Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Super_preloaderPlus_one - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  29.825
  Đánh giá
  541 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. HIT Scraper WITH EXPORT Legacy - Snag HITs.

  Tác giả
  Tjololo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29.780
  Đánh giá
  28 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 知乎免登录 - 去除烦人的登录提示

  Tác giả
  System
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  29.769
  Đánh giá
  104 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 云栖VIP解析助手【简单无后门】(爱奇艺腾讯等视频网VIP视频解析。音乐下载,智能影院全网搜片(支持pc和手机),临时邮箱/手机号,office安装/激活/辅助,全球直播,小学生辅助等及各种工具教程) - 万能全网一键VIP视频解析,免设置,傻瓜式操作。全面支持各大影视平台VIP视频解析,去广告,免会员!(爱奇艺、腾讯、优酷、乐视网、芒果TV、土豆、搜狐视频、bilibili、PPTV、暴风、音悦台等)。同时,集免费工具一体的导航网站,包括免费音乐下载,智能影院(跨平台支持pc和手机),网盘资源搜索/速度破解,临时邮箱/手机(临时接收需求),WIN和office安装包,U盘系统工具,系统和办公软件激活工具,全球电视台直播,日常办公辅助工具(office,pdf,图片,图床等等),小学生学习辅助工具(数学练习测验,拼音听写助手等),各种技术教程等等——云栖影院VIP视频解析助手。云栖导航(www.yq52.cn/nav),不定时更新实用小工具,各位用友请收藏关注,才不会迷路哦!

  Tác giả
  feng52072
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  29.755
  Đánh giá
  79 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 虾米音乐助手 - 虾米音乐助手带您下载虾米音乐

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  29.680
  Đánh giá
  301 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. B站直播心心助手 - 我的我的 都是我的

  Tác giả
  十六夜
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  29.647
  Đánh giá
  172 9 13
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 万能工具箱-(2019.11.06修复百度网盘) - 这是一个万能工具箱,我们的目标是你能用到的,这里都有!欢迎提交问题!目前已支持网页图片一键打包下载,爱奇艺腾讯等视频网站的VIP视频解析,QQ音乐、网易音乐等音乐网站的音乐解析下载,屏蔽百度搜索广告,闲鱼搜索框,自动查找百度提取码,知乎视频下载,百度网盘下载,接触右键限制,百度文库解析下载,网页图片预览

  Tác giả
  xavier_dev
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  28.446
  Đánh giá
  115 1 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Nico Nico Ranking NG - ニコニコ動画のランキングとキーワード・タグ検索結果に NG 機能を追加

  Tác giả
  kengo321
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  28.405
  Đánh giá
  51 6 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. JR Mturk Panda Crazy Queue Helper - A script add on for Panda Crazy for displaying queue and sorting queue after submitting hits.

  Tác giả
  JohnnyRS
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  28.389
  Đánh giá
  15 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 有道-惠惠购物助手(新)-购物比价-优惠券查找-一键领取购物立省80%-【稳定加强版 加载更迅速】 - 有道购物助手,浏览商品页面的时候,自动对比电商同款商品价格,购物更爽快,包含【淘宝\天猫\京东\易贝\亚马逊\当当\苏宁各种商城的价格对比】,可以查看【往期商品价格,价格销售曲线】,方便查看用户评价,轻松网购不吃亏,更可以加收藏栏跟随商品销售观察商品价格变化情况,更有【降价提醒】,快速购买折扣商品,更有各种优惠信息对比

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  28.220
  Đánh giá
  132 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. HTML5播放器增强插件 - 对HTML5播放器的功能进行增强(仅对支持HTML5视频的网站有效),快捷键仿照Potplayer的快捷键布局,实现调节亮度,饱和度,对比度,速度等功能。

  Tác giả
  过去终究是个回忆
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  28.061
  Đánh giá
  231 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Baidu Download Limit - scripts are enabled in your browser!

  Tác giả
  Phairat
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  27.970
  Đánh giá
  47 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Travian Task Queue for Travian 4 - Schedule delayed constructions, upgrades and attacks.

  Tác giả
  adipiciu
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  27.736
  Đánh giá
  47 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. wsmud_pluginss - 武神传说 MUD 武神脚本 武神传说 脚本 qq群367657589

  Tác giả
  knva
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  27.705
  Đánh giá
  130 5 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Macro Gota.io By Yhiita - E is 'W' Macro, Shift and 4 is Tricksplit, R is Triplesplit, Q is Doublesplit, Left Click is Space, Right Click is Feed/Macro, Mouse Click is Tricksplit. Easily configurable keys in code. Credits to Jack Burch AND Tom Burris

  Tác giả
  FlowRoasts
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  27.666
  Đánh giá
  9 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 百度云下载不受限制 - 把"share"改为"wap"百度网盘下载大于2G的文件不用安装云管家

  Tác giả
  cslivecoo
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  27.069
  Đánh giá
  77 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 免登录下载天翼云盘分享文件 - 可以让你不登录天翼云盘也可以下载分享的文件,当分享的内容为目录时,需要单独点击文件下载,当分享的内容为单个文件时,直接点击下载按钮

  Tác giả
  Aruelius
  Cài đặt hàng ngày
  113
  Số lần cài đặt
  27.025
  Đánh giá
  208 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Image Max URL - Finds larger or original versions of images and videos for 7400+ websites, including a powerful media popup feature

  Tác giả
  qsniyg
  Cài đặt hàng ngày
  111
  Số lần cài đặt
  27.013
  Đánh giá
  224 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. AimbotforKrunker - Free krunker.io aimbot

  Tác giả
  Melting Ice
  Cài đặt hàng ngày
  121
  Số lần cài đặt
  26.980
  Đánh giá
  3 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 注册邀请码抢码工具 - 自动遍历论坛注册邀请码得出正确结果

