Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 优惠卷领取💯京东、淘宝、天猫等内部优惠券一键领取.购物隐藏福利.大概是最佳最安全的优惠卷脚本啦,欢迎朋友使用.持续维护中📣📣📣 JS - 各平台优惠券神器。插件介绍:1 专注寻找淘宝(taobao.com)、京东(jd.com)等平台的商品优惠券 2 有优惠券就展示在付款按钮下面,否则什么也不展示 3 后续还有拼多多等平台和查看历史价格功能 4 一键领券后再购物,价格更低!5 经常更新版本号,更新页面朋支们可以不管,敬请谅解!6 使用时请关闭同类型插件,否则可能会无限刷新!

  Tác giả
  jeimi
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  9.093
  Đánh giá
  46 0 4
  Đã tạo
  10-06-2021
  Đã cập nhật
  02-07-2022
 2. Google Analytics | Blocker JS - Disables the 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘁𝗶𝗰𝘀 tracking counter.

  Tác giả
  Maksim Stoyanov (stomaks)
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.055
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  23-04-2020
  Đã cập nhật
  11-05-2020
 3. Yandex.Metrika | Blocker JS - Disables the 𝗬𝗮𝗻𝗱𝗲𝘅.𝗠𝗲𝘁𝗿𝗶𝗸𝗮 tracking counter.

  Tác giả
  Maksim Stoyanov (stomaks)
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  3.189
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  11-05-2020
  Đã cập nhật
  11-05-2020
 4. ! 超简洁的网购省钱小助手,自动显示京东、淘宝、聚划算、天猫隐藏优惠券与历史价格。简洁无广告,一目了然,让您告别虚假降价。持续维护中... JS - 或许是最简洁好用的购物小助手啦~ 自动显示京东(jd.com)、淘宝(taobao.com)、天猫(tmall.com)、聚划算、天猫超市、天猫国际(tmall.hk)、京东国际(jd.hk)、京东图书、京东电子书、京东工业品、京东大药房(yiyaojd.com)隐藏优惠券与历史价格。不止让您省钱开心购物,更可以告别虚假降价,以最优惠的价格,把宝贝抱回家。

  Tác giả
  血莲
  Cài đặt hàng ngày
  1.879
  Số lần cài đặt
  1.375.757
  Đánh giá
  201 9 6
  Đã tạo
  08-12-2020
  Đã cập nhật
  13-03-2022
 5. ! Sploop-Mod JS - Nothing to see here!!!

  Tác giả
  TeleMod Official
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  1.670
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-01-2022
  Đã cập nhật
  23-01-2022
 6. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + JS - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  19.277
  Đánh giá
  76 0 0
  Đã tạo
  09-01-2018
  Đã cập nhật
  02-06-2018
 7. "60优化" JS - 60数据库网页优化

  Tác giả
  bAdWindy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  46
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  26-12-2019
  Đã cập nhật
  13-01-2020
 8. "Add artist" enhancements~w JS - Includes several highly requested features, such as auto "show/hide" bandmember/member of field, dropdown regions, sorting DRAs, autoformat band members, extra alerts

  Tác giả
  Am La
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  12-09-2020
  Đã cập nhật
  29-10-2020
 9. "Atcoder" Finder JS - ツイート内の"Atcoder"の文字列を赤色にします("AtCoder"など、大文字小文字が違っているものには変化はありません)

  Tác giả
  Eug1ena
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  29-10-2018
  Đã cập nhật
  29-10-2018
 10. "Deny" cookies and tracking - theverge.com JS - "Deny" cookies and tracking by simply deleting the modal that ask you to accept it.

  Tác giả
  Roc3221337
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  24-06-2021
  Đã cập nhật
  24-06-2021
 11. "Free" Roblox Items JS - Trick your friends into thinking you can get anything for free!

  Tác giả
  Spinfal
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  10.966
  Đánh giá
  4 1 0
  Đã tạo
  07-04-2021
  Đã cập nhật
  26-12-2021
 12. "Free" Roblox Items JS - Trick your friends into thinking you can get anything for free!

  Tác giả
  Julia Roberts
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  165
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-03-2022
  Đã cập nhật
  23-03-2022
 13. "I'm online" message! JS - Autosend an "I'm online" message when you sign in! :D

  Tác giả
  Lasse Brustad
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  38
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  11-02-2017
  Đã cập nhật
  02-09-2020
 14. "My Computer is Broken" April Fool's Prank JS - Epic April Fool's Day Prank for students. Run this script and tell your teacher that your laptop is broken. Press space to reveal.

