Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 百度文库文档免费下载,文档内容自由复制;解除大部分网站的限制 - 可下载百度文库免费文档和需要下载券的文档,不能下载付费文档;自由复制百度文库文档中的内容;解除知乎、360doc、百度阅读、17k、文起书院、逐浪、红薯网等大部分网站复制、剪切、选择文本、右键菜单的操作限制。(注:本脚本下载调用第三方网站数据,该网站首次下载文档需要关注微信公众号)

  Tác giả
  骚气人生
  Cài đặt hàng ngày
  1.914
  Số lần cài đặt
  77.581
  Đánh giá
  217 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  86
  Số lần cài đặt
  36.247
  Đánh giá
  159 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  66.726
  Đánh giá
  882 8 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  7.800
  Đánh giá
  161 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. ljj_m_dewater - 绿晋江( http://www.jjwxc.net ) 小说合集,手机页

  Tác giả
  abbypan
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  133
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 小粉红解锁代码生成脚本 - 仅适用于noframes锁帖法。进入被锁帖后自动生成解锁代码,复制后用&page=99大法回帖。生成结果依浏览器可能有不同,不保证对所有浏览器都有效,可尝试用不同浏览器生成后再次回帖。对已解锁贴有误伤,不解锁时最好禁用

  Tác giả
  hjj2code
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  76
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. jjwxc_search_summary - 绿晋江( http://www.jjwxc.net )搜索结果添加积分信息

  Tác giả
  abbypan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  66
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. hjj_dewater - 红晋江( http://bbs.jjwxc.net ) 贴子脱水

  Tác giả
  abbypan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  118
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. jjwxc_point_per_word - 将绿晋江 http://www.jjwxc.net 的作者专栏、排行榜单、作品库中的文章积分除以字数,另加一列显示之

  Tác giả
  abbypan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  80
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. jjwxc_update_interval - 绿晋江( http://www.jjwxc.net )作品中章节的更新间隔统计图

  Tác giả
  abbypan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. ljj_dewater - 绿晋江( http://www.jjwxc.net ) 小说合集

  Tác giả
  abbypan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  391
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. hjj_tidy - 红晋江( http://bbs.jjwxc.net ) 贴子整理,去广告,加跳转,只看楼主,最少字数等等

  Tác giả
  abbypan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  199
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. My Novel Reader.db - 这是 小说阅读脚本 的自定义配置文件,脚本地址:https://greasyfork.org/scripts/292/

  Tác giả
  shijei2012
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  462
  Đánh giá
  7 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. hjj工具 - 去刷屏,楼层无图,工具栏,屏蔽字

  Tác giả
  asukaonly
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  389
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)