Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.188
  Số lần cài đặt
  1.150.018
  Đánh giá
  2367 25 10
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 一键VIP视频解析、去广告(全网),一站式音乐搜索下载 2018-09-21 可用 - 在视频播放页悬浮VIP按钮,可在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...一站式音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅...在淘宝天猫商品页添加优惠券查询按钮,可自行点击查询优惠券

  Tác giả
  Max zhang
  Cài đặt hàng ngày
  1.326
  Số lần cài đặt
  84.710
  Đánh giá
  102 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度云百度网盘直接下载助手直链加速版支持迅雷+VIP视频在线解析破解去广告+【大额优惠券省钱更赚钱】【领取支付宝紅包】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%,客户端全新推出!-2018.9.19加强稳定版 - 百度云百度网盘获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频!新增一个全新的购物网站,备案号:浙ICP备17026363号,给您安全放心的购物环境!!!

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  915
  Số lần cài đặt
  71.310
  Đánh giá
  109 0 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.9.9更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  453
  Số lần cài đặt
  286.639
  Đánh giá
  404 3 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. TU-破解视频VIP集合 - VIP视频破解集合;支持爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV;移除部分干扰广告。9月6日新增六大接口,解析速度更快,可供选择的更多

  Tác giả
  TUJIDU
  Cài đặt hàng ngày
  157
  Số lần cài đặt
  3.584
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  139
  Số lần cài đặt
  184.120
  Đánh giá
  569 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  100
  Số lần cài đặt
  8.678
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  90
  Số lần cài đặt
  196.686
  Đánh giá
  792 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  201.326
  Đánh giá
  372 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 解析VIP视频 - 好不好用谁用谁知道,在视频标题嵌入VIP解析按钮,支持优酷、爱奇艺、乐视、腾讯、土豆、芒果、搜狐、pptv、华数、1905、A站等主流网站,接口是使用别人的,如果有广告请勿相信。

  Tác giả
  ch lee
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  87
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  50
  Số lần cài đặt
  15.540
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  4.471
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  5.450
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 视频解析集合 - 一键解析各大网站视频,无广告。解析接口贵精不贵多,绝对够用。

  Tác giả
  zxw2559
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  290
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. iqiyi-player-switch - 爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  29.569
  Đánh giá
  344 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  13.283
  Đánh giá
  57 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  17.714
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  17.675
  Đánh giá
  41 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  18.472
  Đánh giá
  41 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  5.870
  Đánh giá
  17 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 细声视频播放 - 正式版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  6.850
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  7.249
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  15.224
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 卓越VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  300
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17.840
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 视频VIP替换 - 直接在视频页查看会员视频

  Tác giả
  Joe Fee
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  2.135
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Bilibili Fixer - Perfect! - 情人节的2233又回来了♥

  Tác giả
  FireAwayH
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  38.155
  Đánh giá
  197 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. VIP会员视频解析 - 解析并自动跳转各大视频网站会员视频(傻瓜版)

  Tác giả
  张由之
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  13.874
  Đánh giá
  114 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.419
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. VIP解析,教你免费看各大视频网站会员视频,爱奇艺,优酷一键搞定 - vip视频解析,vip视频在线解析,vip解析,万能vip视频解析,vip视频全能解析,vip视频,手机vip视频解析,手机在线解析vip视频,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.337
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. VIP影视-免费在线观看全网VIP视频 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  556
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 琪琪影院vip视频解析网-vip视频在线免费解析 - 全民解析VIP视频免费看,在线解析,vip视频解析,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析方便广大用户VIP视频服务

  Tác giả
  201721844
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.753
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  6.766
  Đánh giá
  88 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  13.206
  Đánh giá
  117 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. VIP视频CCAV5解析 - 一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供30多组无广告接口,欢迎体验。

  Tác giả
  ccav5
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.940
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. VIP视频在线解析破解去广告-爱看影院-看遍全网 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  战旭谷
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.316
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)