Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. navigator.plugins spoofing JS - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  33.863
  Đánh giá
  253 0 0
  Đã tạo
  25-11-2014
  Đã cập nhật
  15-11-2017
 2. 惠惠购物助手 JS - 在您网购浏览商品的同时,自动对比其他优质电商同款商品价格,并提供商品价格历史,帮您轻松抄底,聪明网购不吃亏!

  Tác giả
  轮回眼的鸣人
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  30.517
  Đánh giá
  187 0 0
  Đã tạo
  17-01-2017
  Đã cập nhật
  11-11-2017
 3. 百度文库VIP下载 JS - 破解百度文库VIP专享下载,基于html22.com,会新窗口打开。

  Tác giả
  zeru cheng
  Cài đặt hàng ngày
  753
  Số lần cài đặt
  28.326
  Đánh giá
  3 2 3
  Đã tạo
  18-02-2022
  Đã cập nhật
  18-02-2022
 4. 115批量文件迅雷下载(暂不支持文件夹类型下载) JS - 迅雷党的福音来啦~\(≧▽≦)/~,免VIP,免115浏览器,对了还能在线播放(使用前务必阅读“使用步骤”)

  Tác giả
  Cozak
  Cài đặt hàng ngày
  171
  Số lần cài đặt
  63.445
  Đánh giá
  178 1 1
  Đã tạo
  11-03-2017
  Đã cập nhật
  29-12-2017
 5. Flow Youtube Chat JS - Youtubeのチャットをニコニコ風に画面上へ流す(再アップ) Make youtube chats move in danmaku-style.

  Tác giả
  testFox
  Cài đặt hàng ngày
  43
  Số lần cài đặt
  28.177
  Đánh giá
  56 8 5
  Đã tạo
  16-09-2020
  Đã cập nhật
  01-05-2022
 6. 各大视频站VIP会员地址解析播放 JS - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  27.949
  Đánh giá
  67 0 1
  Đã tạo
  05-03-2017
  Đã cập nhật
  06-07-2017
 7. 智慧树网课助手(可作业、考试) JS - 自动挂机看知到MOOC,支持屏蔽弹窗题目、自动切换下一节,章测试和考试支持自动答题

  Tác giả
  anhui666
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  27.934
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  30-05-2021
  Đã cập nhật
  30-05-2021
 8. 返利推广链接自动清洗 JS - 自三方购物推荐网站(什么值得买,没得比等)点击推广链接进入京东/易迅/亚马逊/一号店/当当等商城时,自动清除推广尾巴并净化cookies。支持列表详见说明。

  Tác giả
  reizhi
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  30.123
  Đánh giá
  421 2 0
  Đã tạo
  02-02-2016
  Đã cập nhật
  23-10-2017
 9. QQ音乐付费音乐流畅版本下载 JS - 再收费歌曲听歌页面有个纯净下载

  Tác giả
  1694439208
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  27.838
  Đánh giá
  78 1 2
  Đã tạo
  12-03-2017
  Đã cập nhật
  26-11-2020
 10. Console JS - Free krunker.io aimbot

  Tác giả
  Ghivnee
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  33.497
  Đánh giá
  7 1 3
  Đã tạo
  18-07-2018
  Đã cập nhật
  18-07-2018
 11. 天翼云盘助手 JS - 天翼云盘大文件免客户端下载、文件夹打包下载,支持2021年6月份改版后的天翼云盘。

  Tác giả
  邓小明
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  63.039
  Đánh giá
  218 4 3
  Đã tạo
  07-06-2021
  Đã cập nhật
  17-09-2021
 12. VIP会员视频解析 JS - 解析并自动跳转各大视频网站会员视频(傻瓜版)

  Tác giả
  张由之
  Cài đặt hàng ngày
  188
  Số lần cài đặt
  75.880
  Đánh giá
  111 1 1
  Đã tạo
  03-01-2017
  Đã cập nhật
  16-01-2017
 13. bili_fix_player JS - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  31.312
  Đánh giá
  267 2 0
  Đã tạo
  10-05-2014
  Đã cập nhật
  12-09-2016
 14. Wanikani Ultimate Timeline JS - Review schedule explorer for WaniKani

  Tác giả
  Robin Findley
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  27.501
  Đánh giá
  14 1 1
  Đã tạo
  30-10-2015
  Đã cập nhật
  29-10-2021
 15. 腾讯视频h5 JS - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zxc
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  27.243
  Đánh giá
  220 2 0
  Đã tạo
  17-08-2016
  Đã cập nhật
  22-05-2017
 16. 去除贴吧列表里面的广告 JS - 去除贴吧掺夹在[帖子列表][回复列表]里的广告

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  27.132
  Đánh giá
  291 0 0
  Đã tạo
  21-05-2015
  Đã cập nhật
  04-06-2016
 17. 动漫之家助手 JS - 获取动漫之家被屏蔽的漫画目录及章节,脚本于Tampermonkey中测试通过。

  Tác giả
  rainame
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  29.601
  Đánh giá
  184 7 1
  Đã tạo
  10-09-2017
  Đã cập nhật
  27-10-2020
 18. 大麦抢票-确认 JS - 辅助购买大麦网演唱会门票

  Tác giả
  oliwang
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  26.733
  Đánh giá
  40 0 0
  Đã tạo
  17-05-2019
  Đã cập nhật
  30-08-2020
 19. 考试资料网自动显示答案 JS - try to take over the world!

