Greasy Fork is available in English.

Kaskus by LouCypher

user scripts for Kaskus.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Various Filehosting Download Helper - A fork of Yet Another Download Helper for Various FileHosting, Just Helper Dengan Taburan Kacang Almond Diselimuti Coklat Belgia Yang Langsung Meleleh Bila Masuk Di Mulut. [Argggghhh} (╯°Д°)╯︵ ɯuᴎƃɐɯ

  Tác giả
  vachzar
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.171
  Đánh giá
  19 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Kaskus Quick Reply (Evo) - provide a quick reply feature, under circumstances capcay required.

  Tác giả
  Idx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.134
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. KASKUS Smooth Style'15 - Bikin tampilan kaskus barumu jadi nyaman dan fresh

  Tác giả
  Lightning Saber
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  172
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Kaskus Invalid Page Skipper - Deal with Kaskus's invalid page

  Tác giả
  darkwinx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Kaskus Spoiler Alert - add a warning message when a spoiler contains hidden link

  Tác giả
  arifhn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.885
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Kaskus Mobile Quick Reply - Provide Quick Reply on Kaskus Mobile

  Tác giả
  Idx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  964
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Kaskus Anti Lazy Load Image - Early Load All Images w/o waiting for window scroll

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  429
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Custom Styles Kaskus - custom tampilan kaskus + bukan Quick Reply

  Tác giả
  ndi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. NewKaskus Simple Reply - Simple post reply interface on LiveBeta Gan

  Tác giả
  Wahyu Effendi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. New Kaskus Anti Lag - Biar Kaskus gak berat gan!

  Tác giả
  Wahyu Effendi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  378
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. MathJax Kaskus - iseng

  Tác giả
  fauzi 2
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Duty™ Engine - A Different Engine For Kaskus

  Tác giả
  Duty
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  72
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Kaskus-Head-Scroller - simple script do scroll to top at header (*.kaskus.co.id)

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  51
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. QR-Plugins.IMG.WrapBBCode - plugins for Kaskus-QR, wrap all image link with img bbcode

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  35
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. QR-Plugins.RainbowText - plugins for Kaskus-QR rainbowtext generator

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. QR-Plugins.TextMechanic - plugins for Kaskus-QR TextMechanic generator

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. QR-Plugins.TextFliper - plugins for Kaskus-QR TextFliper generator

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  27
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. QR-Plugins.EmbedMedia - plugins for Kaskus-QR embed media, eg SoundCloud, Vimeo

  Tác giả
  tuxie.forte
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  77
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Kaskus - Hide Deleted VM - Hide deleted VM on your profile page.

  Tác giả
  LouCypher
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  173
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Kaskus - Scroll to Top - Add button on Kaskus topbar to quickly scroll to top.

  Tác giả
  LouCypher
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  265
  Đánh giá
  4 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)