Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Google Analytics | Blocker JS - Disables the 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘁𝗶𝗰𝘀 tracking counter.

  Tác giả
  Maksim Stoyanov (stomaks)
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  355
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  23-04-2020
  Đã cập nhật
  11-05-2020
 2. Yandex.Metrika | Blocker JS - Disables the 𝗬𝗮𝗻𝗱𝗲𝘅.𝗠𝗲𝘁𝗿𝗶𝗸𝗮 tracking counter.

  Tác giả
  Maksim Stoyanov (stomaks)
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.784
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  11-05-2020
  Đã cập nhật
  11-05-2020
 3. ! !《网购省钱神器》淘宝、京东、天猫等内部优惠券。界面一目了然,欢迎朋友使用。持续更新功能中💯📣📣📣 JS - 专注寻找各平台商品内部优惠券,告别虚假降价!!脚本介绍:1.获取你要购买淘宝、天猫、京东商品的优惠券 2.如果有优惠券就展示(在付款按钮旁边) 3.如果没有优惠券,什么也不展示,干净简洁 4.后续还将开放苏宁、拼多多等平台的优惠券脚本 5.各平台价格一目了然 ,一键领券后再购物,价格更低

  Tác giả
  jeimi
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  1.395
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  16-11-2020
  Đã cập nhật
  13-04-2021
 4. ! !《购物优惠券》淘宝、京东、天猫等内部优惠券。先领券再购物,无套路!功能持续更新中! JS - 寻找各平台商品优惠券。脚本介绍:1.寻找你所购买的淘宝、天猫、京东商品的优惠券 2.如果有优惠券就展示(在付款按钮旁边) 3.如果没有优惠券,什么也不展示 ,一键领券!

  Tác giả
  kuan ou
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-04-2021
  Đã cập nhật
  05-04-2021
 5. ! !《购物优惠券》淘宝、京东、天猫等内部优惠券。先领券再购物,无套路!功能持续更新中! JS - 寻找各平台商品优惠券。脚本介绍:1.寻找你所购买的淘宝、天猫、京东商品的优惠券 2.如果有优惠券就展示(在付款按钮旁边) 3.如果没有优惠券,什么也不展示 ,一键领券!

  Tác giả
  kuan ou
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-04-2021
  Đã cập nhật
  05-04-2021
 6. ! CurseTweaks JS - try to take over the world!

  Tác giả
  Diego Queiroz
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  27-08-2020
  Đã cập nhật
  15-09-2020
 7. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + JS - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  16.935
  Đánh giá
  73 0 0
  Đã tạo
  09-01-2018
  Đã cập nhật
  02-06-2018
 8. ! 超简洁的淘宝天猫省钱小助手,自动显示历史价格,淘宝天猫隐藏优惠券。简洁无广告,有则显,一目了然,让您告别虚假降价。持续维护中... JS - 或许是最简洁好用的购物小助手啦~自动显示历史价格,淘宝taobao、天猫tmall、天猫超市、天猫国际隐藏优惠券。不止让您省钱开心购物,更可以告别虚假降价,以最优惠的价格,把宝贝抱回家。

  Tác giả
  血莲
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  760
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  08-12-2020
  Đã cập nhật
  01-02-2021
 9. !(Destroyer)! JS - try to take over the world!

  Tác giả
  Asmodeus
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  288
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  10-09-2020
  Đã cập nhật
  10-09-2020
 10. !BOTS! JS - Bots!

  Tác giả
  gevc
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  360
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  10-08-2020
  Đã cập nhật
  10-08-2020
 11. !WOOMY - No Respawn Cooldown JS - a script that removes respawn cooldown on woomy arras

  Tác giả
  Dev ABC
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  78
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  01-09-2020
  Đã cập nhật
  01-09-2020
 12. "60优化" JS - 60数据库网页优化

  Tác giả
  bAdWindy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  26-12-2019
  Đã cập nhật
  13-01-2020
 13. "Add artist" enhancements~w JS - Includes several highly requested features, such as auto "show/hide" bandmember/member of field, dropdown regions, sorting DRAs, autoformat band members, extra alerts

  Tác giả
  Am La
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  12-09-2020
  Đã cập nhật
  29-10-2020
 14. "Atcoder" Finder JS - ツイート内の"Atcoder"の文字列を赤色にします("AtCoder"など、大文字小文字が違っているものには変化はありません)

  Tác giả
  Eug1ena
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  29-10-2018
  Đã cập nhật
  29-10-2018
 15. "DuoHacker" - Duolingo Hack JS - Generate endless xp

  Tác giả
  ged id
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.292
  Đánh giá
  1 0 1
  Đã tạo
  10-01-2020
  Đã cập nhật
  27-05-2020
 16. "Free" Roblox Items JS - Trick your friends into thinking you can get anything for free!

