Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  29.187
  Đánh giá
  553 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  97
  Số lần cài đặt
  203.012
  Đánh giá
  793 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  57.581
  Đánh giá
  820 8 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  190.323
  Đánh giá
  579 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.834
  Số lần cài đặt
  1.265.621
  Đánh giá
  2485 26 12
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  551
  Số lần cài đặt
  252.512
  Đánh giá
  1292 7 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  51
  Số lần cài đặt
  204.723
  Đánh giá
  373 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 【高清品质请选择QQ下载源】2018.11.13更新 - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  村长
  Cài đặt hàng ngày
  350
  Số lần cài đặt
  162.843
  Đánh giá
  607 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 腾讯动漫-破解 - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  27.431
  Đánh giá
  226 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 腾讯视频h5 - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zxc
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  23.308
  Đánh giá
  235 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.11.13更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  481
  Số lần cài đặt
  310.689
  Đánh giá
  428 3 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. QQ快捷登录去除多余权限 - 这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

  Tác giả
  〃萝卜
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.183
  Đánh giá
  78 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.295
  Đánh giá
  117 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  6.726
  Đánh giá
  155 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  18.431
  Đánh giá
  64 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  14.152
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  9.674
  Đánh giá
  64 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  109
  Số lần cài đặt
  22.276
  Đánh giá
  111 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 一键VIP视频解析、去广告(全网),一站式音乐搜索下载 2018-11-12 可用 - 在视频播放页悬浮VIP按钮,可在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...一站式音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅...在淘宝天猫商品页添加优惠券查询按钮,可自行点击查询优惠券

  Tác giả
  Max zhang
  Cài đặt hàng ngày
  867
  Số lần cài đặt
  157.194
  Đánh giá
  180 2 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.699
  Đánh giá
  52 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. TU-破解视频VIP集合-去广告-音乐直接解析播放 - VIP视频破解集合;支持【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV】;移除部分干扰广告。10月26日新增精选接口,解析速度飞快,支持更多网站,可供选择的更多。各种VIP节点播放,并且自动解析使用对应的播放节点,更快的播放速度,更稳定的播放效果。支持[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey]。购物优惠信息获取

  Tác giả
  TUJIDU
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  9.944
  Đánh giá
  47 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 百度云百度网盘直接下载助手直链加速版支持迅雷+VIP视频在线解析破解去广告+【商品大额优惠券】【领取支付宝紅包】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%!-2018.11.20加强稳定版 - 修复百度云链接不能下载问题!!!百度云百度网盘获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。新增淘宝自动查券功能,给你购物带来全新体验。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  1.672
  Số lần cài đặt
  167.066
  Đánh giá
  176 3 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 屏蔽直播礼物特效 - 自动屏蔽部分直播平台礼物特效,具体看 README

  Tác giả
  lisonfan
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.854
  Đánh giá
  39 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  19.279
  Đánh giá
  42 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 拒绝二维码登录 - QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,原版出自https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/27183,采用jQuery选择器重写,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  3.143
  Đánh giá
  43 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 细声视频播放 - 正式版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.016
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 【2018年11月18日更新】网盘万能钥匙,自动查询百度网盘分享链接的提取码,全网VIP视频解析播放,全网付费音乐免费下载,淘宝、拼多多大额购物优惠券领取,支持历史价格查询 - 自动查询百度网盘分享链接的提取码,是网盘界的万能钥匙,全网VIP视频解析播放,全网付费音乐免费下载,淘宝、拼多多大额购物优惠券领取,支持商品比价,查询历史价格查询,使用优惠券购物,脚本开发者会获得些许返利.支持油猴、暴力猴插件。

  Tác giả
  一起购物
  Cài đặt hàng ngày
  491
  Số lần cài đặt
  27.503
  Đánh giá
  42 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  18.050
  Đánh giá
  41 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  16.244
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. QQ音乐付费无损音乐免费下载 - 提供QQ音乐付费歌曲,320K下载、无损FLAC下载、无损APE下载、歌词下载,可以解析歌单列表、歌手歌单、分类歌单、专辑列表

  Tác giả
  刘明野
  Cài đặt hàng ngày
  106
  Số lần cài đặt
  11.283
  Đánh giá
  53 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.532
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. QQZoneCleaner - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.464
  Đánh giá
  42 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. XuanFengEx - QQ旋风网页版离线下载增强

  Tác giả
  rhyzx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.261
  Đánh giá
  67 0 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. qq群文件批量下载 - 批量下载群文件

  Tác giả
  wujiyu115
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  714
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. TreeBar - 目录树导航 - 显示文章目录大纲导航

  Tác giả
  zhilidali
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.377
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  15.509
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. weixin_read - 使微信页阅读原文可以直接点击打开网页

  Tác giả
  酷企鹅Link
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  414
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. qq-h5 - 在非mac平台上使用qq html5播放器

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  587
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.417
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 全网vip视频破解豆瓣搜索 - 在豆瓣电影,时光电影,爱奇艺,腾讯视频,优酷视频的网页里,添加电影搜索按钮!

  Tác giả
  6601
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  7.622
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 视频跳过广告和 VIP 视频解析 - 也许是风格最贴近原视频网站的 VIP 视频解析脚本了,添加的解析按钮样式跟原视频网站已有的按钮一致,不会产生突兀感,支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、土豆、芒果 TV、搜狐视频、乐视视频、PPTV等,支持多个解析接口切换,支持自定义接口,支持站内站外解析,支持 Tampermonkey、Violentmonkey、Greasemonkey

  Tác giả
  mofiter
  Cài đặt hàng ngày
  281
  Số lần cài đặt
  12.065
  Đánh giá
  26 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  66
  Số lần cài đặt
  8.967
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)