Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 细声视频播放 JS - 正式版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8.183
  Đánh giá
  30 0 0
  Đã tạo
  24-09-2017
  Đã cập nhật
  23-03-2018
 2. 黄冈网校Vip JS - 黄冈网校视频免登陆免费看

  Tác giả
  雨雾星天
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.355
  Đánh giá
  68 0 1
  Đã tạo
  17-06-2017
  Đã cập nhật
  17-06-2017
 3. 下载微博图片和视频 JS - 一键下载一条微博中的图片,文件名包含该微博的路径.xxx_wb_uid_wid,可恢复为 https://weibo.com/uid/wid

  Tác giả
  Flao
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  8.470
  Đánh giá
  41 2 2
  Đã tạo
  31-07-2018
  Đã cập nhật
  02-04-2019
 4. 自动展开全文阅读更多 JS - 自动展开网站全文内容而无需点击,去掉一些烦人广告,去掉需要打开app的提示,站外链直达(支持鼠标左右键和拖拽打开),避免网址重定向浪费时间,支持免登陆复制文字,兼容手机和电脑端。 -- 【目前已支持几十个网站】

  Tác giả
  baster
  Cài đặt hàng ngày
  154
  Số lần cài đặt
  8.054
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  21-02-2022
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 5. 高级求职助手/招聘网站助手,支持前程无忧、智联招聘、BOSS直聘、拉钩网、猎聘网、百度百聘、58同城 JS - 1.快捷添加企业黑名单;2.快捷公司/企业信息查询,支持天眼查、看准、企查查、爱企查、百度信誉、百度搜索3.支持全网热门招聘网站,前程无忧、智联招聘、BOSS直聘、拉钩网、猎聘网、百度百聘、58同城;4.各大网站黑名单数据连通。

  Tác giả
  小宇专属
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  8.046
  Đánh giá
  47 0 0
  Đã tạo
  24-03-2019
  Đã cập nhật
  25-12-2021
 6. Simple YouTube MP3/VIDEO Buttons JS - Add two download buttons to YouTube videos that allow you to download MP3 or Video without leaving the page with the option to choose the quality.

  Tác giả
  Rene
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  8.344
  Đánh giá
  20 0 5
  Đã tạo
  22-12-2017
  Đã cập nhật
  02-12-2019
 7. 改变网页背景为淡灰色 JS - 只改变网页中背景的白色和接近白色的为淡灰色。

  Tác giả
  konuy
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  9.115
  Đánh giá
  81 2 0
  Đã tạo
  17-11-2014
  Đã cập nhật
  17-11-2014
 8. youtube双语字幕 JS - youtube中英双语字幕

  Tác giả
  王文浩
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  9.763
  Đánh giá
  20 2 0
  Đã tạo
  19-04-2019
  Đã cập nhật
  19-04-2019
 9. Robux Changer 2.0 JS - Robux appears on your screen as your total when logged into roblox.com/home

  Tác giả
  Jahseh Onfroy
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  8.022
  Đánh giá
  0 1 2
  Đã tạo
  01-11-2018
  Đã cập nhật
  01-11-2018
 10. C&C:TA CNCOpt Link Button JS - Creates a "CNCOpt" button when selecting a base in Command & Conquer: Tiberium Alliances. The share button takes you to http://cncopt.com/ and fills in the selected base information so you can analyze or share the base.

  Tác giả
  hexist
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.210
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  08-05-2014
  Đã cập nhật
  08-05-2014
 11. 吉林大学学生VPN助手-webvpn JS - 允许访问其他校内地址

  Tác giả
  icespite
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  8.012
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  22-03-2020
  Đã cập nhật
  30-03-2022
 12. Notion-Translate JS - Truns Notion to local language

  Tác giả
  L1n3
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  7.988
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  10-02-2020
  Đã cập nhật
  14-02-2020
 13. 【比价狗超简洁版——持续维护】“比价”+“找内部优惠券”,支持京东、淘宝、天猫、苏宁、当当等各大主流平台商品,自动显示隐藏优惠券和历史价格,页面简洁无广告。 JS - 商品优惠券+店铺优惠券+近180天历史价格查询,无券商品补贴立减红包。快速比价,以全网最低的价格买到商品,轻松省钱。有功能需求或问题可随时联系反馈(2498478969@qq.com)。

  Tác giả
  比价狗
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  7.985
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  08-10-2021
  Đã cập nhật
  08-02-2022
 14. Tieba Sign JS - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.196
  Đánh giá
  112 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  30-10-2015
 15. 115 Online Player JS - Play videos from 115 online

