Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  31.521
  Đánh giá
  571 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  61
  Số lần cài đặt
  215.692
  Đánh giá
  804 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  62
  Số lần cài đặt
  65.017
  Đánh giá
  863 8 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  49
  Số lần cài đặt
  200.018
  Đánh giá
  591 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 破解VIP会员视频集合 - 2019-3-11更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  940
  Số lần cài đặt
  1.448.389
  Đánh giá
  2687 27 13
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  472
  Số lần cài đặt
  316.395
  Đánh giá
  1541 7 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  209.159
  Đánh giá
  375 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 【高清品质请选择QQ下载源】2019.1.10更新 - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  村长
  Cài đặt hàng ngày
  345
  Số lần cài đặt
  213.251
  Đánh giá
  781 8 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 腾讯动漫-破解 - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  29.839
  Đánh giá
  229 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 腾讯视频h5 - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zxc
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  23.865
  Đánh giá
  235 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.11.13更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  329.394
  Đánh giá
  453 3 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 懒人专用,全网VIP视频免费破解去广告,百度网盘直接下载、知乎视频下载等多合一版。2019全年更新,放心使用。 - 自用组合型多功能脚本,优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告,百度网盘直接下载,知乎视频下载,优惠券领取等几个自己常用的功能。

  Tác giả
  懒蛤蛤
  Cài đặt hàng ngày
  1.204
  Số lần cài đặt
  162.001
  Đánh giá
  301 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. TU-破解视频VIP集合-去广告-音乐直接解析播放-VIP视频解析,接口每日更新,一键免广告免费观看各大视频网站 - VIP视频破解集合;支持【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV】;移除部分干扰广告。【女王节】新增精选接口,解析速度飞快,支持更多网站,可供选择的更多。各种VIP节点播放,并且自动解析使用对应的播放节点,更快的播放速度,更稳定的播放效果。支持[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey]。购物优惠信息获取

  Tác giả
  TUJIDU
  Cài đặt hàng ngày
  111
  Số lần cài đặt
  24.578
  Đánh giá
  124 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 一键VIP视频解析、去广告(全网),一站式音乐搜索下载 2019-03-22 更新,报错请及时反馈 - 在视频播放页悬浮VIP按钮,可在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...一站式音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅,优惠券查询

  Tác giả
  Max zhang
  Cài đặt hàng ngày
  2.432
  Số lần cài đặt
  366.162
  Đánh giá
  427 5 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 聚合VIP视频免费在线看,普通视频去广告快速播放,聚合VIP无损音乐免费下载,知乎短视频下载 【此脚本长期维护更新】 - 聚合VIP视频免费在线看,普通视频去广告快速播放(若解析失败可多切换几个线路试试看),支持的网站包括但不限于:[腾讯视频]、[爱奇艺]、[优酷土豆]、[芒果tv]、[乐视视频]、[PPTV]、[搜狐视频]、[bilibili]、[AcFun]、[暴风影音]等等;聚合VIP无损音乐免费下载,支持的网站包括但不限于:[网易云音乐]、[QQ音乐]、[酷狗音乐]、[酷我音乐]、[虾米音乐]、[百度音乐]等等;知乎短视频下载,分享、保存都方便

  Tác giả
  骚气人生
  Cài đặt hàng ngày
  390
  Số lần cài đặt
  27.998
  Đánh giá
  117 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. QQ快捷登录去除多余权限 - 这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

  Tác giả
  〃萝卜
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.348
  Đánh giá
  78 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  13.431
  Đánh giá
  116 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  7.607
  Đánh giá
  160 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  115
  Số lần cài đặt
  33.530
  Đánh giá
  154 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  19.567
  Đánh giá
  64 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  14.994
  Đánh giá
  62 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  11.291
  Đánh giá
  68 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. QQ音乐付费无损音乐免费下载 - 提供QQ音乐付费歌曲,320K下载、无损FLAC下载、无损APE下载、歌词下载,可以解析歌单列表、歌手歌单、分类歌单、专辑列表;提供网易云音乐歌曲、歌单解析。

  Tác giả
  刘明野
  Cài đặt hàng ngày
  202
  Số lần cài đặt
  32.012
  Đánh giá
  153 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 视频跳过广告和 VIP 视频解析 - 也许是风格最贴近原视频网站的 VIP 视频解析脚本了,添加的解析按钮样式跟原视频网站已有的按钮一致,不会产生突兀感,支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、土豆、芒果 TV、搜狐视频、乐视视频、PPTV等,支持多个解析接口切换,支持自定义接口,支持站内站外解析,支持 Tampermonkey、Violentmonkey、Greasemonkey

  Tác giả
  mofiter
  Cài đặt hàng ngày
  116
  Số lần cài đặt
  41.908
  Đánh giá
  104 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.875
  Đánh giá
  52 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 拒绝二维码登录 - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  6.213
  Đánh giá
  80 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 有道-惠惠购物助手(新)-购物比价-优惠券查找-一键领取购物立省80%-【过年时节 稳定加强版 加载更迅速】 - 有道购物助手,浏览商品页面的时候,自动对比电商同款商品价格,包含【淘宝\天猫\京东\易贝\亚马逊\当当\苏宁各种商城的价格对比】,可以查看【往期商品价格,价格销售曲线】,方便查看用户评价,轻松网购不吃亏,更可以加收藏栏跟随商品销售观察商品价格变化情况,更有【降价提醒】,快速购买折扣商品,更有各种优惠信息对比

