Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 全网图库素材VIP高速下载,千图网/千库网/包图网/摄图网/昵图网/90设计/觅元素/我图网/17素材/稻壳儿/图品汇 - 全网图库素材免费免VIP高速下载,千图网、千库网、包图网、摄图网、昵图网、90设计、觅元素、我图网、稻壳儿、17素材、熊猫办公、92素材、演界网、彼岸图、绘艺素材、图品汇、觅知网、六图网、全图网!

  Tác giả
  tengbi48026742
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 解析视频 - 自用解析脚本,集合了优酷、爱奇艺、腾讯、B站等全网VIP视频免费破解去广告

  Tác giả
  die wang
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  451
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 自动展开清楚版 - 自动展开网站内容而无需点击。

  Tác giả
  Urara
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  63
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 自动展开全文(停更,详细请看说明) - 自动展开网站内容而无需点击。【本脚本停更(详情请看: https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/397476 ),转入 Beta 版】, Beta 版地址: https://meta.appinn.net/t/17991

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  455
  Số lần cài đặt
  29.913
  Đánh giá
  289 2 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. QuickJump - pointless for english user. this is just source filename

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. [絕]csdn瘦身 - 删除csdn所有广告,保留主题内容

  Tác giả
  Lau GR
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  268
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Keep Learning - Keep Coding

  Tác giả
  Konjak
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. No JavaScript But UserScipt - Disable JavaScript to render UserScript more powerful. Please use uBlock Origin or Chrome websites setting to disable JavaScript for following websites when using this UserScript and remove cache if necessary. See comments in code for its effect.

  Tác giả
  Jing Matrix
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. csdn论坛改造: 1.去除了论坛右侧广告和底部推荐。 2.去除“展开阅读全文”的限制。 3.帖子自动翻页,完美“破解”10贴/页的问题。 4.调整一些版面使得更易于浏览。 - csdn论坛改造:1.去除论坛右侧广告和底部推荐。 2.去除“展开阅读全文”的限制。 3.帖子自动翻页,完美“破解”10贴/页的问题。 4.调整一些版面使得更易于浏览。

  Tác giả
  sysdzw
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 🔥持续更新🔥 CSDN广告完全过滤、人性化脚本优化:🆕 不用再登录了!让你体验令人惊喜的崭新CSDN。 - ⚡️拥有数项独家功能的最强CSDN脚本,不服比一比⚡️|🕶无需登录CSDN,获得比会员更佳的体验|🖥分辨率自适配,分屏不用滚动|💾超级预优化|🔖独家超级免会员|🏷独家原创文章免登录展开|🔌独家推荐内容自由开关|📠独家免登录复制|🔗独家防外链重定向|📝独家论坛未登录自动展开文章、评论|🌵全面净化|📈沉浸阅读|🧴净化剪贴板|📕作者信息文章顶部展示

  Tác giả
  sfexpress
  Cài đặt hàng ngày
  498
  Số lần cài đặt
  160.543
  Đánh giá
  697 10 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. CSDN净化 - CSDN看文章时的美化脚本

  Tác giả
  POMIN-163
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. CSDN论坛灌水乐园自动回复 - 打开灌水乐园的帖子就开始自动回复

  Tác giả
  WelcomeAngel
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  38
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 拒绝二维码登录 - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  42
  Số lần cài đặt
  21.670
  Đánh giá
  243 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Beautify - 美化<误>各网页界面

  Tác giả
  symant
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  224
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. CSDN刷浏览量 - 先点击获取,先点击获取,先点击获取!!,开自己的CSDN主页会自动刷(blog开头的地址)

  Tác giả
  1Silencer
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  31
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. CSDN 隐藏广告并自动展开全文 - 隐藏页面讨人厌的广告、自动展开全文

  Tác giả
  Doracoin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  474
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. CSDN|简书优化 - 支持手机端和PC端

  Tác giả
  戒酒的李白
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  64
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. CSDN博客刷积分刷等级助手 - 打开任意一个CSDN博客页面,就可以进行自动点赞评论,可以涨积分升级,可以自定义策略与评论内容,高度可定制化

  Tác giả
  ZainCheung
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  474
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 百度文库破解加强、 CSDN使用增强、知乎使用增强、抖音去水印下载、全网VIP视频破解,免费在线看,等多功能脚本 - 【自用,长期维护】【功能有】1:百度文库文档免费下载、文档内容自由复制、广告过滤,看了就烦;2:CSDN阅读加强:CSDN自动展开、去广告、净化剪贴板、免登陆等;3:知乎使用增强:外链接直接跳出、内容自动展开、短视频下载、去除登录提醒等;4:抖音去水印原视频下载,非调用第三方;5:KIWI视频解析,支持大部分视频播放平台[支持优酷 | 腾讯 | 爱奇艺 | 芒果 | 乐视等常用视频];6:全网音乐直接下载;

  Tác giả
  匆匆过客
  Cài đặt hàng ngày
  2.475
  Số lần cài đặt
  351.894
  Đánh giá
  438 5 12
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 全角杀手 - 复制时, 将剪切板中的全角标点转换为半角标点

