Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 腾讯视频h5 - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zxc
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  23.849
  Đánh giá
  235 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  14.967
  Đánh giá
  62 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  20.361
  Đánh giá
  41 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 细声视频播放 - 正式版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.246
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 视频解析集合 - 一键解析各大网站视频,无广告。解析接口贵精不贵多,绝对够用。

  Tác giả
  zxw2559
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  652
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 视频解析 - 腾讯视频、爱奇艺、优酷、土豆、芒果 TV、搜狐视频、乐视视频、PPTV等视频在线解析

  Tác giả
  Jian Shu
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  1.304
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  16.831
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. VIP视频全解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限 纯净无广告

  Tác giả
  love599
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.190
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 无心解析-vip视频免费看-【2019-03-06可用】 - 除去其他不必要的功能,专注于VIP影视解析。因为只做vip解析,所以更专业。调整为8条解析线路,更加方便快捷的观看vip影视。

  Tác giả
  我本无心
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.103
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18.370
  Đánh giá
  41 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.020
  Đánh giá
  17 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 全网VIP解析(2018-10-19) - 新版改为悬浮按钮,就一个圆形按钮,没有多余的菜单,感谢作者sonimei134的脚本,因此做出了修改,强迫症请见谅!支持优酷、爱奇艺、乐视、腾讯、土豆、芒果、搜狐、pptv、华数、1905、A站等主流网站,接口是使用别人的,如果有广告请勿相信。关于电视剧选集问题:每次选集大多需要刷新页面。

  Tác giả
  ch lee
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.722
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 【超级VIP解析】 - VIP 视频超级解析,支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、土豆、芒果 TV、搜狐视频、乐视视频、PPTV等,支持多个超级解析接口切换,支持自定义接口,支持站内站外超级解析。

  Tác giả
  Meilize.cn
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  887
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.873
  Đánh giá
  52 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞,6秒刷新一次

  Tác giả
  wzh190015
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.594
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.561
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  15.796
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  18.548
  Đánh giá
  14 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. VIP视频在线解析破解去广告 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  freeacao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.513
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 微信公众号推文图片一键下载 - 一键下载微信公众号推文内的图片到本地保存

  Tác giả
  rayPlus
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  690
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. VIP视频CCAV5解析 - 一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供30多组无广告接口,欢迎体验。

  Tác giả
  ccav5
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.218
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. QQ空间自动删除说说 - 一键删除QQ空间所有说说

  Tác giả
  kkocdko
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  371
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. QQ音乐 MV下载 高清~ - QQ音乐 MV下载

  Tác giả
  wyyyyyyyy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  267
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 【超级红包】 - 大额优惠券省钱更赚钱+领取支付宝紅包+VIP视频在线解析破解去广告:通过优惠券网站查询商家设置的隐藏优惠券信息,直接领优惠券购买。在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!全网音乐在线试听,支持免费下载,搜索。现已支持:网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅。

  Tác giả
  Meilize.cn
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  665
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 全网VIP视频在线解析 - 声明:该脚本为二次开发,原作者为huangyan,在次特别感谢;功能:一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP视频;使用依赖Tampermonkey、Violentmonkey、Greasymonkey4.0+

  Tác giả
  Dawn Lee
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  344
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. QQ快捷登录去除多余权限 - 这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

  Tác giả
  〃萝卜
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.343
  Đánh giá
  78 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 关掉开通 QQ 空间的提示 - 再关掉 QQ 空间之后,每次进入空间时都会有一个烦人的提示。这个脚本去掉这个提示。

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  259
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 微社VIP视频解析 - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.106
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 隐心影视 - 在视频标题旁上显示“免费观看”按钮和“更多影片”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  隐心
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.540
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.704
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.805
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 全网vip视频破解豆瓣搜索 - 在豆瓣电影,时光电影,爱奇艺,腾讯视频,优酷视频的网页里,添加电影搜索按钮!

  Tác giả
  6601
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  8.187
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. QQ音乐下载 - 替换QQ音乐下载地址 直接下载

  Tác giả
  狂客
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  771
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 细声影视收藏 - 公测版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  160
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. vipvideo - test

  Tác giả
  adamin1990
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  86
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 全网破解VIP会员视频集合+淘宝天猫内部优惠券,一件查找优惠券,简单快速 - 一键破解[爱奇艺|优酷|腾讯|乐视|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网)+淘宝天猫内部优惠券,一件查找优惠券,简单快速

  Tác giả
  青贝购物
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.163
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. QQ相册外链工具 - QQ空间相册外链脚本,支持HTTPS

  Tác giả
  xunni1000
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  110
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 微信防撤回 - 将撤回消息显示为"[拦截到一条撤回的消息]"

  Tác giả
  nkxyz
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  234
  Đánh giá
  3 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 修改微信公众号文章title标题 - 修改微信公众号文章title标题(默认全部会变成公众号名称不方便存书签)

  Tác giả
  zhangbohun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. QQ群管理者 - QQ群管理者,一键导出QQ群成员信息,需要先进入QQ群官网!

  Tác giả
  北门清燕
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  47
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)