  Tác giả
  Spinfal
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  262
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  07-04-2021
  Đã cập nhật
  09-04-2021
 17. "I'm online" message! JS - Autosend an "I'm online" message when you sign in! :D

  Tác giả
  Lasse Brustad
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  11-02-2017
  Đã cập nhật
  02-09-2020
 18. "That's what she said." JS - Adds a "That's what she said." button and chat command

  Tác giả
  KongScripts
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-03-2016
  Đã cập nhật
  13-11-2017
 19. "TwitchPleb" JS - "Free Twitch.tv subscriber emotes"

  Tác giả
  streak324
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  583
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  06-01-2017
  Đã cập nhật
  06-01-2017
 20. "view replies" auto expander JS - click on "view replies (500)" and it will click on the same button until all replies open

  Tác giả
  goodwin64
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  19-08-2020
  Đã cập nhật
  19-08-2020
 21. "vip音乐下载"一键下载全网vip音乐📣增加手机端app和[无损音乐的下载]💯📣📣 JS - 全网音乐在线试听,一键免费下载.一键搜索,提供多站合一音乐试听,下载, 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  m153237961491729640710
  Cài đặt hàng ngày
  157
  Số lần cài đặt
  12.181
  Đánh giá
  23 2 2
  Đã tạo
  30-11-2020
  Đã cập nhật
  13-04-2021
 22. "哈工大(威海)本科教学服务与管理系统"自动评教 JS - 仅适用于"哈工大(威海)本科教学服务与管理平台(jwts.hitwh.edu.cn)"学生评教,仅供编程爱好者学习使用,不得用于不正当目的;不支持校外使用,根据校本部风味咸牛奶同学脚本修改

  Tác giả
  xhhnrza
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  31-12-2020
  Đã cập nhật
  31-12-2020
 23. "哈工大本科教学服务与管理系统"自动评教 JS - 仅适用于"哈工大本科教学服务与管理平台(jwts.hit.edu.cn)"学生评教,仅供编程爱好者学习使用,不得用于不正当目的;若校外使用,优先使用ipvn,不保证vpn一定能用

  Tác giả
  Guang Cai
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  124
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  14-06-2020
  Đã cập nhật
  14-06-2020
 24. "留学社区"复制消毒 JS - 去除复制限制信息。

  Tác giả
  ley120384523
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  727
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  07-01-2019
  Đã cập nhật
  07-01-2019
 25. "百度首页优化" JS - "滚动条移除 底栏背景色"

  Tác giả
  bAdWindy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  272
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  26-12-2019
  Đã cập nhật
  13-01-2020
 26. #teamtrees Trees Left!? JS - Show how many trees are left until we hit the 20,000,000 tree goal.

  Tác giả
  csysadmin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  19-12-2019
  Đã cập nhật
  19-12-2019
 27. #VIPbots Sam V2 - Client JS - #VIPbots Sam new Cilent

  Tác giả
  Wize agar
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  247
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  22-11-2016
  Đã cập nhật
  22-11-2016
 28. %%狗報數!! JS - message transmission

  Tác giả
  alex94539
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  14-10-2017
  Đã cập nhật
  16-10-2017
 29. 'Choose Subject of Homework Question' JS - Selection hotkeys and auto-submit for Lili Dworkin's HIT 'Choose Subject of Homework Question'

  Tác giả
  TheFrostlixen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  60
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  14-04-2016
  Đã cập nhật
  14-04-2016
 30. 'Delta - 999999 in 1 JS - Delta - extension for agario, agar.io mod collection

  Tác giả
  Alexander M
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  3.388
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  01-04-2020
  Đã cập nhật
  13-03-2021
 31. 'Select all' in Basic HTML View in Gmail JS - an easy way to select all mails in basic HTML view of Gmail

  Tác giả
  Warcin M
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  112
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-09-2018
  Đã cập nhật
  28-09-2018
 32. (-FORK-) RARBG - torrent and magnet links JS - Adds a column with torrent and magnet links in RARBG lists

  Tác giả
  Micdu70
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  136
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  18-04-2019
  Đã cập nhật
  18-04-2019

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)