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  26.835
  Đánh giá
  346 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. search engine jump for academic - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  26.820
  Đánh giá
  406 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 【懒盘v3】网盘密码自动填写,网盘助手,淘宝天猫内部优惠券,VIP视频解析和去广告,网盘高速链接解析和跳转 - 1)自动填写网盘密码并提交,支持百度、蓝奏、天翼云。2)在视频播放页悬浮VIP按钮,可在线播放vip视频,支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频网站;3)商品历史价格查询,在左侧新增跳转查询按钮。4)淘宝天猫内部优惠券查询,同样在左侧按钮。

  Tác giả
  无道
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  26.813
  Đánh giá
  101 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 解除网页限制 - 破解禁止复制/剪切/粘贴/选择/右键菜单的网站

  Tác giả
  rxliuli
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  26.781
  Đánh giá
  124 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. The West - Toolkit - Useful tools for The West

  Tác giả
  Thathanka Iyothanka
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  26.698
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 闲鱼搜索框显示 - try to take over the world!

  Tác giả
  WarsFeng
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  26.568
  Đánh giá
  143 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. QQ音乐付费无损音乐免费下载 - 提供QQ音乐付费歌曲,320K下载、无损FLAC下载、无损APE下载、歌词下载,可以解析歌单列表、歌手歌单、分类歌单、专辑列表;提供网易云音乐歌曲、歌单解析。

  Tác giả
  kikysmith
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  26.541
  Đánh giá
  55 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. HIT Forker - Monitors mturk.com for HITs

  Tác giả
  ThisPoorGuy
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  26.520
  Đánh giá
  26 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Krunker plus v3 - "I'm aware krunker hacks are back. We are gonna work on fixing them as much as we can! -Sidney_de_Vries"

  Tác giả
  bobby013712345
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  26.450
  Đánh giá
  1 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Baidu Cloud Downloader - 功能有:[1]百度网盘文件提取密码 [2]百度网盘生成下载链接

  Tác giả
  Chase He
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  26.432
  Đánh giá
  21 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 惠惠购物助手 - 在您网购浏览商品的同时,自动对比其他优质电商同款商品价格,并提供商品价格历史,帮您轻松抄底,聪明网购不吃亏!

  Tác giả
  轮回眼的鸣人
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  26.313
  Đánh giá
  189 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. iciba划词翻译 - 小巧简洁实用的划词翻译。选择单词或段落进行查词或翻译,或手动输入文本查词翻译。支持iciba,google字典,google翻译,百度翻译等多个查词翻译接口

  Tác giả
  noe132
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  26.142
  Đánh giá
  303 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Vk Media Downloader - Скачать музыку, видео с vk.com (ВКонтакте) без использования внешних сервисов

  Tác giả
  EisenStein
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  25.980
  Đánh giá
  67 3 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Zhihu Link Redirect Fix - Avoid link redirect for zhihu.com

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  25.928
  Đánh giá
  318 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 返利推广链接自动清洗 - 自三方购物推荐网站(什么值得买,没得比等)点击推广链接进入京东/易迅/亚马逊/一号店/当当等商城时,自动清除推广尾巴并净化cookies。支持列表详见说明。

  Tác giả
  reizhi
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  25.871
  Đánh giá
  401 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Instagram Reloaded - View or download the full-size Instagram image/video. Super simple: press alt+f or shift & click to view media - alt & click saves file. Read for more options.

  Tác giả
  despecial
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  25.821
  Đánh giá
  94 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 获取网站所有图片 - 获取网站的所有图片,支持查看和下载。

  Tác giả
  Johnny Li
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  25.805
  Đánh giá
  103 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. U校园英语网课答案显示 - 小窗口显示U校园板块测试答案,不支持单元测试

  Tác giả
  askar882
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  25.784
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. La7.tv direct link - This script gives you the direct link while watching a video on La7.tv.

  Tác giả
  Lazza
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  25.603
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 有道一键网页翻译 - [在网页中右键选择使用本工具] 这是最好用的网页翻译工具。该翻译工具不会直接全文翻译网页,而是保留全英文,同时将网页中的难词添加上注释,这样在完成翻译的同时,有效避免了全文翻译成中文后词不达意的情况。(该工具同时也支持划词翻译、全文翻译)

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  25.317
  Đánh giá
  65 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 百度网盘助手2 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制(原作者:有一份田)

  Tác giả
  maxsky
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  25.287
  Đánh giá
  155 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. The best Youtube Downloader, download video MP4, AVI, MP3, HD, 1080P, 2K, 4k & 8K - Download any video and music (audio) from Youtube, Twitter, Vimeo, Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Liveleak, Break, Imgur, Mashable, Reddit, 1TV, 9gag, VK, TED, youku, bilibili, IMDb, ESPN, Flickr, Bandcamp, pornhub, 9gag, VK.com, ok.ru, tv.com and 10,000 more sites for free. Also support to download subtitles. Free, fast and easy to use. No need to install any annoying softwares. Supporting MP4, WEBM, AVI, 3GP, FLV, H64, ACC, FLA, MP3, M4A, 8K, 6K,4K, 2K, 1080, 720, 480, 360, etc.

  Tác giả
  Cyber00 TimeBom34
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  25.250
  Đánh giá
  41 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 拒绝二维码登录 - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  25.216
  Đánh giá
  274 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. VIP视频解析助手 - 解析各大视频网站VIP视频,支持优酷,爱奇艺,乐视,腾讯视频,土豆,芒果TV,bilibili,PPTV,暴风,音悦台

  Tác giả
  syhyz1990
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  25.165
  Đánh giá
  62 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)