  Tác giả
  Gabriel Rader
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  01-04-2022
  Đã cập nhật
  01-04-2022
 15. "Not Yet Aired" Hider JS - Allows you to hide "Not Yet Aired" entries of your list.

  Tác giả
  hacker09
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  28
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-01-2022
  Đã cập nhật
  04-06-2022
 16. "That's what she said." JS - Adds a "That's what she said." button and chat command

  Tác giả
  KongScripts
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-03-2016
  Đã cập nhật
  13-11-2017
 17. "TwitchPleb" JS - "Free Twitch.tv subscriber emotes"

  Tác giả
  streak324
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  779
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  06-01-2017
  Đã cập nhật
  06-01-2017
 18. "view replies" auto expander JS - click on "view replies (500)" and it will click on the same button until all replies open.

  Tác giả
  goodwin64
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  70
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  19-08-2020
  Đã cập nhật
  26-04-2021
 19. "哈工大本科教学服务与管理系统"自动评教 JS - 仅适用于"哈工大本科教学服务与管理平台(jwts.hit.edu.cn)"学生评教,仅供编程爱好者学习使用,不得用于不正当目的;若校外使用,优先使用ipvn,不保证vpn一定能用

  Tác giả
  Guang Cai
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  430
  Đánh giá
  1 1 0
  Đã tạo
  14-06-2020
  Đã cập nhật
  14-06-2020
 20. "百度首页优化" JS - "滚动条移除 底栏背景色"

  Tác giả
  bAdWindy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  437
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  26-12-2019
  Đã cập nhật
  13-01-2020
 21. #teamtrees Trees Left!? JS - Show how many trees are left until we hit the 20,000,000 tree goal.

  Tác giả
  csysadmin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  19-12-2019
  Đã cập nhật
  19-12-2019
 22. #相亲相爱一嘉人# JS - 在哔站右下角添加嘉然小姐的live2d模型

  Tác giả
  journey_ad
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  978
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  06-05-2021
  Đã cập nhật
  08-05-2021
 23. & Majesty JS - !majesty

  Tác giả
  MERAK EDİLENLER
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  149
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  31-10-2021
  Đã cập nhật
  31-10-2021
 24. & New Majesty *`J0keR`~ JS - !majesty

  Tác giả
  *`J0keR`~
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  41
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  27-04-2022
  Đã cập nhật
  28-04-2022
 25. 'Choose Subject of Homework Question' JS - Selection hotkeys and auto-submit for Lili Dworkin's HIT 'Choose Subject of Homework Question'

  Tác giả
  TheFrostlixen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  64
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  14-04-2016
  Đã cập nhật
  14-04-2016
 26. 'Delta - 999999 in 1 JS - Delta - extension for agario, agar.io mod collection. Zoom+, macro eject mass, double split, hot-keys, minimap, chat, helpers, themes

  Tác giả
  Alexander M
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  15.922
  Đánh giá
  4 1 0
  Đã tạo
  01-04-2020
  Đã cập nhật
  26-06-2022
 27. 'Select all' in Basic HTML View in Gmail JS - an easy way to select all mails in basic HTML view of Gmail

  Tác giả
  Warcin M
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  152
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-09-2018
  Đã cập nhật
  28-09-2018
 28. (-FORK-) RARBG - torrent and magnet links JS - Adds a column with torrent and magnet links in RARBG lists

  Tác giả
  Micdu70
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  200
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  18-04-2019
  Đã cập nhật
  18-04-2019
 29. (Broken) CSGO Lounge Better JS - (Broken - Hope to update soon) Some CS:GO Lounge Tweaks

  Tác giả
  ToXIc 2
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  01-07-2015
  Đã cập nhật
  16-03-2016
 30. (Dab) (Gran) shout JS - Avoir le smilies Grandma dancing et Dab sur la Shoutbox AMCGaming

  Tác giả
  Wells -Booba
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  14-07-2016
  Đã cập nhật
  14-07-2016
 31. (Dab) (Gran) shout JS - Avoir le smilies Grandma dancing et Dab sur la Shoutbox AMCGaming

  Tác giả
  Wells -Booba
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  15-07-2016
  Đã cập nhật
  15-07-2016

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)