Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. CSDN阅读模式 - 去除CSDN中的多余的信息,包括广告推荐等信息,将背景图片重置为护眼模式

  Tác giả
  KDaisyers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  110
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 自动去除CSDN插入图片水印 - 在编写CSDN博客时,有时将截图直接复制到markdown编辑器里,会自动加上CSDN的水印,本脚本自动去除所有水印

  Tác giả
  kafm
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  109
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 宇润-CSDN免登录展开 - CSDN免登录展开,无视登录倒计时,基于gorgias的代码开发

  Tác giả
  Yurun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  106
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 【csdn, 有用网】全文查看 - 【csdn, 有用网】全文查看:破除 csdn,有用网 需要登录或点一下才能查看的全文

  Tác giả
  ladyrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  105
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. CSDN默认展开 - CSDN默认展开隐藏的内容,去除展示所有按钮

  Tác giả
  zphk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  99
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. CSDN 博客自动展开去除限制及广告 - CSDN 博客自动展开,并去除阅读次数限制,隐藏未登入底部提示框,去除界面广告,以及其他优化

  Tác giả
  帅So_
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  97
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 一键复制公式 - Click to copy equation in Wikipedia

  Tác giả
  flaribbit
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. csdn自动加载更多 - 自动加载csdn更多的内容并隐藏阅读更多按钮,不需要跳转登录。

  Tác giả
  段面包
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  93
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. CSDN去广告自动全文 - CSDN去广告,自动展开全文

  Tác giả
  greasyfork111
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  92
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. CSDN Fucker - try to take over the world!

  Tác giả
  tampermonkeys
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  90
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. CSDN去掉不必要的内容__方便印象笔记的网页剪裁 - 每次在使用印象笔记网页插件进行网页剪裁时,选择网页正文,在csdn总会附带很多不必要的东西,这里可以去掉一些不必要的内容

  Tác giả
  in-the-wind
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  89
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. simple_csdn_blog - 自动阅读全文

  Tác giả
  wlb
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  86
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. csdn 极简版 - csdn 页面极端简化版, 只显示正文.

  Tác giả
  kougazhang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  86
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. csdn copy - copy without login!

  Tác giả
  longslee
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  83
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. csdn去广告,自动展开 - csdn 去广告,自动展开

  Tác giả
  codrWu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. CSDN优化 - 去广告,净化剪切板,自动展开全文,免登录

  Tác giả
  HAPPY
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  80
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. CSDN博客百度广告移除 - try to take over the world!

  Tác giả
  zhangLee1992
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  79
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 去除北京时间百度推广 - 去除北京时间的百度推广广告

  Tác giả
  jafe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  73
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. CSDN显示全部 - [CSDN]

  Tác giả
  bluefire
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  68
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 全网图库素材VIP高速下载,千图网/千库网/包图网/摄图网/昵图网/90设计/觅元素/我图网/17素材/稻壳儿/图品汇 - 全网图库素材免费免VIP高速下载,千图网、千库网、包图网、摄图网、昵图网、90设计、觅元素、我图网、稻壳儿、17素材、熊猫办公、92素材、演界网、彼岸图、绘艺素材、图品汇、觅知网、六图网、全图网!

  Tác giả
  diyu40741038628406
  Cài đặt hàng ngày
  66
  Số lần cài đặt
  66
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. byeByeCSDN登陆注册 - qunideCSDN查看文章要登陆注册,文明文明

  Tác giả
  WILO
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  61
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. CSDN 文章自动展开 - 这是一个用于 CSDN 的文章自动展开脚本,不必再浪费时间去点击「阅读更多」。

  Tác giả
  244670068
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  59
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Expose CSDN Folding Content - Expand CSDN folding content, include '展开阅读全文' and '登录查看热评'

  Tác giả
  YuDong
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  53
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. CSDN自动展开 - —_—#

  Tác giả
  艾尔蓝德
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  51
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. CSDN免登录复制 - CSDN免登录复制,专门解决你的复制之痛(保持文本原有格式)

  Tác giả
  wish king
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  51
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. CSDN Full Article - Show full article on CSDN mobile version.

  Tác giả
  T4Tea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. CSDN刷浏览量 - 先点击获取,先点击获取,先点击获取!!,开自己的CSDN主页会自动刷(blog开头的地址)

  Tác giả
  1Silencer
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. CSDN 自动点击阅读更多 - 为什么一定要写 description 还不能和名字一样

  Tác giả
  YJSNPI
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. QuickJump - pointless for english user. this is just source filename

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. CSDN辅助脚本 - 装好就行了不行就自己调参数

  Tác giả
  1694439208
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. CSDN文章复制 - 可以复制CSDN的文章

  Tác giả
  木河木
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. CSDN 页面优化 - 轻量级无时延优化脚本,用于CSDN页面布局、广告和剪切板清理,并提供暗黑模式支持

  Tác giả
  System
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  45
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. CSDN广告 - 去除CSDN文章广告

  Tác giả
  leevsee
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Baidu Mask - hide areas which made distraction in some baidu and other sites

  Tác giả
  lyz19890927
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  43
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. CSDN论坛灌水乐园自动回复 - 打开灌水乐园的帖子就开始自动回复

  Tác giả
  WelcomeAngel
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  43
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. csdn - csdn便利性脚本

  Tác giả
  彭迁
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. CSDN去广告 - 使用简单的隐藏技术,浏览CSDN博客页面时不会有奇怪的广告.如有侵权,请在评论处联系。

  Tác giả
  yyl2016000
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. CSDN去广告 - try to take over the world!

  Tác giả
  nanfangguiren
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. CSDN自动刷赞 - ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

  Tác giả
  1439775520
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. CSDN优化 - CSDN阅读优化

  Tác giả
  TMaize
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. CSDN自动阅读全文 - CSDN自动阅读全文删除一些广告

  Tác giả
  EdgarLi-Xun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. CSDN_clean - try to take over the world!

  Tác giả
  assmdx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. csdn去除多余工具栏 - csdn去除创作中心弹出框登陆注册评论工具栏、自动展开、免登陆

  Tác giả
  guangan bai
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. CSDN Reformater - hide everything except author information and main content.

  Tác giả
  Mianjune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. csdn.net CSDN博客目录列表 - 辅助CSDN跳转列表插件

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)