Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  19.990
  Đánh giá
  416 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. EX-百度云盘高速版 - 网盘内和分享链接页面均显示[EX-下载]按钮,支持百度企业网盘;

  Tác giả
  cpkgen
  Cài đặt hàng ngày
  47
  Số lần cài đặt
  19.975
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Youtube 自动字幕翻译成中文后的字幕下载 - Youtube 播放右下角的齿轮选项中,提供了自动字幕翻译中文字幕,这个工具可以下载这个翻译后的中文字幕

  Tác giả
  1c7
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  19.886
  Đánh giá
  87 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 京东抢购秒杀助手 v1.0 - 京东抢购助手,可以抢购任何商品,比如小米9、IQOO等,超强直接下单!

  Tác giả
  京东
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  19.880
  Đánh giá
  64 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  19.863
  Đánh giá
  14 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 百度网盘视频倍速播放+完美去广告(2020/9/3更新) - 去除百度云盘视频播放页产生的烦人的广告,考虑增加倍速播放按键放哪里,有利于用户体验,大家也可以给点意见

  Tác giả
  shawsw
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  19.817
  Đánh giá
  59 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 百度网盘下载助理 - 精简修改自syhyz1990的【百度网盘直链下载助手】2.8.x: https://github.com/syhyz1990/baiduyun

  Tác giả
  dream7180
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  19.749
  Đánh giá
  29 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 哔哩哔哩(B站|Bilibili)收藏夹Fix - 修复 哔哩哔哩(www.bilibili.com) 失效的收藏。(可查看av号、简介、标题、封面)

  Tác giả
  Mr.Po
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  19.708
  Đánh giá
  212 5 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Anti-Anti Adblock - 防止 Adblock 被偵測

  Tác giả
  sst311212
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  19.673
  Đánh giá
  86 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 动漫之家助手 - 获取动漫之家被屏蔽的漫画目录及章节,脚本于Tampermonkey中测试通过。

  Tác giả
  rainame
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  19.650
  Đánh giá
  154 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  19.566
  Đánh giá
  37 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 超星尔雅学习通考试(考试专版)(最新可用) - 自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  2157406815
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  19.497
  Đánh giá
  7 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 强制使用微软雅黑 - 我就是喜欢微软雅黑!【解决显示方框问题】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  19.473
  Đánh giá
  131 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Direct links out - Removes all "You are leaving our site" and redirection stuff from links

  Tác giả
  nokeya
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  19.463
  Đánh giá
  125 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Robux Codebreaker - Go to buy 400 robux, click enter code, and just watch.

  Tác giả
  HackmasterDMDTM
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  19.459
  Đánh giá
  12 1 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Github 镜像访问,加速下载 - GitHub 镜像,github 加速

  Tác giả
  jadezi
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  19.434
  Đánh giá
  209 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 斗鱼TV开启CDN加速 - 斗鱼TV开启CDN加速,提升画质,减少卡顿

  Tác giả
  cts
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  19.349
  Đánh giá
  108 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 中国大学慕课mooc网课助手♥3000万题库+永久免费 - 好用强大的中国大学慕课mooc扩展。支持自动观看视频、自动播放课件、任务点通过;自动屏蔽视频中题目;自动开启静音倍速;内置超全题库,助力在线作业、在线考试、SCOP课程;使用免费,无需充值积分,安装即可使用;支持范围广,支持常见浏览器。

  Tác giả
  leyun
  Cài đặt hàng ngày
  836
  Số lần cài đặt
  19.353
  Đánh giá
  43 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  sin250
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  19.172
  Đánh giá
  190 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 自动转到分享页 - 百度盘分享失效页面自动转到分享页,显示分享时间

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  19.102
  Đánh giá
  216 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. wsmud_Raid - 武神传说 MUD

  Tác giả
  Bob.cnmapleo
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  19.090
  Đánh giá
  33 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  19.019
  Đánh giá
  42 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  18.844
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Facebook unsponsored - Block Facebook news feed "sponsored" posts

  Tác giả
  solskido
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  18.834
  Đánh giá
  114 4 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. ShellShockers Aimbot [Fixed] - Hey. This is in the making so, idk like don't expect it to work. Make sure you have tampermonkey so that way this works. I fixed this aimbot to make the stuff more cancerus. heres how to use it: Aim at the closest player by pressing Shift, turn it off with left control.

