Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 【屏蔽广告】屏蔽谷歌广告、百度广告、知乎广告、隐藏谷歌和百度搜索增强百度搜索结果的各种广告等等(过滤所有采用谷歌联盟和百度联盟等广告联盟的广告) JS - 新增twitter和Youtube微博视频下载以及广告过滤,可按网址和关键词屏蔽过滤百度谷歌必应bing360微信微博知乎豆瓣B站的搜索结果、屏蔽谷歌推广的广告和去知乎广告、csdn广告、去百度搜索广告、去百度知道广告、去百度文库广告、去360搜索广告、去必应Bing搜索广告、百度文库去广告、去百度在别的网站的推广广告,移除知乎的强制登陆弹窗。去豆瓣广告、去B站广告

  Tác giả
  周老大
  Cài đặt hàng ngày
  963
  Số lần cài đặt
  125.599
  Đánh giá
  22 3 3
  Đã tạo
  31-01-2022
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 2. 阿里云盘 JS - 支持生成文件下载链接,支持自定义分享密码,支持原生播放器优化,支持第三方播放器DPlayer(可自由切换,支持自动/手动添加字幕),...

  Tác giả
  草搞蕾
  Cài đặt hàng ngày
  1.302
  Số lần cài đặt
  124.696
  Đánh giá
  149 19 15
  Đã tạo
  04-05-2021
  Đã cập nhật
  15-05-2022
 3. SLITio by szymy JS - slither.io MOD

  Tác giả
  szymy
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  132.543
  Đánh giá
  36 1 3
  Đã tạo
  11-04-2016
  Đã cập nhật
  04-05-2016
 4. 网盘链接检查 JS - 自动识别并标记百度云、蓝奏云、腾讯微云和天翼云盘的链接状态

  Tác giả
  newday-me
  Cài đặt hàng ngày
  53
  Số lần cài đặt
  139.675
  Đánh giá
  463 9 3
  Đã tạo
  26-12-2019
  Đã cập nhật
  22-07-2020
 5. 全网VIP视频自动解析播放器(已适配手机) JS - 无需跳转新网址,打开官网直接看,超清 无广告 随机去水印。支持:腾讯,爱奇艺,优酷,哔哩哔哩,咪咕,乐视,搜狐,芒果,西瓜,PPTV,1905电影网,华数。支持解析失败自动切换推荐解析源。适配各种浏览器,酷睿i5-8300 CPU性能测试消耗仅1%。

  Tác giả
  Tenfond
  Cài đặt hàng ngày
  337
  Số lần cài đặt
  118.033
  Đánh giá
  77 17 13
  Đã tạo
  18-11-2021
  Đã cập nhật
  15-04-2022
 6. TU-破解视频VIP集合-去广告-音乐直接解析播放-VIP视频解析,接口每日更新,一键免广告免费观看各大视频网站 JS - VIP视频破解集合;支持【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV】;移除部分干扰广告。【双十一】新增精选接口,解析速度飞快,支持更多网站,可供选择的更多。各种VIP节点播放,并且自动解析使用对应的播放节点,更快的播放速度,更稳定的播放效果。支持[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey]。购物优惠信息获取

  Tác giả
  TUJIDU
  Cài đặt hàng ngày
  127
  Số lần cài đặt
  117.249
  Đánh giá
  282 4 7
  Đã tạo
  17-08-2018
  Đã cập nhật
  05-04-2022
 7. 网盘提取工具 JS - 尽可能在支持的网盘自动输入提取码,省去下载的烦恼。

  Tác giả
  iccfish
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  125.640
  Đánh giá
  445 1 0
  Đã tạo
  13-04-2016
  Đã cập nhật
  03-07-2020
 8. True URL downloads JS - 迅雷、快车、QQ旋风等专有链解密,嗅探下载链接并批量管理

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  115.433
  Đánh giá
  787 1 0
  Đã tạo
  08-01-2015
  Đã cập nhật
  09-01-2022
 9. 网易云音乐直接下载 JS - 在单曲页面显示歌词、翻译、封面、MV、歌曲下载链接并以高音质试听。同时支持歌单、专辑等页面直接下载单曲、封面、歌词(压缩包)。如遇到错误,请阅读附加信息后进行反馈。

