Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 翻译机 JS - 该脚本用于翻译各类常用社交网站为中文,不会经过中间服务器。

  Tác giả
  holynnchen
  Cài đặt hàng ngày
  311
  Số lần cài đặt
  81.317
  Đánh giá
  368 24 11
  Đã tạo
  26-02-2019
  Đã cập nhật
  08-05-2022
 2. YouTube Links JS - Download YouTube videos. Video formats are listed at the top of the watch page. Video links are tagged so that they can be downloaded easily.

  Tác giả
  nhyone
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  80.207
  Đánh giá
  413 12 8
  Đã tạo
  07-10-2014
  Đã cập nhật
  16-12-2021
 3. 中国大学慕课mooc答题/自动播放脚本(domooc) JS - 自动完成你的mooc考试测验客观题,开始刷课后自动看视频、看课件、自动讨论。使用过程中会上传您的mooc账户信息(包括昵称、ID、邮箱等)以识别用户。免费用户有50初始积分,可以回答50题,使用完后需要付费充值获取积分。

  Tác giả
  ExTedic
  Cài đặt hàng ngày
  393
  Số lần cài đặt
  80.142
  Đánh giá
  16 0 4
  Đã tạo
  22-02-2021
  Đã cập nhật
  08-05-2022
 4. 全网VIP视频免费破解去广告,百度文库下载,一键领取淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多、抖音隐藏优惠券!全网查券!【免费领取外卖红包、公交地铁红包】 JS - 1、一键破解[优酷|腾讯|爱奇艺|芒果|乐视|音悦台]等VIP视频;2、查询商家设置的隐藏优惠券,省钱开心购物,直接领取优惠券购买;3、百度文库解析下载功能。接口不好用了请反馈给我记录更新(QQ群:668600818)。

  Tác giả
  赤练丶风
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  79.678
  Đánh giá
  72 1 6
  Đã tạo
  02-11-2019
  Đã cập nhật
  26-01-2022
 5. 职教云|智慧职教助手[稳定版] JS - 智慧职教自动刷课,点击进入课程首页自动开始(播放视频第一次手动静音),可结合浏览器倍数插件一起使用(最好别超过1.5倍速)

  Tác giả
  maple.
  Cài đặt hàng ngày
  655
  Số lần cài đặt
  79.155
  Đánh giá
  30 21 5
  Đã tạo
  11-09-2021
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 6. 智慧树网课助手【MCD】 JS - 【无需TOKEN】自动挂机看知到MOOC,支持屏蔽弹窗题目、自动切换下一节,章测试和考试支持自动答题,视频自动倍速播放、线路选择、默认静音等,解除各类功能限制,开放自定义参数 仅作接口更换,稳定性未知!!建议夜深人静时悄悄食用

  Tác giả
  MCDream
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  79.044
  Đánh giá
  22 1 0
  Đã tạo
  26-11-2020
  Đã cập nhật
  07-05-2021
 7. 智慧职教MOOC学院 --网课助手 (蓝版) JS - 智慧职教简易自动学习脚本,解除Ctrl+C限制,自动评论/讨论

  Tác giả
  tuchgg
  Cài đặt hàng ngày
  181
  Số lần cài đặt
  112.801
  Đánh giá
  17 1 1
  Đã tạo
  04-06-2020
  Đã cập nhật
  12-03-2021
 8. 云课堂|职教云|Icve --网课兼考试助手 (绿版v3) JS - 职教云学习效率提升助手小脚本,中文化高度可定制参数,自动课件,课件一目十行,保险模式,解除Ctrl+C限制,下载课件,自动四项评论,课堂智能跟帖讨论,支持自动答题(作业,测验,考试),搜题填题,软件定制

  Tác giả
  liushaoyuan
  Cài đặt hàng ngày
  447
  Số lần cài đặt
  77.150
  Đánh giá
  2 2 5
  Đã tạo
  10-06-2021
  Đã cập nhật
  18-03-2022
 9. Auto Close YouTube Ads JS - Close and/or Mute YouTube ads automatically!

  Tác giả
  fuzetsu
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  77.090
  Đánh giá
  249 4 1
  Đã tạo
  12-04-2015
  Đã cập nhật
  19-03-2022
 10. Youtube: Download Video JS - One button click to direct video download web page.

  Tác giả
  HayaoGai
  Cài đặt hàng ngày
  135
  Số lần cài đặt
  74.754
  Đánh giá
  64 2 11
  Đã tạo
  29-05-2020
  Đã cập nhật
  14-05-2021
 11. JR Mturk Panda Crazy Helper JS - A script add on for Panda Crazy sending commands to main script.

