Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Pixiv Plus JS - Focus on immersive experience, 1. Block ads, directly access popular pictures 2. Use user to enter the way to search 3. Search pid and uid 4. Display original image and size, picture rename, download original image | gif map | Zip|multiple map zip 5. display artist id, artist background image 6. auto load comment 7. dynamic markup work type 8. remove redirection 9. single page sort 10. control panel select desired function github: https:/ /github.com/Ahaochan/Tampermonkey, welcome to star and fo

  Tác giả
  Ahaochan
  Cài đặt hàng ngày
  221
  Số lần cài đặt
  255.925
  Đánh giá
  1232 14 3
  Đã tạo
  14-10-2017
  Đã cập nhật
  25-02-2021
 2. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance JS - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,CC字幕转码ASS下载,AAC音频下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  Xmader
  Cài đặt hàng ngày
  93
  Số lần cài đặt
  244.900
  Đánh giá
  641 3 0
  Đã tạo
  24-09-2018
  Đã cập nhật
  08-03-2021
 3. Yet Another Weibo Filter JS - Sina Weibo feed filter by keywords, authors, topics, source, etc.; Modifying webpage layout

  Tác giả
  田生
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  240.505
  Đánh giá
  1910 6 3
  Đã tạo
  12-07-2014
  Đã cập nhật
  28-04-2022
 4. 云课堂|职教云|Icve --网课兼考试助手 (绿版v3) JS - 职教云学习效率提升助手小脚本,中文化高度可定制参数,自动课件,课件一目十行,保险模式,解除Ctrl+C限制,下载课件,自动四项评论,课堂智能跟帖讨论,支持自动答题(作业,测验,考试),搜题填题,软件定制

  Tác giả
  tuchgg
  Cài đặt hàng ngày
  331
  Số lần cài đặt
  291.409
  Đánh giá
  161 19 3
  Đã tạo
  24-02-2020
  Đã cập nhật
  12-03-2021
 5. AdsBypasser JS - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  237.811
  Đánh giá
  831 8 6
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  09-07-2017
 6. 百度系网站去广告 JS - 去除百度搜索结果和页面中的绝大多数广告,包括:百度搜索、百度百科、百度知道、百度文库、百度贴吧等

  Tác giả
  CodeLumos
  Cài đặt hàng ngày
  319
  Số lần cài đặt
  213.674
  Đánh giá
  378 8 2
  Đã tạo
  23-12-2019
  Đã cập nhật
  15-05-2022
 7. 音视频通用下载器 JS - 下载所有网站上的音乐、视频。单击页面最右边的《 来打开捕获列表,双击捕获列表来关闭它。

  Tác giả
  程SamSam0230
  Cài đặt hàng ngày
  296
  Số lần cài đặt
  270.372
  Đánh giá
  378 16 4
  Đã tạo
  20-04-2019
  Đã cập nhật
  12-09-2020
 8. 文库下载器 JS - 百度文库解析下载功能 文档下载器 界面简洁,脚本仅限学习,请大家支持正版。

  Tác giả
  waahah
  Cài đặt hàng ngày
  2.205
  Số lần cài đặt
  198.183
  Đánh giá
  34 6 3
  Đã tạo
  26-12-2021
  Đã cập nhật
  10-04-2022
 9. 网页翻译助手 JS - 支持划词翻译,输入文本翻译,谷歌整页翻译。可以自行选择谷歌翻译,有道字典翻译和百度翻译。

  Tác giả
  Johnny Li
  Cài đặt hàng ngày
  163
  Số lần cài đặt
  191.389
  Đánh giá
  241 5 0
  Đã tạo
  05-09-2019
  Đã cập nhật
  22-03-2022
 10. 中国大学慕课小工具 JS - 一个中国大学mooc刷课工具,火狐,谷歌,油猴支持.支持自动观看视频/课件/讨论,屏蔽视频题目和静音倍速,作业/测试题库,考试题库,SCOP课程(੧ᐛ੭挂科模式,启动)