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  12.206
  Đánh giá
  81 0 0
  Đã tạo
  07-09-2014
  Đã cập nhật
  19-06-2016
 16. 京东双十一红包插件2019 JS - 2019双十一自动做任务:逛商品,逛店铺,好玩互动,视频直播,精彩会场,一劳永逸。

  Tác giả
  vbonluk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.991
  Đánh giá
  34 2 1
  Đã tạo
  23-10-2019
  Đã cập nhật
  29-10-2019
 17. 批量下载贴吧原图 JS - 一键打包下载贴吧中一贴的原图

  Tác giả
  Jeffrey Deng
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.910
  Đánh giá
  96 1 1
  Đã tạo
  04-06-2017
  Đã cập nhật
  13-02-2021
 18. ID Copy/Paste JS - Places an unobtrusive button on the page which provides quick access to copy your mTurk worker ID. Edited by Tjololo12: Hover highlight for easy copy-paste, does not show on mturk pages

  Tác giả
  Tjololo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.993
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  13-05-2014
  Đã cập nhật
  19-11-2014
 19. Ultra Fast Feed W Gaver.io & Dual JS - Macro W Gaver.io & Dual agar by TheFix

  Tác giả
  Zombye
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.916
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  15-10-2017
  Đã cập nhật
  15-10-2017
 20. Roblox Dominus Spoof buyer JS - trick someone into thinking you bought a dominus

  Tác giả
  namesnipes
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  9.844
  Đánh giá
  4 1 2
  Đã tạo
  29-04-2017
  Đã cập nhật
  29-04-2017
 21. 斗鱼直播精简 JS - 提供简洁的界面,只为安心看直播。

  Tác giả
  zhagongzheng
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  7.882
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  26-08-2021
  Đã cập nhật
  10-11-2021
 22. 闲鱼/咸鱼-助手 JS - 适应新版闲鱼首页,添加搜索框,改变移动端二维码出现位置,删除下载推广连接,删除修正咸鱼宝贝图片的大小

  Tác giả
  ruibty
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.879
  Đánh giá
  11 2 0
  Đã tạo
  10-10-2018
  Đã cập nhật
  26-11-2018
 23. CosmosisT's TinyChat Script (CTS V1.8.51) JS - Modified TinyChat - Best Scripts; prepare to be amazed.

  Tác giả
  CosmosisT
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  7.879
  Đánh giá
  12 1 8
  Đã tạo
  07-11-2019
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 24. 百度搜索优化sp JS - Tampermonkey脚本,屏蔽百度推广和各种广告+页面样式美化+url重定向+屏蔽域名

  Tác giả
  vizo
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  7.870
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  08-10-2018
  Đã cập nhật
  26-04-2022
 25. youtube continue play JS - When "Video paused, do you want to continue watching?" Appears, ignore it and continue playing automatically

  Tác giả
  jack850628
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.861
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  18-03-2020
  Đã cập nhật
  20-05-2021
 26. 跳过草榴viidii等待时间 JS - Bypass viidii wait time

  Tác giả
  Lentin
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.857
  Đánh giá
  68 0 0
  Đã tạo
  28-01-2017
  Đã cập nhật
  28-01-2017
 27. [MooMoo] Hats panel JS - Панелька шапок

  Tác giả
  tuxuuman
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  7.840
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-10-2020
  Đã cập nhật
  07-11-2021
 28. 优惠卷领取💯京东、淘宝、天猫等内部优惠券一键领取.购物隐藏福利.大概是最佳最安全的优惠卷脚本啦,欢迎朋友使用.持续维护中📣📣📣 JS - 各平台优惠券神器。插件介绍:1 专注寻找淘宝(taobao.com)、京东(jd.com)等平台的商品优惠券 2 有优惠券就展示在付款按钮下面,否则什么也不展示 3 后续还有拼多多等平台和查看历史价格功能 4 一键领券后再购物,价格更低!5 经常更新版本号,更新页面朋支们可以不管,敬请谅解!6 使用时请关闭同类型插件,否则可能会无限刷新!

  Tác giả
  jeimi
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  7.839
  Đánh giá
  43 0 4
  Đã tạo
  10-06-2021
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 29. SoundCloud Downloader JS - Adds a direct download button to all the tracks on SoundCloud (works with the new SoundCloud interface)

  Tác giả
  Dieter Holvoet
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.835
  Đánh giá
  35 1 4
  Đã tạo
  13-05-2016
  Đã cập nhật
  20-01-2018
 30. gartic.io mod menu JS - drawing bot (beta), answer assistant and many more features

  Tác giả
  anonimbiri
  Cài đặt hàng ngày
  51
  Số lần cài đặt
  7.820
  Đánh giá
  1 1 2
  Đã tạo
  11-07-2021
  Đã cập nhật
  17-04-2022
 31. 谷歌翻译绕过代码块 JS - 让谷歌翻译插件翻译网页的时候,绕过代码块和一些无需翻译的元素

