Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  76
  Số lần cài đặt
  66.573
  Đánh giá
  882 8 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. muyuge.bookcase.cleanup - 移除未更新的书签

  Tác giả
  clumsyman
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. muyuge.reader.settings - reform the reader settings: font-size, background-color, etc.

  Tác giả
  clumsyman
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. muyuge.reader.removeLinkTarget - prevent openning new window/tab for reader op links

  Tác giả
  clumsyman
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. muyuge.bookmark.close - Close window automatically after adding a bookmark - delay 3 seconds

  Tác giả
  clumsyman
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. muyuge.reader.removeKeywordSearch - remove the keyword search links in the story text, which are very anonying when you clicked accidentially.

  Tác giả
  clumsyman
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)