Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Absolute Enable Right Click & Copy JS - Force Enable Right Click & Copy & Highlight

  Tác giả
  Absolute
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  30.800
  Đánh giá
  174 8 2
  Đã tạo
  05-10-2016
  Đã cập nhật
  07-09-2018
 2. 知网维普免费入口 JS - 打开知网或者维普官网会自动跳转到“上业易享”登陆窗口,借助神秘力量登陆后会自动跳转到一个新窗口,在新窗口左下角有[知网]和[维普]的免费入口,好好享受吧。如遇无法自动跳转将浏览器设置为“允许弹窗”

  Tác giả
  Ginn
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  25.374
  Đánh giá
  123 3 0
  Đã tạo
  03-05-2018
  Đã cập nhật
  16-06-2018
 3. 下载知乎视频 JS - 为知乎的视频播放器添加下载功能

  Tác giả
  王超
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  27.324
  Đánh giá
  134 1 2
  Đã tạo
  05-03-2018
  Đã cập nhật
  19-09-2021
 4. 移除百家号搜索结果 JS - 删除百度搜索结果的百家号结果

  Tác giả
  mzcc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23.784
  Đánh giá
  96 1 0
  Đã tạo
  06-12-2018
  Đã cập nhật
  22-02-2019
 5. 学习通视频秒杀 JS - 功能强大,没有之一,支持手机端,修复加载失败.

  Tác giả
  xidaren
  Cài đặt hàng ngày
  97
  Số lần cài đặt
  23.619
  Đánh giá
  14 7 2
  Đã tạo
  11-10-2021
  Đã cập nhật
  17-11-2021
 6. Nitro Type Car Hack _ Literally get ALL the cars JS - Literally get all the nitro type cars. Unfortunately though, we aren't able to sell / or use the cars on race.

  Tác giả
  Ginfio
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  23.480
  Đánh giá
  20 4 7
  Đã tạo
  24-04-2020
  Đã cập nhật
  01-05-2020
 7. 阿里云盘秒传连接提取 JS - 用于提取和生成阿里云盘秒传链接,优惠劵查询

  Tác giả
  liuxiaoming
  Cài đặt hàng ngày
  222
  Số lần cài đặt
  23.444
  Đánh giá
  13 0 2
  Đã tạo
  08-09-2021
  Đã cập nhật
  22-10-2021
 8. Mturk ID Copy/Paste JS - For Amazon Mechanical Turk (Mturk). Places an unobtrusive button on survey pages which provides quick access to copy your mTurk worker ID by copy and paste or drag and drop. This is the UPDATED version of Tjololo's earlier work.

  Tác giả
  swole_hamster
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  23.463
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  19-05-2015
  Đã cập nhật
  20-08-2015
 9. reCAPTCHA Helper JS - This automatically clicks or executes on any reCAPTCHA on the webpage and submits its form directly after you solved it.

  Tác giả
  Revadike
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  24.378
  Đánh giá
  77 2 7
  Đã tạo
  02-04-2016
  Đã cập nhật
  05-02-2018
 10. 一,网站屏蔽,进入必应首页,设定屏蔽/解除屏蔽网站;二,科学上网,SS/SSR/v2ray分享,不需要注册,直连facebook/google,适合工作和学习需要的人,尽量别看视频网站,流量不够。 JS - 功能一:网站屏蔽器,设定你想屏蔽的网站;功能二:免费SS/SSR/v2ray分享,无需注册,直连google/facebook,个人自用分享,速度快且稳定;真心希望用于娱乐的同学,将流量留给学习和工作的同学吧。以目前的盗卖、盗链现状,以后这个节点可能会停止分享了。正常工作学习的同学,估计根本抢不到流量,全被盗卖、盗链的人抢去了。

  Tác giả
  Sunrise at sea
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  23.321
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  27-03-2021
  Đã cập nhật
  31-03-2022
 11. 百度超级网盘下载助手 JS - 百度网盘下载,可使用IDM和Motrix工具下载,无需关注公众号,无需转存自己网盘,直接享受高速下载。

  Tác giả
  xnyjj
  Cài đặt hàng ngày
  196
  Số lần cài đặt
  23.280
  Đánh giá
  5 1 2
  Đã tạo
  16-12-2021
  Đã cập nhật
  03-05-2022
 12. Quizlet micromatch bot JS - Win micromatch in < 100 seconds!