  Tác giả
  hackxg
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  29.983
  Đánh giá
  16 3 0
  Đã tạo
  24-07-2020
  Đã cập nhật
  24-07-2020
 20. WELearn一键完成课程 JS - WELearn一键完成课程,支持指定分数(正确率)。WELearnToSleep的js版。

  Tác giả
  Avenshy
  Cài đặt hàng ngày
  111
  Số lần cài đặt
  26.216
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  23-07-2020
  Đã cập nhật
  24-07-2020
 21. 迅雷地址转真实地址 JS - 把迅雷专用链接,旋风专用链接,快车专用链接转为原始链接

  Tác giả
  hunter wang
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  26.158
  Đánh giá
  67 0 0
  Đã tạo
  24-06-2017
  Đã cập nhật
  25-06-2017
 22. AC-百度去广告 JS - 去掉百度的推广链接

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  75
  Số lần cài đặt
  26.087
  Đánh giá
  40 1 0
  Đã tạo
  08-03-2016
  Đã cập nhật
  20-03-2017
 23. 网课助手、自带搜题、独家题库、视频挂机播放、自动作业、任务切换 JS - 超星尔雅MOOC自动挂机,无需配置安装即可使用。支持视频、音频、文档、图书自动完成;章节测验自动答题、自动提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等。最新题库、独家丰富试题库,精准识别。解除各类功能限制,支持下载视频、pdf文档,开放自定义参数

  Tác giả
  liuxiaoming
  Cài đặt hàng ngày
  167
  Số lần cài đặt
  26.057
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  03-06-2021
  Đã cập nhật
  29-03-2022
 24. 知到智慧树刷课 JS - 智慧树刷课脚本 自动静音 自动1.25倍播放 自动答题(智慧树视频弹出的题目随便选择没事)

  Tác giả
  雨伤
  Cài đặt hàng ngày
  78
  Số lần cài đặt
  34.557
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  07-07-2020
  Đã cập nhật
  07-07-2020
 25. Popup Search JS - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  25.676
  Đánh giá
  447 5 0
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  10-01-2022
 26. Netflix - subtitle downloader JS - Allows you to download subtitles from Netflix

  Tác giả
  Tithen-Firion
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  25.567
  Đánh giá
  133 15 7
  Đã tạo
  18-01-2017
  Đã cập nhật
  09-05-2022
 27. FastGithub 镜像加速访问、克隆和下载 JS - 镜像访问GitHub,极速Clone、Release/Raw/Zip加速;十几个站点可供选择;前往项目Github仓库查看免费搭建Github镜像站点方法

  Tác giả
  RC1844
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  25.560
  Đánh giá
  129 0 0
  Đã tạo
  06-03-2020
  Đã cập nhật
  29-04-2022
 28. 购物党比价工具【精简版】 JS - gwdang精简版 ,精简gwdang,减少弹窗,仅留下顶栏,并去除菜单部分

  Tác giả
  chenzelin01
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  25.209
  Đánh giá
  116 2 0
  Đã tạo
  05-04-2018
  Đã cập nhật
  27-12-2021
 29. CNKI PDF Download JS - 中国知网 PDF 下载

  Tác giả
  Arnie97
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  25.141
  Đánh giá
  80 0 2
  Đã tạo
  24-05-2018
  Đã cập nhật
  20-10-2020
 30. 115 Download Helper JS - 115网盘下载帮手,能自动帮忙点普通下载,少点一次鼠标,能够批量复制下载链接

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  25.131
  Đánh giá
  69 0 0
  Đã tạo
  28-01-2015
  Đã cập nhật
  20-02-2016
 31. Notion-zh_CN notion的汉化脚本 JS - notion的100%汉化脚本,基于官方中文+机器翻译韩文,支持app版本以及网页油猴,地址:https://github.com/reamd7/notion-zh_CN

  Tác giả
  Reamd7
  Cài đặt hàng ngày
  122
  Số lần cài đặt
  25.090
  Đánh giá
  65 3 0
  Đã tạo
  30-07-2021
  Đã cập nhật
  11-04-2022
 32. 百度网盘视频播放器 JS - 播放器替换为DPlayer

