Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. AutoQQLogin - 用于网站自动QQ登录

  Tác giả
  nope
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 批量删除QQ授权 - 批量删除QQ授权应用

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. QQ音乐付费无损音乐免费下载 - 提供QQ音乐付费歌曲,320K下载、无损FLAC下载、无损APE下载、歌词下载,可以解析歌单列表、歌手歌单、分类歌单、专辑列表

  Tác giả
  刘明野
  Cài đặt hàng ngày
  82
  Số lần cài đặt
  352
  Đánh giá
  1 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. vipvideo - test

  Tác giả
  adamin1990
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  31
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 一键VIP视频解析、去广告(全网) - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mark zhang
  Cài đặt hàng ngày
  336
  Số lần cài đặt
  4.116
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 微信公众号编辑器自动改引号 - 在微信公众号编辑器中加入一个用于自动改引号的按钮

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 申杰VIP在线解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  申杰
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  435
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. VIP视频在线解析破解去广告-爱看影院-看遍全网 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  战旭谷
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  1.056
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 起点章节导出 - 阅文作家专区已发布章节中,文章内容导出为文档。

  Tác giả
  staugur
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  賀問
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  273
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 百度云获取直接下载链接增强版+VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取支付宝红包】【一边购物一边看最新电影】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.7.15加强稳定版 - 获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  632
  Số lần cài đặt
  32.715
  Đánh giá
  54 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. VIP视频CCAV5解析 - 一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供10多组无广告接口,欢迎体验。

  Tác giả
  ccav5
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  554
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  3.905
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取支付宝红包】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.7.12加强稳定版 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...通过淘宝客返利网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  2.035
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 矿大校园网自动登录 - clicks login for me in school's page, and closes the useless tabs. 矿大校园网网页登录自动点击,并且关闭随后的弹窗

  Tác giả
  Messi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 花语社区解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  872
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 威武VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  西门2胖
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.795
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  9.052
  Đánh giá
  52 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. QQ音乐下载 - 点击下载按钮即可下载QQ音乐

  Tác giả
  Joe Fee
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  739
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 音乐插件 - 全网音乐在线试听 一键免费下载

  Tác giả
  老铁
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.968
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 微信公众号推文图片一键下载 - 一键下载微信公众号推文内的图片到本地保存

  Tác giả
  rayPlus
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  209
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. VIP视频在线解析破解去广告 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  freeacao
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  907
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. email 复选框增强 - chrome 下,给 QQ 邮箱读屏版的邮件复选框增加名称,给html 试图的 gmail 邮箱邮件复选框增加名称

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  28
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 琪琪影院vip视频解析网-vip视频在线免费解析 - 全民解析VIP视频免费看,在线解析,vip视频解析,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析方便广大用户VIP视频服务

  Tác giả
  201721844
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.572
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 爱奇艺vip 乐视 腾讯优酷vip视频在线解析 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  869
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. VIP影视-免费在线观看全网VIP视频 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  420
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. VIP解析,教你免费看各大视频网站会员视频,爱奇艺,优酷一键搞定 - vip视频解析,vip视频在线解析,vip解析,万能vip视频解析,vip视频全能解析,vip视频,手机vip视频解析,手机在线解析vip视频,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.688
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 自动开启网页全屏 - 网页加载完4秒后,启动网页全屏

  Tác giả
  陈鹏杰
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  247
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  17.356
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 拒绝二维码登录 - QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,原版出自https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/27183,采用jQuery选择器重写,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  1.844
  Đánh giá
  32 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞!

  Tác giả
  见猫遇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  185
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 细声影视收藏 - 公测版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  118
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  7.375
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 去除qq登录扫码提示 - delete qrcode tips

  Tác giả
  Saidong Zhu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  300
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. QQ音乐下载 - 替换QQ音乐下载地址 直接下载

  Tác giả
  狂客
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  616
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)