Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 百度云插件+APIKey JS - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  53
  Số lần cài đặt
  258.632
  Đánh giá
  1740 7 5
  Đã tạo
  24-04-2014
  Đã cập nhật
  10-03-2018
 2. Steam Info JS - 快速查询Steam游戏信息

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  39.535
  Đánh giá
  396 0 0
  Đã tạo
  14-05-2014
  Đã cập nhật
  23-10-2019
 3. Resize Image On "Open image in new tab" JS - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  49
  Số lần cài đặt
  145.983
  Đánh giá
  1433 2 0
  Đã tạo
  09-06-2014
  Đã cập nhật
  18-11-2018
 4. 下载一键通 JS - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  92.831
  Đánh giá
  946 2 2
  Đã tạo
  15-06-2014
  Đã cập nhật
  16-06-2014
 5. search engine jump for academic JS - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  34.551
  Đánh giá
  447 0 0
  Đã tạo
  25-06-2014
  Đã cập nhật
  16-01-2021
 6. Search By Image JS - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  121.262
  Đánh giá
  1551 4 0
  Đã tạo
  04-07-2014
  Đã cập nhật
  08-03-2020
 7. Yet Another Weibo Filter JS - Sina Weibo feed filter by keywords, authors, topics, source, etc.; Modifying webpage layout

  Tác giả
  田生
  Cài đặt hàng ngày
  103
  Số lần cài đặt
  218.238
  Đánh giá
  1870 6 3
  Đã tạo
  12-07-2014
  Đã cập nhật
  16-07-2021
 8. MiniblogImgPop - 微博浮图 JS - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  45.503
  Đánh giá
  680 3 0
  Đã tạo
  14-08-2014
  Đã cập nhật
  10-09-2020
 9. AntiAdware JS - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  44
  Số lần cài đặt
  209.465
  Đánh giá
  1177 0 0
  Đã tạo
  17-08-2014
  Đã cập nhật
  16-12-2017
 10. True URL downloads JS - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  103.400
  Đánh giá
  780 1 0
  Đã tạo
  08-01-2015
  Đã cập nhật
  24-02-2018
 11. MoreMovieRatings JS - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  57.840
  Đánh giá
  731 0 1
  Đã tạo
  25-01-2015
  Đã cập nhật
  21-06-2021
 12. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) JS - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  95.494
  Đánh giá
  705 0 0
  Đã tạo
  22-05-2015
  Đã cập nhật
  04-06-2016
 13. 网易云音乐高音质支持 JS - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  105.772
  Đánh giá
  834 0 0
  Đã tạo
  23-06-2015
  Đã cập nhật
  28-05-2021
 14. anti-redirect JS - 去除重定向, 支持谷歌/百度/搜狗/360/知乎/贴吧/简书/豆瓣/微博...

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  63
  Số lần cài đặt
  61.517
  Đánh giá
  871 6 0
  Đã tạo
  22-08-2015
  Đã cập nhật
  08-07-2021
 15. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 JS - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  178.397
  Đánh giá
  1284 6 2
  Đã tạo
  30-10-2015
  Đã cập nhật
  05-02-2018
 16. 网页限制解除 JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  193
  Số lần cài đặt
  661.891
  Đánh giá
  2495 10 1
  Đã tạo
  23-11-2015
  Đã cập nhật
  18-12-2016
 17. gwdang JS - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  237
  Số lần cài đặt
  688.292
  Đánh giá
  2831 15 3
  Đã tạo
  03-12-2015
  Đã cập nhật
  19-04-2021
 18. Easy offline JS - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  141.812
  Đánh giá
  1337 0 1
  Đã tạo
  25-08-2016
  Đã cập nhật
  30-01-2019
 19. 贴吧页面精简 JS - 【可能是你遇到的最好用的贴吧精简脚本】,去除各种广告及扰眼模块,全面支持各种贴吧页面,免登录看帖,【倒序看帖】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  179
  Số lần cài đặt
  113.644
  Đánh giá
  813 2 0
  Đã tạo
  03-10-2016
  Đã cập nhật
  28-06-2020
 20. Greasyfork Search with Sleazyfork Results include JS - Merge adult results of sleazyfork into greasyfork when the script is no longer anonymously available, add rating score and version for scripts then

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  381
  Số lần cài đặt
  300.274
  Đánh giá
  2309 6 0
  Đã tạo
  08-10-2016
  Đã cập nhật
  02-08-2019
 21. Userscript+ : Show Site All UserJS JS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  290
  Số lần cài đặt
  363.240
  Đánh giá
  2804 9 10
  Đã tạo
  02-11-2016
  Đã cập nhật
  28-07-2021
 22. 网页限制解除(改) JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  1.199
  Số lần cài đặt
  1.287.493
  Đánh giá
  3618 24 11
  Đã tạo
  28-03-2017
  Đã cập nhật
  09-06-2021
 23. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 JS - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  425
  Số lần cài đặt
  654.825
  Đánh giá
  2739 3 0
  Đã tạo
  15-05-2017
  Đã cập nhật
  03-07-2021
 24. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 JS - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown

  Tác giả
  bimzcyRhilip
  Cài đặt hàng ngày
  592
  Số lần cài đặt
  747.139
  Đánh giá
  2896 19 2
  Đã tạo
  06-05-2018
  Đã cập nhật
  27-07-2021
 25. Github 增强 - 高速下载 JS - 高速下载 Git Clone/SSH、Release、Raw、Code(ZIP) 等文件、项目列表单文件快捷下载 (☁)

