Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Click visible button using shortkeys JS - Click visible inputs that are defined as button and has value "VP" using ctrl+shift+z or "Hide" using ctrl+shift+x

  Tác giả
  kiennguyen1101
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-02-2018
  Đã cập nhật
  15-04-2020
 2. TangThuVien downloader JS - Tải truyện từ truyen.tangthuvien.vn định dạng epub.

  Tác giả
  nntoan
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  171
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  09-05-2019
  Đã cập nhật
  09-08-2019
 3. truyen.tangthuvien.vn QuickPost JS - Thực hiện đăng truyện nhanh trên trang https://truyen.tangthuvien.vn/dang-chuong/story

  Tác giả
  mkbyme
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  164
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  05-03-2018
  Đã cập nhật
  08-11-2018

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)