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  11.788
  Đánh giá
  72 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 百度云百度网盘直接下载助手直链加速版支持迅雷+VIP视频在线解析破解去广告+一站式音乐搜索下载+【一键领取】淘宝购物领取大额优惠券,购物立省80%!-2019.3.11加强稳定版 - 修复百度云链接不能下载问题!百度云百度网盘获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。新增淘宝自动查券功能,给你购物带来全新体验。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!一站式音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  499
  Số lần cài đặt
  300.426
  Đánh giá
  271 5 10
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 【2019年3月4日更新】网盘万能钥匙,自动查询百度网盘分享链接的提取码,全网VIP视频解析播放,全网付费音乐免费下载,淘宝、拼多多大额购物优惠券领取,支持历史价格查询 - 自动查询百度网盘分享链接的提取码,是网盘界的万能钥匙,全网VIP视频解析播放,全网付费音乐免费下载,淘宝、拼多多大额购物优惠券领取,支持商品比价,查询历史价格查询,使用优惠券购物,脚本开发者会获得些许返利.支持油猴、暴力猴插件。

  Tác giả
  一起购物
  Cài đặt hàng ngày
  141
  Số lần cài đặt
  53.511
  Đánh giá
  104 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 百度文库文档免费下载,文档内容自由复制;解除大部分网站的限制 - 可下载百度文库免费文档和需要下载券的文档,不能下载付费文档;自由复制百度文库文档中的内容;解除知乎、360doc、百度阅读、17k、文起书院、逐浪、红薯网等大部分网站复制、剪切、选择文本、右键菜单的操作限制。

  Tác giả
  骚气人生
  Cài đặt hàng ngày
  2.160
  Số lần cài đặt
  27.853
  Đánh giá
  86 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  20.383
  Đánh giá
  41 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. TreeBar - 目录树导航 - 显示文章目录大纲导航

  Tác giả
  zhilidali
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.926
  Đánh giá
  32 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 屏蔽直播礼物特效 - 自动屏蔽部分直播平台礼物特效,具体看 README

  Tác giả
  lisonfan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.928
  Đánh giá
  38 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  16.846
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. VIP视频免费看(全网)-by无心-【2019-03-23更新可用】 - 【待添加多功能备用链】【新增插件下载】【新增接口大全】【新增音乐解析】【新增悬浮球】【多线解析】在视频标题旁上红色字体显示网站解析、接口解析、直播解析、音乐解析、我要反馈等按钮.采用网站一站式解析和多接口集成的方式直接调用接口,接口全部亲自测试过,同时接口支持长期的更新替换工作。在保证接口解析质量的前提下,不断地优化界面以及提高用户使用体验。因为只专注于vip影视解析,所以更专业更值得信赖。注:接口全部来自该网站:http://www.luckyblank.cn/vip_videos。Watch VIP movies for free, using website parsing and interface parsing. Is it more trustworthy because it focuses on parsing?

  Tác giả
  我本无心
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  10.038
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  18.379
  Đánh giá
  42 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 细声视频播放 - 正式版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.259
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.721
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. QQZoneCleaner - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  3.583
  Đánh giá
  42 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 一键VIP视频解析、全网VIP视频解析,去广告,全网音乐在线试听 免费下载 全网音乐搜索 2018.11.28更新新增全网VIP视频解析、去广告 - 在线视频播放,在线播放vip视频;腾讯vip视频,优酷视频,爱奇艺视频,芒果视频,乐视vip视频.全网音乐在线试听 免费下载 全网音乐搜索 多站音乐试听 多站音乐下载,网易云音乐,QQ音乐,酷狗,酷我,虾米,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  linTiT
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  5.330
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. SuperVIP++视频破解 - 【本脚本不是我东拼西凑别人代码,纯自己开发,如您觉得可以,请赞助我!如您想借鉴我代码,请赞助我(开发不容易),并在您的脚本上注明出处,谢谢。】大部分解析线路的播放器基于HTML5,笔记本电脑风扇不会狂飙,不会发热。如果某线路的播放器基于flash,可以切换线路到支持HTML5的线路。在优酷,爱奇艺,腾讯,搜狐,乐视,pptv,芒果tv,1905,暴风等视频网站点击想看的影片后,在页面的侧栏点击图标会跳转到破解网站进行观影,并可以切换多条线路。

  Tác giả
  冷枫
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  4.347
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. XuanFengEx - QQ旋风网页版离线下载增强

  Tác giả
  rhyzx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.274
  Đánh giá
  67 0 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. qq群文件批量下载 - 批量下载群文件

  Tác giả
  wujiyu115
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  748
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  11.463
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. 全网VIP视频破解去广告免费看+淘宝优惠券自动查询 - 本脚本精选解析网站为大家提供优酷VIP解析,爱奇艺VIP解析,腾讯VIP解析,乐视VIP解析,芒果VIP解析等各大视频网站视频解析服务,让你省去购买视频VIP费用,同时增加了淘宝优惠券自动查询功能。

  Tác giả
  最惠买
  Cài đặt hàng ngày
  66
  Số lần cài đặt
  8.327
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)