  Tác giả
  CodFrm
  Cài đặt hàng ngày
  674
  Số lần cài đặt
  187.217
  Đánh giá
  14 1 4
  Đã tạo
  01-03-2021
  Đã cập nhật
  21-06-2021
 11. Easy Offline JS - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  162
  Số lần cài đặt
  182.807
  Đánh giá
  1357 0 0
  Đã tạo
  25-08-2016
  Đã cập nhật
  07-05-2022
 12. 自动无缝翻页 JS - ⭐无缝加载 下一页内容 至网页底部(类似瀑布流)⭐,目前支持:【所有「Discuz!、Flarum、phpBB、Xiuno、XenForo、NexusPHP...」论坛】【百度、谷歌(Google)、必应(Bing)、搜狗、微信、360、Yahoo、Yandex 等搜索引擎...】、贴吧、豆瓣、知乎、B 站(bilibili)、NGA、V2EX、煎蛋网、龙的天空、起点中文、千图网、千库网、Pixabay、Pixiv、3DM、游侠网、游民星空、NexusMods、Steam 创意工坊、CS.RIN.RU、RuTracker、BT之家、萌番组、动漫花园、樱花动漫、爱恋动漫、AGE 动漫、Nyaa、SrkBT、RARBG、SubHD、423Down、不死鸟、扩展迷、小众软件、【动漫狂、漫画猫、漫画屋、漫画 DB、动漫之家、拷贝漫画、HiComic、Mangabz、Xmanhua 等漫画网站...】、PubMed、Z-Library、GreasyFork、Github、StackOverflow(以上仅一小部分,更多的写不下了...

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  763
  Số lần cài đặt
  181.845
  Đánh giá
  766 24 1
  Đã tạo
  27-12-2020
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 13. 百度文库文字复制 JS - 添加一个按钮,复制百度文库中的文字

  Tác giả
  bluefire
  Cài đặt hàng ngày
  228
  Số lần cài đặt
  211.995
  Đánh giá
  344 0 4
  Đã tạo
  27-06-2018
  Đã cập nhật
  06-09-2018
 14. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  126
  Số lần cài đặt
  173.953
  Đánh giá
  1362 18 6
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  10-04-2022
 15. Simple YouTube Age Restriction Bypass JS - Watch age restricted videos on YouTube without login and without age verification :)

  Tác giả
  zerodytrash
  Cài đặt hàng ngày
  474
  Số lần cài đặt
  173.908
  Đánh giá
  68 1 5
  Đã tạo
  23-03-2021
  Đã cập nhật
  31-03-2022
 16. 超星尔雅MOOC学习通章节挂机助手【2022/3/19】【一亿题库】 JS - 发现很多脚本并不能搜索选项,空闲时间开发同时搜索【标题】【选项】和【超星id】能够更加精准并迅速的找到答案[高准确率带选项查询,急速响应,任何问题及时联系群主更新]自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  nevermemory
  Cài đặt hàng ngày
  5.163
  Số lần cài đặt
  172.827
  Đánh giá
  10 3 1
  Đã tạo
  13-04-2022
  Đã cập nhật
  13-04-2022
 17. Resize Image On "Open image in new tab" JS - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  170.613
  Đánh giá
  1480 2 0
  Đã tạo
  09-06-2014
  Đã cập nhật
  25-04-2022
 18. DouyuEx-斗鱼直播间增强插件 JS - 弹幕自动变色防检测循环发送 一键续牌 查看真实人数/查看主播数据 已播时长 一键签到(直播间/车队/鱼吧/客户端) 一键领取鱼粮(宝箱/气泡/任务) 一键寻宝 送出指定数量的礼物 一键清空背包 屏蔽广告 调节弹幕大小 自动更新 同屏画中画/多直播间小窗观看/可在斗鱼看多个平台直播(虎牙/b站) 获取真实直播流地址 自动抢礼物红包 背包信息扩展 简洁模式 夜间模式 开播提醒 幻神模式 关键词回复 关键词禁言 自动谢礼物 自动抢宝箱 弹幕右键信息扩展 防止下播自动跳转 影院模式 直播时间流控制 弹幕投票 直播滤镜 直播音频流 账号多开/切换 显示粉丝牌获取日期 月消费数据显示 弹幕时速 相机截图录制gif 全景播放器 斗鱼视频下载/弹幕ass下载 直播画面局部缩放 全站抽奖信息 直播音效增强 阻止P2P上传

  Tác giả
  qianjiachun
  Cài đặt hàng ngày
  110
  Số lần cài đặt
  166.761
  Đánh giá
  636 5 1
  Đã tạo
  01-01-2020
  Đã cập nhật
  11-05-2022
 19. 超星学习通小工具-可考试-可答题(稳定题库) JS - 可考试,无需安装单独考试版本。已经稳定一个月。题库接口已更换,发布了俩版本俩接口 一个超星学习通刷课工具,火狐,谷歌,油猴支持.全自动任务,视频倍速支持秒过(默认关闭),作业考试题库,验证码自动打码,美化效果满满的

