Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 微信广告后台增强 - 添加批量开启/暂停/删除功能

  Tác giả
  shiny
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. QQ空间动态自动点赞 - 点赞首页上的所有动态

  Tác giả
  kkocdko
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. delCSLimit - del chuangshi.com limit

  Tác giả
  perzer
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. new Better WebQQ - 使得WebQQ更方便使用更清爽: 自动打开登录窗口, 自动设置桌面提示通知和使用SSL, 移除侧边栏, 移除浮动条, 移除添加按钮

  Tác giả
  cyio
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  117
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Let Confirm Go Away - 去除qq群共享qq旋风弹窗

  Tác giả
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  71
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. enableCopyAndContextMenu.user.js - enable copy&paste and context menue

  Tác giả
  clumsyman
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  249
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 統一足球球員譯名 - 針對中港台對足球球員譯名的差異, 使用此script可將其統一, 方便閱讀

  Tác giả
  fernandofish
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  58
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Batch Download - 快传 旋风 批量连接生成

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  441
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. weixin_read - 使微信页阅读原文可以直接点击打开网页

  Tác giả
  酷企鹅Link
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  411
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. qq群文件批量下载 - 批量下载群文件

  Tác giả
  wujiyu115
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  714
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. funkyQQMusic - bypass IP limit of QQMusic

  Tác giả
  scturtle
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  100
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 修正停在正在登录QQ邮箱空白页面 - 从QQ面板进入QQ邮箱,不知何故常常停在正在登录QQ邮箱的白屏页面

  Tác giả
  ejin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  104
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. youdaoGWZS - 有道购物助手

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  407
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 魔法卡片文字版功能加强 - 魔法卡片文字版自动刷新,并自动取卡,在卖卡链接上自动添加确认标志一键卖出大面值卡

  Tác giả
  星雨燃烧
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 一键复制QQ群成员 - 一键复制QQ群成员管理页所有成员的QQ号

  Tác giả
  ITJesse
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  473
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞,6秒刷新一次

  Tác giả
  wzh190015
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.485
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Qzone_Mod+NoAD(GM) - Qzone_Mod+NoAD样式去广告辅助脚本

  Tác giả
  Special-Denise
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  233
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Web Weixin Helper - make web weixin fullscreen

  Tác giả
  creamidea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 显示QQ相册文件名 - 显示QQ相册的文件名

  Tác giả
  tantiancai
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  279
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. pc 微信跳转页面直接打开 - pc上从微信打开taobao等页面 还要手动复制粘贴,表示不爽

  Tác giả
  cheer_nice
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  507
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 微信网页版全屏 - 让网页版微信在网页内全屏

  Tác giả
  叶海晨星
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  464
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. QQ群管理批量踢人 - 自动选择20名成员

  Tác giả
  wdssmq
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  129
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 腾讯微博批量删除 - try to take over the world!

  Tác giả
  yxz_blue
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  188
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. QQ机器人by SeLang - 目标是实现一些人性化的功能,有想法的请反馈。注意:纯图片视频等不捕捉;表情会被转成超链接;含图片仅回复文字;匿名聊天不捕捉。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea。

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  249
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. qq-h5 - 在非mac平台上使用qq html5播放器

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  587
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 微社VIP视频解析 - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.064
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.614
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Caption Capture - Caption Capture Merge

  Tác giả
  lanbin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.769
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 隐心影视 - 在视频标题旁上显示“免费观看”按钮和“更多影片”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  214175590
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.459
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10.097
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮

  Tác giả
  高田
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  924
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  671
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. QQmusic playlist Input - try to take over the world!

  Tác giả
  ShirleyM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  199
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 自动删除说说.js - 自动删除所有说说

  Tác giả
  bizhen li
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  254
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 麦霸VIP视频解析 - 在视频标题旁上显示“麦霸解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mbcs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  670
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 日报生成工具 - try to take over the world!

  Tác giả
  SmokeSmell
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. TreeBar - 目录树导航 - 显示文章目录大纲导航

  Tác giả
  zhilidali
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.369
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. Show image directly - Disable the lazy loading images on webpage. The code was modified from stackoverflow https://stackoverflow.com/questions/19333651/change-attribute-from-data-src-to-src-without-jquery

  Tác giả
  planetoid
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  929
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. VIP视频解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  398
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. VIP视频解析脚本 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  650
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. QQ音乐下载 - 替换QQ音乐下载地址 直接下载

  Tác giả
  狂客
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  715
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. 细声影视收藏 - 公测版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  141
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)