Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 解析VIP视频 - 好不好用谁用谁知道,在视频标题嵌入VIP解析按钮,支持优酷、爱奇艺、乐视、腾讯、土豆、芒果、搜狐、pptv、华数、1905、A站等主流网站,接口是使用别人的,如果有广告请勿相信。

  Tác giả
  ch lee
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  80
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 视频解析集合 - 一键解析各大网站视频,无广告。解析接口贵精不贵多,绝对够用。

  Tác giả
  zxw2559
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  290
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. DLD resize - try to take over the world!

  Tác giả
  Rong Qiu
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 慧慧购物去你鸭 - try to take over the world!

  Tác giả
  iSwfe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. QQ音乐 MV下载 高清~ - QQ音乐 MV下载

  Tác giả
  wyyyyyyyy
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 卓越VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  299
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 卓越VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. DLD courier power assistant - help to filter the courier power lower than you when you click the refresh button

  Tác giả
  Rong Qiu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 视频网站VIP会员破解解析(需跳转) - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) [Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  我讨厌骗子
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  330
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 小鑫vip视频解析 - 支持优酷,爱奇艺,腾讯,搜狐,乐视,pptv,芒果tv,1905,等(视频播放页面有10秒钟广告)

  Tác giả
  xiaoxin666
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  131
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 腾讯企业邮自动登陆 - 默认选中腾讯企业邮自动登陆,以防忘记

  Tác giả
  Shazoo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 隐藏开通QQ空间横幅 - 关闭QQ空间之后,每次进入空间时都会有“开通空间”横幅。这个脚本隐藏横幅。

  Tác giả
  kkocdko
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Wechat Push Alert - Wechat Push Alert before you push the article

  Tác giả
  Cloudiiink
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. TU-破解视频VIP集合 - VIP视频破解集合;支持爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV;移除部分干扰广告。9月6日新增六大接口,解析速度更快,可供选择的更多

  Tác giả
  TUJIDU
  Cài đặt hàng ngày
  157
  Số lần cài đặt
  3.584
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. VIP视频破解L - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  elceric
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  437
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. QQ空间自动删除说说 - 一键删除QQ空间所有说说

  Tác giả
  kkocdko
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  86
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  cckexi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.586
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. AutoQQLogin - 用于网站自动QQ登录

  Tác giả
  nope
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  64
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 批量删除QQ授权 - 批量删除QQ授权应用

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. QQ音乐付费无损音乐免费下载 - 提供QQ音乐付费歌曲,320K下载、无损FLAC下载、无损APE下载、歌词下载,可以解析歌单列表、歌手歌单、分类歌单、专辑列表

  Tác giả
  刘明野
  Cài đặt hàng ngày
  145
  Số lần cài đặt
  5.215
  Đánh giá
  22 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. vipvideo - test

  Tác giả
  adamin1990
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  66
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 一键VIP视频解析、去广告(全网),一站式音乐搜索下载 2018-09-21 可用 - 在视频播放页悬浮VIP按钮,可在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...一站式音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅...在淘宝天猫商品页添加优惠券查询按钮,可自行点击查询优惠券

  Tác giả
  Max zhang
  Cài đặt hàng ngày
  1.326
  Số lần cài đặt
  84.710
  Đánh giá
  102 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 微信公众号编辑器自动改引号 - 在微信公众号编辑器中加入一个用于自动改引号的按钮

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 申杰VIP在线解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  申杰
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  604
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. VIP视频在线解析破解去广告-爱看影院-看遍全网 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  战旭谷
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.316
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 起点章节导出 - 阅文作家专区已发布章节中,文章内容导出为文档。

  Tác giả
  staugur
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  賀問
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  299
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 百度云百度网盘直接下载助手直链加速版支持迅雷+VIP视频在线解析破解去广告+【大额优惠券省钱更赚钱】【领取支付宝紅包】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%,客户端全新推出!-2018.9.19加强稳定版 - 百度云百度网盘获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  915
  Số lần cài đặt
  71.310
  Đánh giá
  109 0 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. VIP视频CCAV5解析 - 一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供30多组无广告接口,欢迎体验。

  Tác giả
  ccav5
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.940
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  5.450
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. VIP视频在线解析破解去广告+【免费领取支付宝红包】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.7.12加强稳定版 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...通过淘宝客返利网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.243
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 矿大校园网自动登录 - clicks login for me in school's page, and closes the useless tabs. 矿大校园网网页登录自动点击,并且关闭随后的弹窗

  Tác giả
  Messi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 花语社区解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.058
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 威武VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  西门2胖
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.868
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  116
  Số lần cài đặt
  15.022
  Đánh giá
  81 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. QQ音乐下载 - 点击下载按钮即可下载QQ音乐

  Tác giả
  Joe Fee
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  863
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 音乐插件 - 全网音乐在线试听 一键免费下载

  Tác giả
  老铁
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  2.914
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 微信公众号推文图片一键下载 - 一键下载微信公众号推文内的图片到本地保存

  Tác giả
  rayPlus
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  331
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. VIP视频在线解析破解去广告 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  freeacao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  933
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)