  Tác giả
  JohnnyRS
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  73.967
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  08-06-2016
  Đã cập nhật
  05-06-2019
 12. OCS 网课助手 JS - ocs 网课助手,支持各平台网课学习,支持超星学习通,知道智慧树,等网课的学习,作业,考试功能。

  Tác giả
  enncy
  Cài đặt hàng ngày
  3.365
  Số lần cài đặt
  72.812
  Đánh giá
  13 5 10
  Đã tạo
  25-03-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 13. Browse your interests without registration JS - Find more ideas on the web without login/registration

  Tác giả
  Lazza
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  72.406
  Đánh giá
  15 4 8
  Đã tạo
  08-11-2014
  Đã cập nhật
  04-01-2022
 14. Image Downloader JS - Images can be extracted and batch downloaded from most websites. Especially for websites the right click fails or image can not save. Extra features: zip download / auto-enlarge image. See the script description at info page (only suitable for chrome+tampermonkey)

  Tác giả
  taoyuancun123
  Cài đặt hàng ngày
  212
  Số lần cài đặt
  71.401
  Đánh giá
  115 9 0
  Đã tạo
  08-01-2021
  Đã cập nhật
  08-05-2022
 15. YouTube Center JS - YouTube Center contains all kind of different useful functions which makes your visit on YouTube much more entertaining.

  Tác giả
  Michał Gątkowski
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  73.156
  Đánh giá
  254 3 6
  Đã tạo
  13-05-2014
  Đã cập nhật
  16-12-2014
 16. ❤❤|❤||❤❤超星/学习通||支持❤视频||考试||测试❤❤||可定制题库 JS - [支持新版跳转]轻轻松松完成,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验考试自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数||可以自己配置修改

  Tác giả
  Xwrom
  Cài đặt hàng ngày
  271
  Số lần cài đặt
  70.971
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  17-08-2021
  Đã cập nhật
  13-09-2021
 17. 知乎免登录 JS - 并且去掉链接跳转。

  Tác giả
  CCAV
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  73.235
  Đánh giá
  212 0 1
  Đã tạo
  21-12-2016
  Đã cập nhật
  21-12-2016
 18. 知网PDF下载助手 JS - 直接下载知网PDF格式论文; 下载博士论文目录; 批量下载文献

  Tác giả
  Supernova_BingBing
  Cài đặt hàng ngày
  228
  Số lần cài đặt
  68.358
  Đánh giá
  110 2 6
  Đã tạo
  03-10-2019
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 19. 图书互助 JS - 功能:免注册,支持手机,方便查询全国图书馆参考咨询联盟和各大超星、读秀、龙岩等合作图书馆的试读书籍是否可以付费发起互助,获取全文PDF文件。

  Tác giả
  jasonsincere
  Cài đặt hàng ngày
  125
  Số lần cài đặt
  66.616
  Đánh giá
  90 3 5
  Đã tạo
  27-01-2021
  Đã cập nhật
  13-04-2022
 20. Youtube Subtitle Downloader v32 JS - Download Subtitles

  Tác giả
  1c7
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  66.065
  Đánh giá
  300 4 5
  Đã tạo
  30-09-2014
  Đã cập nhật
  14-11-2021
 21. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  65.719
  Đánh giá
  1198 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 22. 豆瓣电影助手|douban movie helper JS - 【重新定义豆瓣脚本,东半球最好的豆瓣电影增强脚本】10秒搞定豆瓣电影资源下载|新增豆列搜索功能|电影黑名单:屏蔽你不想看的烂片|PT资源搜索链接|更多评分|字幕搜索|支持影人作品集批量搜索|增加查看原图链接|增加IMDB top 250标签|一键生成简介|在changhw版本基础上修改,增加pt站搜索,去除垃圾视频站。|感谢R酱、白鸽男孩| 自用脚本,代码粗糙,欢迎捉虫。

  Tác giả
  Exhen Chen
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  69.618
  Đánh giá
  246 1 1
  Đã tạo
  30-12-2017
  Đã cập nhật
  26-09-2018
 23. 115优化大师 JS - 优化115网盘使用体验:一键离线下载、批量离线、调用Dplayer或Potplayer播放视频、文件快捷下载、批量下载等。

  Tác giả
  zxf10608
  Cài đặt hàng ngày
  127
  Số lần cài đặt
  65.138
  Đánh giá
  331 8 0
  Đã tạo
  09-08-2020
  Đã cập nhật
  03-01-2022
 24. anti-redirect JS - 去除重定向, 支持谷歌/百度/搜狗/360/知乎/贴吧/简书/豆瓣/微博...

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  64.294
  Đánh giá
  868 6 0
  Đã tạo
  22-08-2015
  Đã cập nhật
  02-05-2022
 25. 拒绝二维码登录 JS - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  60
  Số lần cài đặt
  63.885
  Đánh giá
  455 6 2
  Đã tạo
  30-01-2018
  Đã cập nhật
  27-04-2022
 26. MoreMovieRatings JS - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  63.351
  Đánh giá
  747 1 1
  Đã tạo
  25-01-2015
  Đã cập nhật
  27-03-2022
 27. 网盘精灵 JS - 网盘精灵,云盘、网盘搜索工具,提供了资源搜索功能,支持百度云盘、新浪微盘、蓝奏云盘,城通网盘,彩云网盘,天翼云盘的提取码获取,自动填充,为你提供便捷的资源搜索服务。