  Tác giả
  杨永信救世萨满
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. CSDN 净化 - 去除CSDN多余的广告侧边栏信息,阅读全文自动展开

  Tác giả
  HeMOu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  168
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. CSDN ad remover - 去除CSDN多余广告

  Tác giả
  shlme
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. CSDN 页面优化 - 轻量级无时延优化脚本,用于CSDN页面布局、广告和剪切板清理,并提供暗黑模式支持

  Tác giả
  System
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  36
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. CSDN 去广告沉浸阅读模式-美女版 - 沉浸式阅读 🌈 使用随机背景图片 🎬 重构页面布局 🎯 净化剪切板 🎨 屏蔽一切影响阅读的元素 🎧

  Tác giả
  LIngMax
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  162
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. CSDN文章复制 - 可以复制CSDN的文章

  Tác giả
  木河木
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  46
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. csdn自动展开 - try to take over the world!

  Tác giả
  李生
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. CSDN 去广告沉浸阅读模式 - 沉浸式阅读 🌈 使用随机背景图片 🎬 重构页面布局 🎯 净化剪切板 🎨 屏蔽一切影响阅读的元素 🎧

  Tác giả
  SublimeCT
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  5.526
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 网站访问优化 - 【网站访问优化】主要为了改善一些用户体验不佳的网站访问。如去除网站的一些强制广告,对网站排版进行调整等

  Tác giả
  oldinaction
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  110
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 网页精灵 - 展开全文,去防盗链广告

  Tác giả
  Obrain Face
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  648
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. csdn去除多余工具栏 - csdn去除创作中心弹出框登陆注册评论工具栏、自动展开、免登陆

  Tác giả
  guangan bai
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  28
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 百度文库破解加强、 CSDN阅读增强、知乎使用增强、抖音去水印原视频下载、全网VIP视频破解,去广告 - 【自用,长期维护】【功能有】1:百度文库文档免费下载、文档内容自由复制、广告过滤,看了就烦;2:CSDN阅读加强:CSDN自动展开、去广告、净化剪贴板、免登陆等;3:知乎使用增强:外链接直接跳出、内容自动展开、短视频下载、去除登录提醒、自动高清图片等;4:抖音去水印原视频下载,非调用第三方;5:KIWI视频解析,支持大部分视频播放平台[支持优酷 | 腾讯 | 爱奇艺 | 芒果 | 乐视等常用视频],移动端,PC端都适用

  Tác giả
  2019_6b30@mpschool.edu.hk
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  2.661
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. CSDN去掉不必要的内容__方便印象笔记的网页剪裁 - 每次在使用印象笔记网页插件进行网页剪裁时,选择网页正文,在csdn总会附带很多不必要的东西,这里可以去掉一些不必要的内容

  Tác giả
  in-the-wind
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  76
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 修正ant.design、CSDN、百度知道、简书、慕课网、知乎、猿问、微信开发、w3cschool、html中文网网站的字颜色太淡的问题 - 修正一些网站的字颜色太淡看久了会伤眼睛的问题。为了更好的上网体验,不兼容低版本浏览器和IE浏览器。大家如有发现一些网站的文字颜色淡,请点击页面上的反馈按钮把网站信息提交上去,我会更新脚本,谢谢。

  Tác giả
  life0001
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  295
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. CSDN Cleaner - CSDN左右组件屏蔽和整理,初级广告屏蔽和初级界面美化

  Tác giả
  iotang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  118
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. CSDN自动展开 - —_—#

  Tác giả
  艾尔蓝德
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. simple_csdn_blog - 自动阅读全文

  Tác giả
  wlb
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  85
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. copy_jianshu - 将简书文章复制到csdn、思否和慕课网编辑器中

  Tác giả
  techstay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. CSDN自动点赞 - 学习练习脚本,安装此脚本,每次浏览其他人csdn博客会自动点赞!

  Tác giả
  天泽岁月
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. csdn 极简版 - csdn 页面极端简化版, 只显示正文.

  Tác giả
  kougazhang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  76
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 自动展开豆瓣、站长之家、米坛、cnbeta、知乎、慕课网、Awesomes、喜马拉雅、CSDN博客、CSDN下载、道客88、百度文库、百度知道、回形针、人民日报客户端、凤凰网页面的隐藏内容 - 自动展开一些PC网站的隐藏内容;个人觉得手机端不需要做,故只在PC端有用;为了更好的上网体验,不兼容低版本浏览器和IE浏览器。大家如有发现类似需要手动点开隐藏内容的网站,请至以下网址反馈吧https://greasyfork.org/zh-CN/forum/discussion/72571/x

  Tác giả
  life0001
  Cài đặt hàng ngày
  213
  Số lần cài đặt
  46.917
  Đánh giá
  119 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. CSDN阅读模式 - 去除CSDN中的多余的信息,包括广告推荐等信息,将背景图片重置为护眼模式

  Tác giả
  KDaisyers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. CSDN,CNBLOG博客文章一键转载插件 - CSDN博客文章转载插件 可以实现CSDN上的文章一键转载

  Tác giả
  JackieZheng
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  364
  Đánh giá
  1 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. CSDN去广告 - try to take over the world!

  Tác giả
  nanfangguiren
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  41
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)