  Tác giả
  ocrosoft
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  115.045
  Đánh giá
  395 7 1
  Đã tạo
  09-09-2017
  Đã cập nhật
  08-04-2021
 10. Free Agar.io Bots (Vanilla Version) - NOT Work JS - Free and Real open source agario bots (tags: ogario, legend mod, vanilla, free bots, unlimited, hacks, infinity, agar.io, cheat, miniclip, agar)

  Tác giả
  jimboy3100
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  111.793
  Đánh giá
  12 1 6
  Đã tạo
  18-08-2019
  Đã cập nhật
  22-03-2022
 11. 🌳🌳智慧树|知到网课小助手【2022/5/11 修复检测和答案查询】【可以设置挂机时长,到时间自动提醒,自动播放下一个视频】【支持智慧树/知到考试、作业】【全网最全题库,永久免费,安全使用] JS - 🌳🌳智慧树|知到网课小助手。支持以下功能:1、智慧树/知到视频挂机[可以设置挂机时长,到时间自动提醒,自动播放下一个视频]。2、智慧树/知到测验答题[自动搜索相关题目]。3、智慧树/知到考试作答[自动搜索相关题目,并且进行选择]

  Tác giả
  shushoujiu
  Cài đặt hàng ngày
  3.742
  Số lần cài đặt
  111.720
  Đánh giá
  22 9 1
  Đã tạo
  13-12-2021
  Đã cập nhật
  11-05-2022
 12. 网盘自动填写提取密码 JS - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  110.268
  Đánh giá
  544 0 2
  Đã tạo
  15-05-2014
  Đã cập nhật
  11-06-2021
 13. 网课小帮手-智慧树知到(500倍极速)(秒掉见面课)(可过检测) JS - 支持自动挂机看知到智慧树视频,支持秒过见面课,默认500倍极速,5分钟看完一科,基本一个视频5秒钟,如需习惯分,请自行按注释修改,适合自用,支持视频静音倍速,屏蔽题目;使用免费,无需充值积分,安装即可使用;支持范围广,支持常见浏览器。本插件只提供秒过视频功能,不支持自动答题,如需查题请关注公众号【网课小帮手8号】

  Tác giả
  chenshiforever
  Cài đặt hàng ngày
  788
  Số lần cài đặt
  109.683
  Đánh giá
  27 4 4
  Đã tạo
  11-02-2021
  Đã cập nhật
  11-05-2022
 14. Hide youtube google ad JS - hide youtube google ad,auto click "skip ad"

  Tác giả
  vince_ding
  Cài đặt hàng ngày
  61
  Số lần cài đặt
  109.672
  Đánh giá
  226 2 2
  Đã tạo
  05-02-2018
  Đã cập nhật
  07-11-2021
 15. JR Mturk Panda Crazy JS - Collects panda's for you at a certain cycle instead of timers. Lot of organizing of panda's and grouping them together to start and stop them at once.

  Tác giả
  JohnnyRS
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  108.771
  Đánh giá
  60 7 10
  Đã tạo
  27-04-2016
  Đã cập nhật
  21-12-2021
 16. Undiscord JS - Delete all messages in a Discord channel or DM (Bulk deletion)

  Tác giả
  victornpb
  Cài đặt hàng ngày
  516
  Số lần cài đặt
  107.532
  Đánh giá
  33 0 1
  Đã tạo
  05-07-2020
  Đã cập nhật
  06-05-2022
 17. 网易云音乐高音质支持 JS - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  118.976
  Đánh giá
  838 0 0
  Đã tạo
  23-06-2015
  Đã cập nhật
  28-05-2021
 18. Agar.io Reborn 2019 JS - Rewritten in 2019. Previous name is Agar.io auto respawn (evergreen)

  Tác giả
  condoriano
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  107.446
  Đánh giá
  31 9 9
  Đã tạo
  29-11-2015
  Đã cập nhật
  27-06-2019
 19. Maximize Video JS - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  116.188
  Đánh giá
  801 14 0
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  06-05-2020
 20. 【派派助手】百度网盘工具箱直链解析 ——持续更新 JS - 【2022/01/19稳定奔放速度拉满】简单无限制的百度网盘解析脚本,无视黑号,免SVIP,免浏览器扩展,支持IDM、NDM、Aria、Motrix等多种工具下载。快来体验吧!!!👍👍👍