  Tác giả
  scoolor yeung
  Cài đặt hàng ngày
  98
  Số lần cài đặt
  88.679
  Đánh giá
  203 5 2
  Đã tạo
  27-11-2020
  Đã cập nhật
  24-07-2021
 28. Rai Play video download JS - This script allows you to download videos on Rai Play

  Tác giả
  Lazza
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  62.530
  Đánh giá
  51 6 12
  Đã tạo
  05-06-2014
  Đã cập nhật
  18-04-2022
 29. 哔哩哔哩(B站|Bilibili)收藏夹Fix JS - 修复 哔哩哔哩(www.bilibili.com) 失效的收藏。(可查看av号、简介、标题、封面)

  Tác giả
  Mr.Po
  Cài đặt hàng ngày
  112
  Số lần cài đặt
  62.238
  Đánh giá
  398 7 0
  Đã tạo
  17-05-2019
  Đã cập nhật
  26-07-2021
 30. ZenzaWatch JS - ニコニコ動画の速くて軽い動画プレイヤー

  Tác giả
  segabito
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  62.867
  Đánh giá
  111 11 4
  Đã tạo
  01-12-2015
  Đã cập nhật
  15-01-2019
 31. Agar.io 2020 Bots JS - Best Agar.io & Agario clones games bots + Big Bots For Sale! (BRAND NEW DISC: SUPPORT: https://discord.gg/kWTVkCZ)

  Tác giả
  YouFoundVictor
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  71.349
  Đánh giá
  13 1 5
  Đã tạo
  26-03-2020
  Đã cập nhật
  07-08-2021
 32. Skribbl.io Helper JS - Learns the wordlist each round and outputs possible words in chat.

  Tác giả
  n0thing
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  63.817
  Đánh giá
  9 3 7
  Đã tạo
  20-11-2018
  Đã cập nhật
  26-03-2020
 33. 闲鱼搜索框+去首图二维码 JS - 还原右上搜索框, 显示宝贝标题, 清除宝贝首图二维码

  Tác giả
  cuteribs
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  60.793
  Đánh giá
  223 1 1
  Đã tạo
  05-03-2018
  Đã cập nhật
  29-03-2019
 34. GitHub Internationalization JS - Translate GitHub.com

  Tác giả
  k1995
  Cài đặt hàng ngày
  153
  Số lần cài đặt
  60.454
  Đánh giá
  302 0 1
  Đã tạo
  21-07-2020
  Đã cập nhật
  09-02-2022
 35. 倍速播放 JS - HTML5播放器,倍速|最高10倍|计时器掌控者|视频跳过广告|视频广告加速

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  60.255
  Đánh giá
  125 6 2
  Đã tạo
  19-05-2019
  Đã cập nhật
  24-01-2021
 36. 超星/学习通||支持视频||考试||测试 JS - 轻轻松松完成,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验考试自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数||可以自己配置修改

  Tác giả
  Xwrom
  Cài đặt hàng ngày
  172
  Số lần cài đặt
  59.187
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  09-05-2021
  Đã cập nhật
  17-08-2021
 37. Gota.io Features by Donut + Linesplit JS - Linesplit up, down, left and right • Diagonal linesplit with just one key • Hotkeys to show/hide skins, names, mass, food, chat, minimap, score panel, party panel and leaderboard • Auto respawn in Team Scrimmage • Leave a scrimmage match before it ends • You can change the keys as you wish

  Tác giả
  Max Donut
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  65.082
  Đánh giá
  20 8 8
  Đã tạo
  13-07-2017
  Đã cập nhật
  30-04-2021
 38. 知乎免登录 JS - 去除知乎烦人的登录提示,安卓端免app浏览

  Tác giả
  System
  Cài đặt hàng ngày
  60
  Số lần cài đặt
  58.947
  Đánh giá
  198 1 0
  Đã tạo
  07-02-2020
  Đã cập nhật
  14-01-2022
 39. agar-mass-ejector JS - A faster, continuous mass ejector for agar.

  Tác giả
  dimotsai
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  58.924
  Đánh giá
  26 0 6
  Đã tạo
  10-07-2015
  Đã cập nhật
  11-07-2015
 40. B站直播间挂机助手 JS - 优化直播观看体验

  Tác giả
  andywang
  Cài đặt hàng ngày
  61
  Số lần cài đặt
  58.542
  Đánh giá
  302 13 4
  Đã tạo
  25-06-2020
  Đã cập nhật
  07-04-2022
 41. [MTurk Worker] Dashboard Enhancer JS - Brings many enhancements to the MTurk Worker Dashboard.

  Tác giả
  Kadauchi
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  58.474
  Đánh giá
  23 0 1
  Đã tạo
  21-04-2016
  Đã cập nhật
  03-09-2021
 42. turkopticon.net JS - Review requesters on Amazon Mechanical Turk

  Tác giả
  fiveplusone
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  57.965
  Đánh giá
  23 1 2
  Đã tạo
  20-08-2014
  Đã cập nhật
  29-09-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)