  Tác giả
  dfshuka
  Cài đặt hàng ngày
  1.203
  Số lần cài đặt
  165.506
  Đánh giá
  25 7 2
  Đã tạo
  04-12-2020
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 20. 仓库用度盘投稿助手 JS - 简易功能增强, 方便仓库投稿用

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  157
  Số lần cài đặt
  163.375
  Đánh giá
  235 5 1
  Đã tạo
  14-07-2014
  Đã cập nhật
  22-06-2021
 21. 贴吧页面精简 JS - 【可能是你遇到的最好用的贴吧精简脚本】,去除各种广告及扰眼模块,全面支持各种贴吧页面,免登录看帖,【倒序看帖】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  96
  Số lần cài đặt
  162.692
  Đánh giá
  880 4 1
  Đã tạo
  03-10-2016
  Đã cập nhật
  28-06-2020
 22. Search By Image JS - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  97
  Số lần cài đặt
  161.787
  Đánh giá
  1659 4 0
  Đã tạo
  04-07-2014
  Đã cập nhật
  02-04-2022
 23. 智慧树全能助手 JS - 课程和见面课自动挂机、自动1.5倍速、标清、静音。 章测试和考试解除复制限制。

  Tác giả
  b1456089826
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  182.491
  Đánh giá
  56 1 2
  Đã tạo
  21-11-2018
  Đã cập nhật
  25-12-2018
 24. bilibili视频下载 JS - 支持Web、RPC、Blob、Aria等下载方式;支持flv、dash、mp4视频格式;支持下载港区番剧;支持会员下载;支持换源播放,自动切换为高清视频源

  Tác giả
  injahow
  Cài đặt hàng ngày
  613
  Số lần cài đặt
  155.666
  Đánh giá
  192 14 0
  Đã tạo
  14-10-2020
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 25. youtube中文字幕 JS - 油管自动跳广告,机翻中英双语字幕,视频下载,srt字幕下载, 不常看greasyfork,有问题请发邮件:vsq_kuangqi@qq.com

  Tác giả
  36k-wild-monkey
  Cài đặt hàng ngày
  238
  Số lần cài đặt
  155.639
  Đánh giá
  335 10 3
  Đã tạo
  13-07-2020
  Đã cập nhật
  02-10-2021
 26. 知网下载助手 JS - 解析CNKI论文PDF格式下载地址,支持论文搜索、硕博论文、知网空间、在线阅读页面,默认替换原链接为pdf格式下载链接,支持导出目录,支持一键切换caj和pdf格式下载链接

  Tác giả
  wyn665817
  Cài đặt hàng ngày
  102
  Số lần cài đặt
  151.774
  Đánh giá
  386 9 8
  Đã tạo
  05-09-2018
  Đã cập nhật
  28-12-2020
 27. 哔哩哔哩bilibili辅助脚本解析大会员 JS - 解析大会员视频,播放页去广告,自动全屏,自动最高画质(根据是否为大会员,然后选择对应的最高画质),默认1.5倍速(可选),自动发送弹幕(可选),自定义弹幕内容,自动展开简介,自动开启弹幕,移除顶部的下载app选项等。

  Tác giả
  _zzy
  Cài đặt hàng ngày
  307
  Số lần cài đặt
  150.823
  Đánh giá
  55 24 11
  Đã tạo
  23-06-2021
  Đã cập nhật
  26-04-2022
 28. 百度文库(wenku)在线下载PDF格式文件 JS - 百度文库文档页面打印PDF,chrome浏览器最好能安装一下 adblock 插件,下载后的pdf文件可以在 https://pdf2docx.com/zh/ 上转换成docx

  Tác giả
  詹eko
  Cài đặt hàng ngày
  78
  Số lần cài đặt
  148.689
  Đánh giá
  250 5 2
  Đã tạo
  17-10-2018
  Đã cập nhật
  07-09-2021
 29. 自动展开豆瓣、站长之家、米坛、cnbeta、知乎、慕课网、Awesomes、喜马拉雅、CSDN博客、CSDN下载、道客88、百度文库、百度知道、回形针、人民日报客户端、凤凰网页面的隐藏内容 JS - 自动展开一些PC网站的隐藏内容;个人觉得手机端不需要做,故只在PC端有用;为了更好的上网体验,不兼容低版本浏览器和IE浏览器。大家如有发现类似需要手动点开隐藏内容的网站,请至以下网址反馈吧https://greasyfork.org/zh-CN/forum/discussion/72571/x