  Tác giả
  派派酱
  Cài đặt hàng ngày
  356
  Số lần cài đặt
  101.013
  Đánh giá
  111 17 5
  Đã tạo
  04-01-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 21. 阅读全文、自动展开全文、自动移除万恶弹框 JS - 【非自动关注】【自用,长期维护】【功能有】1. 阅读全文网站支持:CSDN、github.io、xz577.com、iteye.com、720ui.com、cloud.tencent.com、新浪、头条、网易新闻、腾讯新闻、51CTO、知乎、果壳科技(移动版)、awesomes.cn、javascriptcn.com、人民日报(移动版)、凤凰网、虎扑移动版、百度经验、360文档(个人图书馆)、乐居买房(移动版)、电子发烧友网(PC、移动版)、悟空问答(PC、移动版)、百家号、百度文章、简书移动版、搜狐移动版、goodreads(PC、移动版)、百度文库(移动、PC版)、36氪移动版

  Tác giả
  zhengmingliang
  Cài đặt hàng ngày
  130
  Số lần cài đặt
  100.933
  Đánh giá
  269 11 2
  Đã tạo
  21-10-2020
  Đã cập nhật
  20-01-2022
 22. Sci-hub button JS - Add sci-hub button on article page. Add sci-hub button after article link. Support Google scholar, bing academic and baidu xueshu. Jump CNKI English article to Chinese article.

  Tác giả
  dingar
  Cài đặt hàng ngày
  69
  Số lần cài đặt
  100.028
  Đánh giá
  278 10 6
  Đã tạo
  12-07-2018
  Đã cập nhật
  03-08-2021
 23. [Reload]智慧树考试搜题、共享课挂机刷课助手 JS - 智慧树共享课刷课、跳过弹题、自动换集、自动1.5倍速、自动静音、自动标清、自动搜题、解除考试复制封印及一键复制题目到剪贴板

  Tác giả
  Eric Kwok
  Cài đặt hàng ngày
  485
  Số lần cài đặt
  95.396
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  27-11-2020
  Đã cập nhật
  21-02-2022
 24. YouTube Downloader (support video, audio, subtitle download) JS - YouTube video downloader, supporting 1080p, 720p, 480p, MP4, WebM, m4a, etc, support subtitle download (.srt .ass .vtt .lrc, etc), can be customized to download video, audio or composite video. (Based on y2b.123345.xyz, there is no need to jump, as shown in the figure below)

  Tác giả
  wish king
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  93.762
  Đánh giá
  159 5 7
  Đã tạo
  19-09-2020
  Đã cập nhật
  10-10-2020
 25. Turkmaster (Mturk) JS - A page-monitoring web app for Mturk (Mechanical Turk) designed to make turking more efficient. Easily monitor mturk search pages and requesters and Auto-Accept the HITs you missed.

  Tác giả
  DonovanM
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  96.106
  Đánh giá
  94 4 9
  Đã tạo
  02-09-2014
  Đã cập nhật
  03-01-2018
 26. 下载一键通 JS - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  96.935
  Đánh giá
  941 2 2
  Đã tạo
  15-06-2014
  Đã cập nhật
  16-06-2014
 27. 强国学习 JS - 问题反馈位置: https://github.com/TechXueXi/techxuexi-js/issues 。 强国学习自动答题,目前实现 每日答题,每周答题,专项答题(操作方法更新为:打开答题页面后,手动刷新下自动开启)

  Tác giả
  雪导
  Cài đặt hàng ngày
  145
  Số lần cài đặt
  91.854
  Đánh giá
  124 22 8
  Đã tạo
  12-03-2021
  Đã cập nhật
  16-10-2021
 28. 超星考试助手[MCD-MulAPI] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。集成各个作者大大的接口,便捷切换

  Tác giả
  MCDream
  Cài đặt hàng ngày
  86
  Số lần cài đặt
  91.432
  Đánh giá
  13 2 1
  Đã tạo
  26-11-2020
  Đã cập nhật
  15-10-2021
 29. 超星网课助手(非考试版)|聚合题库|自动挂机|支持章节、作业、视频 JS - [修复视频静音][修复视频自动播放][自动切换旧版学习通][修复视频黑屏]自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  Lemon_Tea
  Cài đặt hàng ngày
  1.885
  Số lần cài đặt
  91.232
  Đánh giá
  13 2 0
  Đã tạo
  16-05-2021
  Đã cập nhật
  29-03-2022
 30. 网页强制复制 JS - 右键强力解锁,可以复制一些特殊网站的文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  91.035
  Đánh giá
  524 3 2
  Đã tạo
  27-03-2014
  Đã cập nhật
  07-02-2020
 31. 柒灵全能视频下载器 JS - (目前支持)哔哩哔哩(bilibili)/优酷网(youku)/腾讯视频(qq)/爱奇艺(iqiyi)/国家中小学网络云课堂(ykt.eduyun.cn)视频批量下载, 加速下载, 随时随地想看就看. 支持微元素/微博图片批量下载