  Tác giả
  Danielv123
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  23.218
  Đánh giá
  13 6 6
  Đã tạo
  31-08-2016
  Đã cập nhật
  30-11-2017
 13. 质感字体&&页面平滑滚动 JS - 让每个页面的字体变得有质感 页面滚动更平滑 字体换为萍方字体并添加字体阴影

  Tác giả
  NzK SV
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  23.137
  Đánh giá
  167 5 1
  Đã tạo
  28-05-2019
  Đã cập nhật
  25-11-2019
 14. 百度网盘直链提取配合IDM下载 JS - 百度网盘直链提取配合IDM下载https://t.me/fixpds

  Tác giả
  Admireqaq
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  23.054
  Đánh giá
  14 0 1
  Đã tạo
  20-10-2020
  Đã cập nhật
  20-10-2020
 15. Baidu++:为百度搜索结果页添加磁力、种子、网盘、软件、头条、哔哩哔哩、知乎、CSDN、Google搜索按钮,为Google添加百度搜索按钮 JS - 给百度搜索引擎的结果页加入头条、哔哩哔哩、软件、网盘搜索按钮,一键跳转到磁力、种子、网盘、软件、头条、哔哩哔哩、Google搜索进行相同关键词的检索;在google搜索结果页添加百度搜索按钮,一键跳转到百度搜索进行相同关键词的检索。支持去除百度结果页面的广告和右边栏。

  Tác giả
  ddrwin
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  22.991
  Đánh giá
  92 2 0
  Đã tạo
  27-02-2020
  Đã cập nhật
  24-01-2022
 16. 百度文库-精简&优化 JS - 删除主页广告、邀请、垃圾内容

  Tác giả
  涛之雨
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  22.770
  Đánh giá
  143 6 1
  Đã tạo
  08-03-2021
  Đã cập nhật
  25-07-2021
 17. 从豆瓣电影直接跳转茶杯狐搜索资源 JS - 茶杯狐是一个影视资源聚合搜索引擎。安装脚本后豆瓣电影标题旁会显示茶杯狐的logo,点击就可以搜索影视资源了。

  Tác giả
  Jackeriss
  Cài đặt hàng ngày
  64
  Số lần cài đặt
  22.687
  Đánh giá
  79 1 0
  Đã tạo
  25-05-2017
  Đã cập nhật
  19-04-2022
 18. Direct links out JS - Removes all "You are leaving our site" and redirection stuff from links

  Tác giả
  nokeya
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  25.055
  Đánh giá
  137 4 2
  Đã tạo
  02-01-2016
  Đã cập nhật
  15-05-2017
 19. 搜索引擎跳轉-文科版 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  24.775
  Đánh giá
  419 0 1
  Đã tạo
  23-06-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2017
 20. 强制使用微软雅黑 JS - 我就是喜欢微软雅黑!【解决显示方框问题】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  24.186
  Đánh giá
  144 0 0
  Đã tạo
  30-10-2016
  Đã cập nhật
  17-09-2018
 21. YouTube CPU Tamer JS - It just reduces CPU usage on YouTube.

  Tác giả
  knoa
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  22.319
  Đánh giá
  128 2 3
  Đã tạo
  07-12-2020
  Đã cập nhật
  02-01-2021
 22. Anti-Anti Adblock JS - 防止 Adblock 被偵測

  Tác giả
  sst311212
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  22.271
  Đánh giá
  88 0 1
  Đã tạo
  22-09-2016
  Đã cập nhật
  06-10-2018
 23. 虎牙免登陆(修复版) JS - 虎牙免登陆看高清

  Tác giả
  smzh369
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  22.188
  Đánh giá
  40 1 1
  Đã tạo
  10-06-2019
  Đã cập nhật
  22-12-2021
 24. Login WHU SSL VPN without plugin JS - 免插件访问 WHU SSL VPN

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  32.376
  Đánh giá
  23 0 2
  Đã tạo
  19-02-2016
  Đã cập nhật
  19-02-2016
 25. TSR - Freemium JS - Access some Subscriber/VIP functionality. Working by Trystanr.

  Tác giả
  Trystan
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  26.616
  Đánh giá
  54 11 33
  Đã tạo
  11-01-2020
  Đã cập nhật
  15-06-2020
 26. 智慧树 - 网络请求中有答案时,自动答选择题 JS - 全自动,无界面;可能可以答多选题;只有在网络请求中有答案时才能自动答题,否则这个脚本什么也不会干

  Tác giả
  网课随想
  Cài đặt hàng ngày
  44
  Số lần cài đặt
  21.912
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-06-2020
  Đã cập nhật
  08-10-2021
 27. 独轮车-说书人自动弹幕发射器 JS - 适配斗鱼/虎牙/Mildom/b站/ytb直播平台的自动弹幕发射器 抽象独轮车 说书人 Github:https://github.com/zhenshiluosuo/Storyteller-AutoBarrageForDouyuTV

  Tác giả
  zhenshiluosuo
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  21.819
  Đánh giá
  61 0 1
  Đã tạo
  10-02-2020
  Đã cập nhật
  08-08-2021
 28. MooMooMod Last. Hm 10.1... JS - BuildCount, v8-FixBigPing, SaveChat, FastInsta, AutoCoordWalk, AFKMode, R-InstaKill, AutoHeal, AutoAntiBull, AntiInsta, FollowAnimals, AutoFarmResource, M-TripleWASDMills, UpArrow-Katana+Musket, H-Turret, N-Mill, V-spike, F-Trap, Z-TankGear, Shift-BiomeHats, Esc-BetterMenu, AutoAntiBull, MouseClicks, BetterHotBar, OneTickInsta. Please rate this script in the comments! I'm trying really hard! Give me your support!