  Tác giả
  MeoWffle CAT
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  18.742
  Đánh giá
  0 0 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Gota Script - T - 16 Split -|- Y - Triple Split -|- U - Double Split

  Tác giả
  xSilf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18.658
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 【懒人工具箱】集成全网VIP视频免费破解去广告、百度网盘直接下载、知乎视频下载、微信公众号文章音频视频图片素材下载、淘宝优惠券便捷查询+高佣返利通道等多合一版 - 集合了优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告,知乎视频下载,微信公众号文章音频视频图片素材下载,淘宝优惠券便捷查询+高佣返利通道等几个自己常用的功能。

  Tác giả
  爱你无悔
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  18.631
  Đánh giá
  24 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. hwm_market - Реальная стоимость лотов на рынке, прибыль с покупки (by Demin)

  Tác giả
  Demin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  18.447
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. ❰Ќϻ❱ Bots V5.0 - Bots for agar.io

  Tác giả
  harel
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18.347
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Kill TieBa AD - Just Kill TieBa AD

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18.249
  Đánh giá
  120 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. GBookDown - Download Google Books - Saves all available Preview pages from a Google Book as PNGs

  Tác giả
  nikisby
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  18.206
  Đánh giá
  55 3 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 百度网盘直链下载助手 - 【百度网盘直接下载助手 直链加速版】正式更名为【百度网盘直链下载助手】免客户端一键获取百度网盘文件真实下载地址,支持使用IDM,迅雷等下载工具下载

  Tác giả
  w44
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  18.200
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. bilibili HTML5播放器 - 启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

  Tác giả
  nanavao
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  18.176
  Đánh giá
  144 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. The West - Quick items search - Find sets and products quick and easy!

  Tác giả
  Tom Robert
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  18.164
  Đánh giá
  18 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 下载知乎视频 - 为知乎的视频播放器添加下载功能

  Tác giả
  王超
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  18.150
  Đánh giá
  113 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Fast Macros And Respawn With "Q" - Fastest Mass Ejector & Split Macro

  Tác giả
  Karim Oilm
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18.102
  Đánh giá
  5 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Kai Extension + Macro W - Official Kai Alis.io Extension

  Tác giả
  Kai Alis.io
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  18.063
  Đánh giá
  1 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 超星慕课小工具(插件crx)(功能全修复) - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  92DAIKAN
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  18.056
  Đánh giá
  8 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. Krunker hacked client - Unlimited AMMO, Animated Billboards, Replace "Guest" with "Player" in names and AD Blocker for Krunker.io!

  Tác giả
  natethemaker
  Cài đặt hàng ngày
  327
  Số lần cài đặt
  18.051
  Đánh giá
  2 4 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 网盘直链下载助手 - 2020-09 亲测可用,加速下载

  Tác giả
  懒哈哈
  Cài đặt hàng ngày
  126
  Số lần cài đặt
  18.000
  Đánh giá
  60 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 百度云盘HTML5视频倍速播放 - 百度云盘视频播放器增加倍速播放功能

  Tác giả
  hitme
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  17.924
  Đánh giá
  62 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 购物党比价工具【精简版】 - gwdang精简版 ,精简gwdang,减少弹窗,仅留下顶栏,并去除菜单部分

  Tác giả
  chenzelin01
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  17.906
  Đánh giá
  106 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. CNKI PDF Download - 中国知网 PDF 下载

  Tác giả
  Arnie97
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  17.804
  Đánh giá
  67 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. 熊猫智慧树网课助手 - 自动挂机看知到MOOC,支持屏蔽弹窗题目、自动切换下一节,章测试和考试支持自动答题,视频自动倍速播放、线路选择、默认静音等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  haotip
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  17.597
  Đánh giá
  16 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. 破解360doc防复制系统 - 破解360doc防复制系统(不登陆360doc时复制,不弹出请登录提示)

  Tác giả
  1354092549
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  17.508
  Đánh giá
  171 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. 百度网盘助手 - 直接下载文件及取消大文件限制

  Tác giả
  billypon
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  17.501
  Đánh giá
  23 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 47. Douban Download Search(支持https) - 增加豆瓣电影、图书,音乐的下载搜索链接

  Tác giả
  Liu Binyan
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  17.474
  Đánh giá
  220 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 48. 智慧职教MOOC学院 --网课助手 (蓝版) - 智慧职教简易自动学习脚本,解除Ctrl+C限制,自动评论/讨论

  Tác giả
  tuchgg
  Cài đặt hàng ngày
  121
  Số lần cài đặt
  17.323
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)