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  347
  Số lần cài đặt
  110.648
  Đánh giá
  817 1 0
  Đã tạo
  30-09-2020
  Đã cập nhật
  30-07-2021
 26. 网页强制复制 JS - 右键强力解锁,可以复制一些特殊网站的文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  86.329
  Đánh giá
  528 3 2
  Đã tạo
  27-03-2014
  Đã cập nhật
  07-02-2020
 27. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  142.857
  Đánh giá
  1300 17 6
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  17-08-2020
 28. userscripts 只显示中文 JS - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  14.374
  Đánh giá
  228 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  30-07-2014
 29. Popup Search JS - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  22.930
  Đánh giá
  435 5 0
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  07-03-2021
 30. iZhihu JS - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  47.686
  Đánh giá
  706 1 3
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  25-04-2016
 31. 自动转到分享页 JS - 百度盘分享失效页面自动转到分享页,显示分享时间

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  19.454
  Đánh giá
  215 0 0
  Đã tạo
  15-04-2014
  Đã cập nhật
  15-04-2014
 32. 百度贴吧科学看图君 JS - 去除百度贴吧的连续看图模式,改为点击新标签打开无水印原图,同时支持帖子预览中“查看大图”按钮。

  Tác giả
  jiayiming
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  14.810
  Đánh giá
  230 0 0
  Đã tạo
  11-05-2014
  Đã cập nhật
  29-03-2020
 33. 网盘自动填写提取密码 JS - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  148
  Số lần cài đặt
  90.290
  Đánh giá
  537 0 2
  Đã tạo
  15-05-2014
  Đã cập nhật
  11-06-2021
 34. 搜索引擎跳轉-文科版 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  22.120
  Đánh giá
  419 0 1
  Đã tạo
  23-06-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2017
 35. Maximize Video JS - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  103.287
  Đánh giá
  778 12 0
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  06-05-2020
 36. navigator.plugins spoofing JS - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  27.464
  Đánh giá
  251 0 0
  Đã tạo
  25-11-2014
  Đã cập nhật
  15-11-2017
 37. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  63.331
  Đánh giá
  1205 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 38. 去除贴吧列表里面的广告 JS - 去除贴吧掺夹在[帖子列表][回复列表]里的广告

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  24.702
  Đánh giá
  290 0 0
  Đã tạo
  21-05-2015
  Đã cập nhật
  04-06-2016
 39. AC-baidu-重定向优化百度搜狗谷歌必应搜索_favicon_双列 JS - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增自定义网站拦截功能 3添加Favicon显示 4.页面CSS 5.添加计数 6.开关选择以上功能 7.自动翻页功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.478
  Số lần cài đặt
  2.002.696
  Đánh giá
  6907 99 13
  Đã tạo
  24-11-2015
  Đã cập nhật
  27-07-2021
 40. 护眼脚本 JS - 修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

  Tác giả
  neilhhw
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  138.035
  Đánh giá
  718 8 0
  Đã tạo
  09-12-2015
  Đã cập nhật
  12-07-2017
 41. 返利推广链接自动清洗 JS - 自三方购物推荐网站(什么值得买,没得比等)点击推广链接进入京东/易迅/亚马逊/一号店/当当等商城时,自动清除推广尾巴并净化cookies。支持列表详见说明。

  Tác giả
  reizhi
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  27.631
  Đánh giá
  417 2 0
  Đã tạo
  02-02-2016
  Đã cập nhật
  23-10-2017
 42. PixivUserBatchDownload JS - Batch download pixiv user's images in one key.(Based on Aria2)

  Tác giả
  枫谷剑仙
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  14.244
  Đánh giá
  188 0 0
  Đã tạo
  10-03-2016
  Đã cập nhật
  01-04-2021
 43. 网盘提取工具 JS - 尽可能在支持的网盘自动输入提取码,省去下载的烦恼。

  Tác giả
  iccfish
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  116.137
  Đánh giá
  445 1 0
  Đã tạo
  13-04-2016
  Đã cập nhật
  03-07-2020
 44. CNKI 中国知网 PDF 全文下载 JS - 参见 http://blog.yuelong.info/post/cnki-pdf-js.html

  Tác giả
  Yue 2
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  47.475
  Đánh giá
  302 1 0
  Đã tạo
  17-04-2016
  Đã cập nhật
  10-02-2017
 45. Zhihu Link Redirect Fix JS - Avoid link redirect for zhihu.com

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  28.494
  Đánh giá
  322 0 0
  Đã tạo
  10-06-2016
  Đã cập nhật
  22-05-2019
 46. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  85.171
  Đánh giá
  989 10 1
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  24-06-2020
 47. 仙尊 Pixiv 图片批量下载器(请切换到 Chrome 扩展版) JS - 批量下载画师、书签、排行榜、搜索页等作品原图;查看热门作品;建立文件夹;转换动图为 gif;屏蔽广告;快速收藏作品(自动添加tag);不跳转直接查看多 p 作品;按收藏数快速搜索 tag;给未分类作品添加 tag。支持简繁中文、日语、英语。Github: https://github.com/xuejianxianzun/XZPixivDownloader

  Tác giả
  xuejianxianzun
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  59.387
  Đánh giá
  519 2 0
  Đã tạo
  23-10-2016
  Đã cập nhật
  31-07-2021
 48. 解除B站区域限制 JS - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  785
  Số lần cài đặt
  1.584.805
  Đánh giá
  3368 50 14
  Đã tạo
  16-12-2016
  Đã cập nhật
  19-07-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)