  Tác giả
  xieyu1232001
  Cài đặt hàng ngày
  183
  Số lần cài đặt
  89.660
  Đánh giá
  123 9 5
  Đã tạo
  29-09-2020
  Đã cập nhật
  23-08-2021
 32. 115网盘显示文件SHA1 JS - 显示网盘文件SHA1哈希值、批量复制文件SHA1值

  Tác giả
  ulrevenge
  Cài đặt hàng ngày
  223
  Số lần cài đặt
  89.318
  Đánh giá
  30 1 0
  Đã tạo
  25-03-2020
  Đã cập nhật
  21-11-2020
 33. 链接助手 JS - 支持全网主流网盘和小众网盘自动填写密码; 资源站点下载页网盘密码预处理; 文本转链接; 移除链接重定向; 重定向页面自动跳转; 维基百科及镜像、开发者文档、谷歌商店自动切换中文, 维基百科、谷歌开发者、谷歌商店、Github链接转为镜像链接; 新标签打开链接; (外部)链接净化直达

  Tác giả
  一个北七
  Cài đặt hàng ngày
  198
  Số lần cài đặt
  87.457
  Đánh giá
  294 4 0
  Đã tạo
  06-03-2021
  Đã cập nhật
  13-11-2021
 34. 超星网课小助手 JS - 【2022.05.15】 后台任务、支持超星视频、文档、答题(beta)、自定义正确率、掉线自动登录

  Tác giả
  unrival
  Cài đặt hàng ngày
  1.019
  Số lần cài đặt
  86.654
  Đánh giá
  96 7 1
  Đã tạo
  14-03-2022
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 35. 中国大学MOOC(辅助答题) JS - MOOC辅助答题,100%答案匹配

  Tác giả
  huakaihk
  Cài đặt hàng ngày
  225
  Số lần cài đặt
  84.241
  Đánh giá
  64 2 3
  Đã tạo
  13-10-2021
  Đã cập nhật
  19-11-2021
 36. Bilibili直播间挂机助手3 JS - B站直播间挂机用: 签到,领瓜子,移动端心跳,瓜子换硬币等

  Tác giả
  SeaLoong
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  83.177
  Đánh giá
  489 3 2
  Đã tạo
  06-01-2018
  Đã cập nhật
  03-02-2021
 37. 谷歌访问助手默认打开2345网站的问题破解 JS - 我不想一直使用百度,我想科学上网,于是我安装了“谷歌访问助手”,呵!但它竟然需要我设置默认主页的方式来永久激活!这是不能忍受的,于是本插件的目的便是用来帮你避开讨厌的2345门户网站,默认直接打开Google主页,并且仍然可以永久激活“谷歌访问助手”哦。

  Tác giả
  arnold zhao
  Cài đặt hàng ngày
  122
  Số lần cài đặt
  119.066
  Đánh giá
  208 2 1
  Đã tạo
  29-01-2019
  Đã cập nhật
  12-10-2019
 38. CSDN/知乎/哔哩哔哩/简书免登录去除弹窗广告 🛡 JS - 登录个锤子 🌭 +适配移动端📱 | 去除所有广告🥽 | 任意文本复制🖱︎ | 界面优化让阅读更轻松📄

  Tác giả
  GAEE
  Cài đặt hàng ngày
  300
  Số lần cài đặt
  82.080
  Đánh giá
  92 8 0
  Đã tạo
  06-07-2021
  Đã cập nhật
  07-02-2022
 39. KissAnime Anti-Adblock Blocker JS - Not even the people from Easylist seem to fight this site anymore, someone had to try as this looks popular enough. *sigh*

  Tác giả
  Swyter
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  81.962
  Đánh giá
  122 8 8
  Đã tạo
  07-09-2014
  Đã cập nhật
  19-08-2019

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)