  Tác giả
  life0001
  Cài đặt hàng ngày
  248
  Số lần cài đặt
  200.289
  Đánh giá
  305 7 5
  Đã tạo
  15-03-2020
  Đã cập nhật
  16-04-2020
 30. 中国知网CNKI硕博论文PDF下载 JS - 添加知网文献、硕博论文PDF下载按钮,支持搜索列表、详情页,下载论文章节目录,批量下载文献,一键切换CAJ和PDF格式

  Tác giả
  zoglmk
  Cài đặt hàng ngày
  388
  Số lần cài đặt
  146.685
  Đánh giá
  144 6 3
  Đã tạo
  24-08-2019
  Đã cập nhật
  04-05-2022
 31. Google网页翻译 JS - 不跳转Google翻译页面的整页翻译

  Tác giả
  田雨菲
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  163.687
  Đánh giá
  370 2 3
  Đã tạo
  07-02-2018
  Đã cập nhật
  19-02-2018
 32. 论坛网盘链接免密提取 JS - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  hunter wang
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  140.940
  Đánh giá
  532 1 1
  Đã tạo
  24-06-2017
  Đã cập nhật
  26-05-2018
 33. VIP 视频解析(优化增强版) JS - 支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、土豆、芒果TV、搜狐视频、乐视视频、PPTV、风行、华数TV、哔哩哔哩等,支持多个解析接口切换,支持视频自由选集,自动解析视频,支持自定义拖拽位置,支持视频广告跳过,支持页内页外解析,支持 Tampermonkey、Violentmonkey、Greasemonkey

  Tác giả
  sign
  Cài đặt hàng ngày
  308
  Số lần cài đặt
  138.047
  Đánh giá
  68 9 2
  Đã tạo
  11-07-2020
  Đã cập nhật
  07-01-2022
 34. 网页翻译 JS - 给每个非中文的网页右下角(可以调整到左下角)添加一个google翻译图标,直接调用 Google 的翻译接口对非中文网页进行翻译

  Tác giả
  Kaiter-Plus
  Cài đặt hàng ngày
  455
  Số lần cài đặt
  138.046
  Đánh giá
  261 11 1
  Đã tạo
  26-03-2020
  Đã cập nhật
  24-04-2022
 35. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 JS - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  100
  Số lần cài đặt
  137.118
  Đánh giá
  1159 23 3
  Đã tạo
  28-02-2017
  Đã cập nhật
  19-03-2022
 36. 百度盘直接下载 JS - 就他妈不装百度云管家

  Tác giả
  Z3JlYXN5Zm9yaw==
  Cài đặt hàng ngày
  136
  Số lần cài đặt
  168.935
  Đánh giá
  168 1 1
  Đã tạo
  05-11-2015
  Đã cập nhật
  05-11-2015
 37. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance JS - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  138.894
  Đánh giá
  535 12 6
  Đã tạo
  03-03-2017
  Đã cập nhật
  03-04-2018
 38. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) JS - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  61
  Số lần cài đặt
  131.599
  Đánh giá
  709 0 0
  Đã tạo
  22-05-2015
  Đã cập nhật
  04-06-2016
 39. 超星学习通网课助手,多接口,全题库 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  taoaimei
  Cài đặt hàng ngày
  345
  Số lần cài đặt
  131.140
  Đánh giá
  12 3 4
  Đã tạo
  23-09-2021
  Đã cập nhật
  28-03-2022
 40. 购物党比价工具【精简优化版】 JS - 【精简版】购物党,优化了页面的部分元素,减少页面弹窗和显示,保留菜单栏。购物党提供淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的比价系统,能让你以较优惠的方式购买到你称心如意的商品,提供商品的历史价格情况,多种相似商品推荐,同款购买,降价提醒。PS:带有推广,介意勿装

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  130.803
  Đánh giá
  274 1 2
  Đã tạo
  02-03-2020
  Đã cập nhật
  01-08-2021
 41. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  181
  Số lần cài đặt
  128.865
  Đánh giá
  1078 14 0
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 42. RU AdList JS Fixes JS - try to take over the world!

  Tác giả
  Lain inVerse
  Cài đặt hàng ngày
  191
  Số lần cài đặt
  127.800
  Đánh giá
  291 75 17
  Đã tạo
  26-05-2016
  Đã cập nhật
  15-05-2022
 43. 超星学习通网课助手自动学习考试 JS - 开放优化收录系统,超过1600W自收录题库,支持自动答题,支持视频自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点等,开放自定义参数

  Tác giả
  chaoxing
  Cài đặt hàng ngày
  356
  Số lần cài đặt
  127.441
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  04-09-2021
  Đã cập nhật
  14-09-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)