  Tác giả
  Nudo
  Cài đặt hàng ngày
  91
  Số lần cài đặt
  21.779
  Đánh giá
  13 5 5
  Đã tạo
  25-08-2021
  Đã cập nhật
  09-10-2021
 29. Katakana Terminator JS - Convert gairaigo (Japanese loan words) back to English

  Tác giả
  Arnie97
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  21.757
  Đánh giá
  152 9 0
  Đã tạo
  17-09-2017
  Đã cập nhật
  18-02-2022
 30. 【小破站必备2022】 哔哩哔哩(bilibili|B站)自动增强--功能快捷键,视频智能解析,每日任务等 JS - 🔥🔥🔥推荐! 浸入式虚拟会员体验,功能智能自动化,让你的 B站 比别人的更强。自动跳转多 P 视频(UP 上传视频)上次观看进度,快捷键增强,每日任务(签到&分享),会员番剧无感解析,视频已看标签等等,具体看脚本介绍~

  Tác giả
  anjude
  Cài đặt hàng ngày
  130
  Số lần cài đặt
  21.578
  Đánh giá
  19 4 1
  Đã tạo
  02-01-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 31. 百度网盘助手 JS - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  Kyra DreamRider
  Cài đặt hàng ngày
  121
  Số lần cài đặt
  21.354
  Đánh giá
  13 1 0
  Đã tạo
  08-10-2016
  Đã cập nhật
  08-10-2016
 32. CSDN屏蔽会员资源 JS - 专门屏蔽(注意是屏蔽,不是破解)需要积分才能下载的资源页面以及会员专属资源的页面,让白嫖党在CSDN拥有更舒适的体验

  Tác giả
  YuJiZhao
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  21.252
  Đánh giá
  9 2 1
  Đã tạo
  15-09-2021
  Đã cập nhật
  08-03-2022
 33. Linkify Plus Plus JS - Based on Linkify Plus. Turn plain text URLs into links.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  21.064
  Đánh giá
  252 3 1
  Đã tạo
  15-08-2014
  Đã cập nhật
  15-12-2021
 34. B3ST M0D MOOMOO.IO ( T R A S H - M O D ) JS - Controls ( End = Mod Menu|Home = Music Menu|Page Up = Police Hat|Page Down = Aniaml Hat|Num Lock 1 = Auto Hat|Num Lock 0 = 360Hit|Num Lock 2 = Auto Insta Kill|Num Lock 3 = Auto Aleatory Hat|Num Lock 5 = Auto WindMill

  Tác giả
  FlareZ GamingW4IT
  Cài đặt hàng ngày
  112
  Số lần cài đặt
  21.059
  Đánh giá
  7 0 3
  Đã tạo
  22-07-2021
  Đã cập nhật
  30-07-2021
 35. 网盘直链下载助手(改) JS - 基于【网盘直链下载助手】改,原作者:https://www.baiduyun.wiki/,个人使用,去掉了一些广告之类的东西

  Tác giả
  zai CG
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  20.782
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  07-03-2021
  Đã cập nhật
  07-03-2021
 36. 智慧树网课查题修改版[高准确率答题] JS - 支持智慧树旧版,查题可用,题库每日收录超百万条!,支持后台挂机!考试等,开放自定义参数!

  Tác giả
  zhizhuoshuma
  Cài đặt hàng ngày
  78
  Số lần cài đặt
  20.494
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  16-11-2021
  Đã cập nhật
  12-12-2021
 37. cursors.io hack FINAL JS - cursors.io hack - drawing, texting, player ids, & more

  Tác giả
  q1k
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  20.391
  Đánh giá
  13 2 3
  Đã tạo
  02-07-2018
  Đã cập nhật
  01-02-2022
 38. 大麦抢票-选场次票价人数 JS - 辅助购买大麦网演唱会门票

  Tác giả
  oliwang
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  20.356
  Đánh giá
  35 1 0
  Đã tạo
  17-05-2019
  Đã cập nhật
  30-08-2020
 39. CSDN 去广告沉浸阅读模式 JS - 沉浸式阅读 🌈 使用随机背景图片 🎬 重构页面布局 🎯 净化剪切板 🎨 屏蔽一切影响阅读的元素 🎧

  Tác giả
  SublimeCT
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  20.346
  Đánh giá
  98 3 0
  Đã tạo
  20-10-2018
  Đã cập nhật
  06-09-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)