Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  25.703
  Đánh giá
  519 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  103
  Số lần cài đặt
  189.093
  Đánh giá
  783 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  99
  Số lần cài đặt
  48.500
  Đánh giá
  751 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  133
  Số lần cài đặt
  174.596
  Đánh giá
  552 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.600
  Số lần cài đặt
  1.014.603
  Đánh giá
  2186 22 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:优.土、QQ、B站、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠。可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  517
  Số lần cài đặt
  180.086
  Đánh giá
  1059 5 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  196.688
  Đánh giá
  374 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 腾讯动漫-破解 - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  24.329
  Đánh giá
  221 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 腾讯视频h5 - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zxc
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  22.518
  Đánh giá
  238 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.7.14更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.245
  Số lần cài đặt
  242.486
  Đánh giá
  352 2 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. QQ快捷登录去除多余权限 - 这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

  Tác giả
  〃萝卜
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.998
  Đánh giá
  74 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  13.066
  Đánh giá
  117 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  5.717
  Đánh giá
  139 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  16.817
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.506
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  12.120
  Đánh giá
  56 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  7.375
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  17.641
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  9.052
  Đánh giá
  52 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 百度云获取直接下载链接增强版+VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取支付宝红包】【一边购物一边看最新电影】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.7.15加强稳定版 - 获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  632
  Số lần cài đặt
  32.715
  Đánh giá
  54 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 屏蔽直播礼物特效 - 自动屏蔽部分直播平台礼物特效,具体看 README

  Tác giả
  lisonfan
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.737
  Đánh giá
  39 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 拒绝二维码登录 - QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,原版出自https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/27183,采用jQuery选择器重写,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  1.844
  Đánh giá
  32 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 细声视频播放 - 正式版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  6.643
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  16.837
  Đánh giá
  41 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.282
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  14.846
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. XuanFengEx - QQ旋风网页版离线下载增强

  Tác giả
  rhyzx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.233
  Đánh giá
  66 0 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. QQZoneCleaner - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.229
  Đánh giá
  40 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. qq群文件批量下载 - 批量下载群文件

  Tác giả
  wujiyu115
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  678
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  14.868
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. qq-h5 - 在非mac平台上使用qq html5播放器

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  552
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  6.942
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. weixin_read - 使微信页阅读原文可以直接点击打开网页

  Tác giả
  酷企鹅Link
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  380
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  5.452
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 全网vip视频破解豆瓣搜索 - 在豆瓣电影,时光电影,爱奇艺,腾讯视频,优酷视频的网页里,添加电影搜索按钮!

  Tác giả
  6601
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  6.888
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Bypass Wait, Code, & Login For Chrome - Remove verify code, login requirement, counting down... and more!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.950
  Đánh giá
  23 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.410
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  9.931
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. TreeBar - 目录树导航 - 显示文章目录大纲导航

  Tác giả
  zhilidali
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  793
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. Batch Download - 快传 旋风 批量连接生成

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  436
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. youdaoGWZS - 有道购物助手

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  401
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)