đặt hàng ngày
  139
  Số lần cài đặt
  143.644
  Đánh giá
  484 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Bilibili Evolved - 强大的哔哩哔哩增强脚本: 下载视频, 音乐, 封面, 弹幕 / 简化直播间, 评论区, 首页 / 自定义顶栏, 删除广告, 夜间模式 / 触屏设备支持

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  853
  Số lần cài đặt
  409.555
  Đánh giá
  1680 18 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 百度网盘资源_搜索引擎_聚合 - 在百度云盘页面中新增百度网盘资源_搜索引擎_(争取一网打尽)

  Tác giả
  太史子义慈
  Cài đặt hàng ngày
  154
  Số lần cài đặt
  107.416
  Đánh giá
  504 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 网页强制复制 - 右键强力解锁,可以复制一些特殊网站的文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  81.566
  Đánh giá
  521 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  116.656
  Đánh giá
  1169 11 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. verycd补全下载链接 - 在 verycd 页面直接显示下载链接,可通过多个站点获取,防止失效。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  34.117
  Đánh giá
  471 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. userscripts 只显示中文 - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  13.337
  Đánh giá
  225 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Popup Search - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  20.564
  Đánh giá
  422 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  44.865
  Đánh giá
  701 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Mouseover Popup Image Viewer - Shows images and videos behind links and thumbnails.

  Tác giả
  kuehlschrank
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  93.861
  Đánh giá
  706 10 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 自动转到分享页 - 百度盘分享失效页面自动转到分享页,显示分享时间

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  19.103
  Đánh giá
  216 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 百度音乐助手 - 百度音乐下载助手,突破百度音乐会员限制,带您自由畅享高品质音乐

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  54.437
  Đánh giá
  344 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 百度贴吧科学看图君 - 去除百度贴吧的连续看图模式,改为点击新标签打开无水印原图,同时支持帖子预览中“查看大图”按钮。

  Tác giả
  jiayiming
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  14.413
  Đánh giá
  224 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 虾米音乐助手 - 虾米音乐助手带您下载虾米音乐

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  29.686
  Đánh giá
  301 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  77.669
  Đánh giá
  523 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  20.004
  Đánh giá
  416 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. Maximize Video - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  52
  Số lần cài đặt
  90.006
  Đánh giá
  690 9 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  22.269
  Đánh giá
  247 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 47. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  62.085
  Đánh giá
  1221 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 48. YouTube + - YouTube with more freedom

  Tác giả
  ParticleCore
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  224.341
  Đánh giá
  1080 7 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 49. 去除贴吧列表里面的广告 - 去除贴吧掺夹在[帖子列表][回复列表]里的广告

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24.261
  Đánh giá
  291 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)