  Tác giả
  草搞蕾
  Cài đặt hàng ngày
  437
  Số lần cài đặt
  25.046
  Đánh giá
  19 2 0
  Đã tạo
  19-03-2022
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 33. 手机浏览器触摸手势 JS - 为手机浏览器添加触摸手势功能,例如↓↑回到顶部,↑↓回到底部,→←后退,←→前进,→↓关闭标签页,→↑恢复刚关闭的页面等。推荐使用kiwi浏览器、yandex浏览器和火狐浏览器。

  Tác giả
  L.Xavier
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  24.981
  Đánh giá
  273 3 0
  Đã tạo
  21-12-2018
  Đã cập nhật
  04-05-2022
 34. Youtube自动选择中文翻译字幕 JS - Youtube自动点击中文翻译字幕

  Tác giả
  漫入哲
  Cài đặt hàng ngày
  50
  Số lần cài đặt
  24.892
  Đánh giá
  90 2 3
  Đã tạo
  22-10-2020
  Đã cập nhật
  22-03-2022
 35. 斗鱼HTML5播放器 JS - 基于 flv.js 的斗鱼HTML5播放器.

  Tác giả
  _ space
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24.983
  Đánh giá
  131 2 0
  Đã tạo
  29-01-2017
  Đã cập nhật
  20-09-2017
 36. 通杀VIP会员视频 JS - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  27.436
  Đánh giá
  41 1 1
  Đã tạo
  21-07-2017
  Đã cập nhật
  23-07-2017
 37. Pending Earnings JS - Adds a pending earnings item to mturk dashboard

  Tác giả
  swole_hamster
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24.733
  Đánh giá
  5 2 0
  Đã tạo
  02-10-2014
  Đã cập nhật
  02-10-2014
 38. U校园环境检测屏蔽 JS - 屏蔽U校园的环境检测

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  24.564
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  14-03-2019
  Đã cập nhật
  20-06-2019
 39. 【求真实评价】全网VIP视频在线解析播放--【每天检查 保证可用】--【优酷 腾讯视频 爱奇艺 芒果 bilibili 乐视视频 搜狐等视频vip,无广告 免VIP】 JS - vip视频免费观看,去广告,VIP权限,不花钱看视频,白嫖党专属,支持主流视频网站 优酷 腾讯视频 爱奇艺 B站 A站 芒果的在线免广告解析,脚本处于纯净版的,没有任何的广告,不需要关注公众号,不需要跳转。写代码不易,好用请给个好评。

  Tác giả
  markli村长
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  24.549
  Đánh giá
  39 4 2
  Đã tạo
  03-09-2021
  Đã cập nhật
  11-11-2021
 40. 超星学习通网课助手视频自动看非秒过 JS - 视频自动看,有的视频不支持秒过,本脚本是非秒过脚本,自动看视频,自动进入下一章

  Tác giả
  chaoxing
  Cài đặt hàng ngày
  131
  Số lần cài đặt
  24.484
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-09-2021
  Đã cập nhật
  16-09-2021
 41. wsmud_Raid JS - 武神传说 MUD

  Tác giả
  Bob.cnmapleo
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  24.445
  Đánh giá
  37 2 0
  Đã tạo
  23-12-2018
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 42. Freebitcoin [2022] - Auto Roll - Betting System - New Bonuses - Multiply - Lottery - Status Console JS - AUTOROLL SCRIPT [JAN 2022] --Auto Roll --Status Console --4 Betting Strategies 2022 --Special graphs --Extinction bet --Balance protection --Odds -- Increase Rate --AutoRoll Low Balance paying RP --Human Simulation --NO captcha solving --Lottery tickets --1000% & WOF Bonus --Close ADS --Slower night mode --Advanced AI random times --Extra functions added daily.

  Tác giả
  daniele_veneno
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  24.409
  Đánh giá
  80 16 6
  Đã tạo
  26-05-2020
  Đã cập nhật
  12-01-2022
 43. 闲鱼搜索框 JS - 适配新版闲鱼首页,恢复导航栏的大搜索框,移除页面广告,显示列表页过滤栏的小搜索框,显示当前登录用户的出售/已售商品列表,显示商品下面的收藏按钮

  Tác giả
  yougg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24.390
  Đánh giá
  77 2 2
  Đã tạo
  04-09-2017
  Đã cập nhật
  31-07-2019
 44. 知乎免登录[2018] JS - 一个很简单的脚本, 直接跳转到发现页面

  Tác giả
  Aloxaf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24.271
  Đánh giá
  64 0 0
  Đã tạo
  18-12-2018
  Đã cập nhật
  24-03-2019

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)