Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. search engine jump for academic JS - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  40.116
  Đánh giá
  462 0 0
  Đã tạo
  25-06-2014
  Đã cập nhật
  16-01-2021
 2. 极简知乎 JS - 优化阅读界面,免登录,广告去除,黑名单功能.

  Tác giả
  hceasy
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  35.598
  Đánh giá
  137 3 2
  Đã tạo
  26-01-2018
  Đã cập nhật
  17-09-2021
 3. 百度云下载不受限制 JS - 把"share"改为"wap"百度网盘下载大于2G的文件不用安装云管家

  Tác giả
  cslivecoo
  Cài đặt hàng ngày
  142
  Số lần cài đặt
  49.060
  Đánh giá
  79 0 1
  Đã tạo
  10-07-2015
  Đã cập nhật
  10-07-2015
 4. Nitro Type Auto Typer helper_ (v.2) JS - nitro type speed hack. Works on, Nitro Type, Typing.com, and 10FastFingers. Keep in mind this script is "helper". You must watch the video on how to use the actual auto typer. Video: https://youtu.be/W-2vr8ndTjA This is only part of it. So if you haven't watched the video yet, It'll be confusing. The video will explain how to use this script and the actual auto typer.

  Tác giả
  Ginfio
  Cài đặt hàng ngày
  51
  Số lần cài đặt
  35.371
  Đánh giá
  16 1 7
  Đã tạo
  08-05-2020
  Đã cập nhật
  02-06-2021
 5. 百度搜索广告清理助手 JS - 移除百度搜索的广告如搜索结果里的百度推广

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  35.126
  Đánh giá
  202 3 1
  Đã tạo
  26-03-2016
  Đã cập nhật
  02-08-2019
 6. 超星慕课小工具 JS - 一个超星慕课刷课工具,火狐,谷歌,油猴支持.全自动任务,视频倍速秒过,作业考试题库,验证码自动打码(੧ᐛ੭挂科模式,启动)

  Tác giả
  CodFrm
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  34.303
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  18-06-2021
  Đã cập nhật
  03-11-2021
 7. Youtube 翻译中文字幕下载 v13 JS - Youtube 播放器右下角有个 Auto-tranlsate,可以把视频字幕翻成中文。这个脚本是下载这个中文字幕

  Tác giả
  1c7
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  34.056
  Đánh giá
  144 1 1
  Đã tạo
  27-02-2018
  Đã cập nhật
  14-11-2021
 8. iciba划词翻译 JS - 小巧简洁实用的划词翻译。选择单词或段落进行查词或翻译,或手动输入文本查词翻译。支持iciba,google字典,google翻译,百度翻译等多个查词翻译接口

  Tác giả
  noe132
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  33.913
  Đánh giá
  352 2 2
  Đã tạo
  07-11-2014
  Đã cập nhật
  24-12-2021
 9. MTurk HIT Database Mk.II JS - Keep track of the HITs you've done (and more!). Cross browser compatible.

  Tác giả
  feihtality
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  33.677
  Đánh giá
  36 3 4
  Đã tạo
  15-08-2015
  Đã cập nhật
  17-10-2016
 10. 智慧树网课助手(可作业、考试) JS - 自动挂机看知到MOOC,支持屏蔽弹窗题目、自动切换下一节,章测试和考试支持自动答题

  Tác giả
  taoaimei
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  33.412
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  15-06-2021
  Đã cập nhật
  24-10-2021
 11. Direct download from Google Play JS - Adds APK-DL, APKPure, APKCombo, APKPremier, APKMirror and Evozi download buttons to Google Play Store when browsing apps.

  Tác giả
  StephenP
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  33.369
  Đánh giá
  292 3 2
  Đã tạo
  07-09-2017
  Đã cập nhật
  22-10-2021
 12. JR Mturk Panda Crazy Queue Helper JS - A script add on for Panda Crazy for displaying queue and sorting queue after submitting hits.

  Tác giả
  JohnnyRS
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  32.783
  Đánh giá
  15 1 1
  Đã tạo
  15-09-2016
  Đã cập nhật
  14-02-2019
 13. 百度网盘批量离线 JS - 批量离线辅助脚本

  Tác giả
  fenghengzhi
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  32.747
  Đánh giá
  166 0 0
  Đã tạo
  22-09-2016
  Đã cập nhật
  18-10-2018
 14. 万能验证码自动输入(升级版) JS - 在将来的时间里将会在后台默默的为你自动识别页面是否存在验证码并填入。对于一些书写不规整的验证码页面请手动配置规则。感谢老六提供基础代码

  Tác giả
  G6pUY
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  32.746
  Đánh giá
  260 5 4
  Đã tạo
  21-12-2020
  Đã cập nhật
  16-01-2022
 15. Nico Nico Ranking NG JS - ニコニコ動画のランキングとキーワード・タグ検索結果に NG 機能を追加

