Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 淘宝买家订单导出 - 基于Greasy Fork上的一个订单管理脚本,修复了bug使得对于淘宝订单的导出功能重新可用。但对于京东尚没有测试。

  Tác giả
  卖杏花
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 喜马拉雅会员,喜马拉雅vip,喜马拉雅听书vip,喜马拉雅帐号密码蜻蜓FM帐号密码懒人听书帐号密码 - 喜马拉雅会员,喜马拉雅听书vip,喜马拉雅帐号免费获取,喜马拉雅会员FM会员蜻蜓FM会员听FM听广播听少儿故事少儿节目学前英语少儿绘本科普少儿音乐文学卡通有声读物

  Tác giả
  d609gugao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 全网图库素材VIP高速下载,千图网/千库网/包图网/摄图网/昵图网/90设计/觅元素/我图网/17素材/稻壳儿/图品汇 - 全网图库素材免费免VIP高速下载,千图网、千库网、包图网、摄图网、昵图网、90设计、觅元素、我图网、稻壳儿、17素材、熊猫办公、92素材、演界网、彼岸图、绘艺素材、图品汇、觅知网、六图网、全图网!

  Tác giả
  rcbgqieze
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. r/Layer Cheat - Upload custom images to r/Layer's canvas.

  Tác giả
  campital
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Instagram Larger Photos - Makes single page photos a little bigger

  Tác giả
  Will Marangoni
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Maxtri autofire - Press "E" to autofire.

  Tác giả
  Sopur
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Hacks for Shellshock.io - Hack for Shell Shockers

  Tác giả
  KLJM
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. ResetEra Auto Dark Mode - Automatically toggle built-in dark mode on resetera.com

  Tác giả
  Nathaniel-Wu
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 百度百科内链助手 - 内链一键去重、内链列表检查

  Tác giả
  lincong1987
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Ben's Shell Shockers Hack - Hack for Shell Shockers

  Tác giả
  Spleaxx
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Invidious Redirect - Redirect YouTube video link to Invidious instances

  Tác giả
  Zeinok
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Vanis auto respawn - Vanis skip stats script

  Tác giả
  xXx Hixe
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 学习强国工具 - 学习强国辅助工具,目前支持无人看守的每日答题、每周答题、专项答题。其它功能正在开发中...

  Tác giả
  squncle
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 老子就是不用百度App - 【移动端】禁止百度搜索跳转百度app,老子就是不用百度App!!!,因为百度规则经常变,请多来看看有没有更新,或者关注公众号:是Anran呀,获取更新推送

  Tác giả
  公众号:是Anran呀,分享各种福利
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Google Hangouts tweaks - Hides background images at hangouts.google.com and reorganizes chat bubbles. Works in Gmail.

  Tác giả
  myfonj
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Right Click Search - This adds extra search functionality to the right click menu for selected text.

  Tác giả
  DavidMR
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Free Subscription - Base Sets of 10 Buttons - This script adds (First Game, Size Distortion, Deck Top, Sleight of Hand, Improvements and Silver & Gold) buttons to table creations

  Tác giả
  barmkin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Google Search Sidebar - A user script and user style to move Google search tools to sidebar.

  Tác giả
  jmlntw
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 三大妈移除广告位 - try to take over the world!

  Tác giả
  niushuai233
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. scoodle - scoodle hack

  Tác giả
  Borgzz
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. diddit - hack diddit

  Tác giả
  Borgzz
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. TidyRead - 2020/10/23 上午10:28:30 注:基于 "CSDN 去广告沉浸阅读模式-美女版" 版本进行简化,去除背景图

  Tác giả
  javakam
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Github GitCDN Button - An userscript to add "GitCDN" button on github.

  Tác giả
  schme16
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Melvor Idle - AutoMastery - Automatically spends mastery when a pool is about to fill up

  Tác giả
  Visua
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. TI/XP Transfer List - Transfer List: Show Routine (always) and Training Intensity (from Tuesday to Saturday)

  Tác giả
  Phung Ngoc Nguyen
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. youtube auto-hide header - youtubeのヘッダーをスクロールから3秒で隠すようにする(画面の狭いタブレット向け)

  Tác giả
  家守カホウ
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. AO3 Exchange Request Cut - Automatically collapses exchange request details

  Tác giả
  ScriptMouse
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. AO3: Add gifs to comments - Add a gif to a comment on AO3

  Tác giả
  starrybouquet
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 天天基金多图同列 - 打开自选基金页面自动打开'多图同列'

  Tác giả
  zhishangfund
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. LNW Tweaks - Small tweaks to LNW to make the reading experience better

  Tác giả
  Groovin-Dev
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. oms批量点赞 - 为了世界和平,为了东亚共荣,为了祖国兴盛,为了公司发达,为了同事和睦,为了钱包丰盈,来吧!尽情点赞吧!

  Tác giả
  ashama
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Twitch Auto Channel Points Claimer - Automatically claim channel points.

  Tác giả
  ArchieEU
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. PeaceYellow - Change the Codingame notification's agressive red to a peaceful yellow...

  Tác giả
  BlaiseEbuth
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Prevent middle click Javascript void tab - Stops web browser from opening blank javascript:void(0) tabs when middle clicking on Javascipt links.

  Tác giả
  Reiver
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 浙江省高校平台刷课 - 自动播放视频,自定义倍速播放(需脚本内设置,有说明),,自动完成课件,使用时需要刷新一次页面!!视频播放前10s不要动进度条!

  Tác giả
  shiguang9870
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Tumblr Highlight Tags - Highlights tags when the filter "Show tags added in Reblogs" is enabled. Also adds a button for viewing tagged reblogs only.

  Tác giả
  Bam O
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Twitch_AutoCollectPoints - Automaticly collects twitch points when watching a streamer

  Tác giả
  RustyPrimeLUX
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Melvor Idle - Mastery Enhancements - Colors buttons to spend pool xp depending on current xp and adds progress bars for pools to skills in the menu

  Tác giả
  Visua
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)