  Tác giả
  xiandan
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  7.817
  Đánh giá
  30 0 0
  Đã tạo
  13-11-2019
  Đã cập nhật
  17-11-2021
 32. Super Fast YouTube to MP3 Converter & Online Video Downloader JS - Download any video and music (audio) 320 kbps from Youtube, Twitter, Vimeo, Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Liveleak, Break, Imgur, Mashable, Reddit, 1TV, 9gag, VK, TED, youku, bilibili, pornhub, xvideos, youporn and 10,000 more sites for free. Also support to download subtitles. Free, fast and easy to use. No need to install any annoying softwares. Supporting MP4, WEBM, AVI, 3GP, FLV, H64, ACC, FLA, MP3, M4A, 8K, 6K,4K, 2K, 1080, 720, 480, 360, etc.

  Tác giả
  Mark J. Fulghum
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  10.625
  Đánh giá
  18 1 3
  Đã tạo
  08-10-2018
  Đã cập nhật
  05-11-2018
 33. 全局思源黑体 CSS - 一款使用 Adobe 品牌字体替换网页原有字体的用户样式表,为你呈现更统一美观的页面风格。

  Tác giả
  francis-zhao
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  7.815
  Đánh giá
  44 1 0
  Đã tạo
  29-12-2020
  Đã cập nhật
  09-03-2022
 34. pp for osu score pages JS - shows pp data from osustats.ppy.sh on osu score pages.

  Tác giả
  Piotrekol
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.825
  Đánh giá
  11 1 0
  Đã tạo
  31-08-2014
  Đã cập nhật
  24-05-2017
 35. PTT Imgur Fix JS - 修正 Imgur 在 PTT 上的問題

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  7.782
  Đánh giá
  44 0 1
  Đã tạo
  18-03-2017
  Đã cập nhật
  09-04-2022
 36. 微博助手 JS - 去除 微博广告、卡片小图标、好友赞过、淘宝广告、皮肤入口、底部播放器、首页右边栏、小红点

  Tác giả
  z.houbin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.751
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  05-09-2018
  Đã cập nhật
  12-10-2018
 37. AC-必应取词+翻译 JS - 一个可以在浏览器中自由使用的屏幕取词脚本-alt+鼠标翻译,或者选中按Q翻译;必应智能翻译,翻译精准

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.749
  Đánh giá
  117 0 0
  Đã tạo
  25-11-2015
  Đã cập nhật
  19-07-2020
 38. 3DM论坛增强 JS - 自动回复、自动无缝翻页、清理置顶帖子、自动滚动至隐藏内容

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  7.746
  Đánh giá
  62 0 0
  Đã tạo
  11-10-2020
  Đã cập nhật
  12-12-2021
 39. 中国大学MOOC视频中题目自动跳过 JS - 中国大学MOOC,icourse163视频中题目自动跳过,移除弹题元素,防止暂停(本脚本仅供学习使用,请在下载后24小时内删除!)

  Tác giả
  Kaiter-Plus
  Cài đặt hàng ngày
  43
  Số lần cài đặt
  7.740
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  01-06-2020
  Đã cập nhật
  01-06-2020
 40. BaiduMonkeyW JS - 改善百度的搜索结果界面,提高阅读效率

  Tác giả
  weiwsy
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  9.142
  Đánh giá
  55 1 1
  Đã tạo
  21-05-2014
  Đã cập nhật
  21-05-2014
 41. Youku HD JS - 解开优酷 VIP 专属, 蓝光HD HDR, 移除视频水印

  Tác giả
  Neal Xu
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  9.109
  Đánh giá
  35 1 0
  Đã tạo
  04-01-2020
  Đã cập nhật
  04-01-2020
 42. Twitch VOD Unblocker JS - Unblocks Twitch VODs. Buy me a coffee at: https://ko-fi.com/beypazari

  Tác giả
  beypazarigurusu
  Cài đặt hàng ngày
  42
  Số lần cài đặt
  7.697
  Đánh giá
  25 2 2
  Đã tạo
  14-01-2021
  Đã cập nhật
  08-01-2022
 43. 清理百度贴吧插入广告 JS - 清理掉贴吧列表和贴子中插入的广告

  Tác giả
  IU Y
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  7.695
  Đánh giá
  62 0 0
  Đã tạo
  12-07-2016
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 44. 云班课视频助手 JS - 云班课助手,数字1,2,3,4,5代表1x,2x,4x,8x,16x倍速,数字0一键看完视频,<(shift+,)减速,>(shift+.)加速

  Tác giả
  sfjdx1144
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  10.081
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  16-04-2020
  Đã cập nhật
  17-07-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)