  Tác giả
  kengo321
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  32.582
  Đánh giá
  53 9 7
  Đã tạo
  13-05-2014
  Đã cập nhật
  01-06-2021
 16. Translate JS - 划词翻译调用“金山词霸、有道词典(有道翻译)、Google Translate(谷歌翻译)、沪江小D、搜狗翻译、必应词典(必应翻译)、Microsoft Translator(必应在线翻译)、DeepL翻译、海词词典、百度翻译、Oxford Learner's Dictionaries、Oxford Dictionaries、Merriam-Webster、PDF 划词翻译、Google Search、Bing Search(必应搜索)、百度搜索、Wikipedia Search(维基百科搜索)”网页翻译

  Tác giả
  barrer
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  32.457
  Đánh giá
  169 7 0
  Đã tạo
  08-11-2017
  Đã cập nhật
  15-11-2021
 17. 【省一省】双11超级红包!优惠券+返现+抢购秒杀助手--任意网站抢购、秒杀、抢券等,支持淘宝、天猫、京东、唯品会、考拉海购领券,配合APP扫码下单后即可获得返现!!!。 JS - 【抢购秒杀助手】任意网站抢购、秒杀、抢券等,支持自建秒杀方案、从论坛导入秒杀方案,非常灵活。【领券+返现】在淘宝、天猫、京东、唯品会、考拉海购的‘商品搜索页’和‘商品详情页’上显示优惠券及返现,功能简单,显示直观,在商品详情页通过「花前省一省」APP扫码,直接在APP进入商品、领券及获得返现。

  Tác giả
  cyzlizhe
  Cài đặt hàng ngày
  44
  Số lần cài đặt
  32.419
  Đánh giá
  73 2 5
  Đã tạo
  09-09-2020
  Đã cập nhật
  20-10-2021
 18. eBonus.gg Pro JS - Auto clique no próximo vídeo, clique automático na bolha e recarrega a página automaticamente com vídeos quebrados.

  Tác giả
  MoviesChannelTM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32.398
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  04-02-2018
  Đã cập nhật
  04-02-2018
 19. wsmud_pluginss JS - 武神传说 MUD 武神脚本 武神传说 脚本 qq群367657589

  Tác giả
  knva
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  32.324
  Đánh giá
  133 5 1
  Đã tạo
  20-08-2018
  Đã cập nhật
  24-01-2022
 20. openload JS - Remove anti-adblock, ads, popups and timer waits, and show direct download link

  Tác giả
  leoncastro
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  33.009
  Đánh giá
  120 1 0
  Đã tạo
  05-03-2016
  Đã cập nhật
  19-05-2019
 21. 简悦( SimpRead ) · 轻阅版 JS - 简悦 - 让你瞬间进入沉浸式阅读的 User Script 扩展

  Tác giả
  kenshin 2
  Cài đặt hàng ngày
  52
  Số lần cài đặt
  37.344
  Đánh giá
  261 2 0
  Đã tạo
  28-03-2018
  Đã cập nhật
  07-02-2020
 22. 注册邀请码抢码工具 JS - 自动遍历论坛注册邀请码得出正确结果

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  32.114
  Đánh giá
  365 1 1
  Đã tạo
  20-02-2017
  Đã cập nhật
  01-02-2018
 23. HIT Forker JS - Monitors mturk.com for HITs

  Tác giả
  ThisPoorGuy
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  35.508
  Đánh giá
  28 0 2
  Đã tạo
  15-12-2017
  Đã cập nhật
  17-08-2021
 24. 【稳定】全网VIP视频解析 JS - 优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告

  Tác giả
  qq3687524
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  32.091
  Đánh giá
  54 0 2
  Đã tạo
  09-11-2017
  Đã cập nhật
  12-10-2021
 25. Wanikani Open Framework JS - Framework for writing scripts for Wanikani

  Tác giả
  Robin Findley
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  31.649
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  17-02-2018
  Đã cập nhật
  04-10-2021
 26. Discuz-download JS - Discuz附件下载权限绕过

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  32.387
  Đánh giá
  340 0 2
  Đã tạo
  13-06-2014
  Đã cập nhật
  01-07-2014
 27. 微博 [ 图片 | 视频 ] 下载 JS - 下载微博(weibo.com)的图片和视频。(支持LivePhoto、短视频、动/静图(9+),可以打包下载)

  Tác giả
  Mr.Po
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  31.341
  Đánh giá
  179 4 1
  Đã tạo
  23-05-2019
  Đã cập nhật
  25-06-2021
 28. 云班课高效助手 JS - 【高效再升级😃!高效使用云班课,一个脚本就够了!😎】 【🧡视频倍速:新增视频倍速控件(支持 倍速递加、递减;倍速重置;一键最佳倍速;视频快进、快退)】、【💛视频连播:新版视频连播功能,支持从当前视频开始连播(配合视频控件,体验更佳)】、【💙快捷键:新增快捷键系统,常用功能都已加入,高效更进一步】、【💚资源处理:批量点击、下载、批处理】

  Tác giả
  noob.NH
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  31.276
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  10-10-2019
  Đã cập nhật
  15-12-2020
 29. 超星学习通课程资源直链下载 JS - 超星学习通课程资源直链下载,支持ppt(x),doc(x),pdf,mp4,flv,mp3,avi资源的下载,支持整节课资源批量下载。

  Tác giả
  ColdThunder11
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  31.275
  Đánh giá
  56 0 1
  Đã tạo
  02-03-2020
  Đã cập nhật
  07-04-2021
 30. Baidu Pan SuperKey JS - 度盘万能钥匙,云盘万能钥匙扩展改成 GM 脚本

  Tác giả
  ashcarbide
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  30.993
  Đánh giá
  171 0 0
  Đã tạo
  16-06-2018
  Đã cập nhật
  06-08-2019
 31. Hi.图图来了 JS - Hi.图图来了,是一个支持各大素材网站下载图片及视频的脚本。高清预览图片素材下载支持:千图网、包图网;视频素材下载支持:千图网、包图网;音乐素材下载支持:千图网、包图网

  Tác giả
  lordship
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  30.857
  Đánh giá
  31 3 5
  Đã tạo
  26-08-2020
  Đã cập nhật
  02-12-2021
 32. 4chan X JS - 4chan X is a script that adds various features to anonymous imageboards.

  Tác giả
  Alhaitham
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  30.742
  Đánh giá
  63 2 0
  Đã tạo
  28-01-2015
  Đã cập nhật
  09-07-2021
 33. 超星/学习通助手,自动挂机查题可用(改良版) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  huanghaha
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  30.458
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  09-06-2021
  Đã cập nhật
  09-06-2021
 34. La7.tv direct link JS - This script gives you the direct link while watching a video on La7.it

  Tác giả
  Lazza
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  30.111
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  05-06-2014
  Đã cập nhật
  09-12-2021
 35. Bilibili 旧播放页 JS - 恢复Bilibili旧版页面,为了那些念旧的人。

  Tác giả
  MotooriKashin
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  30.038
  Đánh giá
  245 5 0
  Đã tạo
  27-12-2019
  Đã cập nhật
  23-01-2022
 36. Instagram Reloaded JS - View or download the full-size Instagram image/video. Super simple: press alt+f or shift & click to view media - alt & click saves file. Read for more options.

  Tác giả
  despecial
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  29.905
  Đánh giá
  105 6 2
  Đã tạo
  10-12-2015
  Đã cập nhật
  21-12-2020
 37. HIT Scraper WITH EXPORT Legacy JS - Snag HITs.

  Tác giả
  Tjololo
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  29.927
  Đánh giá
  28 0 1
  Đã tạo
  02-06-2014
  Đã cập nhật
  10-03-2016
 38. Pixiv Previewer JS - Display preview images (support single image, multiple images, moving images); Download animation(.zip); Sorting the search page by favorite count(and display it). Updated for the latest search page.

  Tác giả
  ocrosoft
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  29.854
  Đánh giá
  267 4 0
  Đã tạo
  19-06-2017
  Đã cập nhật
  11-12-2021
 39. Twitter: Download Video JS - One button click to direct video download web page.

  Tác giả
  HayaoGai
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  29.845
  Đánh giá
  105 1 2
  Đã tạo
  02-06-2020
  Đã cập nhật
  13-04-2021
 40. 【省钱购物助手】-- 领取淘宝天猫优惠券 JS - 专注于寻找淘宝天猫商品优惠券,在商品列表和商品详情页显示优惠券,简洁干净无广告,如果商品有优惠券会在商品详情页价格下方出现优惠券二维码,使用淘宝App扫码领券购物更省钱,如果没有表示该商品没有优惠券

  Tác giả
  simples
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29.823
  Đánh giá
  19 0 1
  Đã tạo
  10-02-2020
  Đã cập nhật
  08-03-2021
 41. Publication Auto PDF JS - Automatically jumps to PDF when you visit a journal article abstract page. Also includes a utility to copy or download citation info.

  Tác giả
  sincostandx
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  28.983
  Đánh giá
  52 2 0
  Đã tạo
  18-02-2018
  Đã cập nhật
  08-10-2020
 42. Fuck Chaoxing JS - 解除超星自动暂停播放的限制并添加自动播放下一集的功能

  Tác giả
  xymopen
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  28.949
  Đánh giá
  49 1 0
  Đã tạo
  29-05-2016
  Đã cập nhật
  11-01-2019
 43. Zhihu Link Redirect Fix JS - Avoid link redirect for zhihu.com

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  31.081
  Đánh giá
  329 0 0
  Đã tạo
  10-06-2016
  Đã cập nhật
  22-05-2019
 44. Baidu Download Limit JS - scripts are enabled in your browser!

  Tác giả
  Phairat
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  29.034
  Đánh giá
  45 0 0
  Đã tạo
  14-05-2016
  Đã cập nhật
  04-08-2016

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)