Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  471
  Số lần cài đặt
  362.005
  Đánh giá
  2092 8 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 集装箱 - 一个插件,提供一揽子服务。插件主要功能有:[1]网盘助手:大概是最优雅好用的网盘助手了。 [2]优 惠 购 :以最优惠的价格,把宝贝抱回家。 [3]下载卫士:拒绝高(捆)速(绑)下载。

  Tác giả
  哩呵
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  3.910
  Đánh giá
  40 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 有道-惠惠购物助手(新)-购物比价-优惠券查找-一键领取购物立省80%-【稳定加强版 加载更迅速】 - 有道购物助手,浏览商品页面的时候,自动对比电商同款商品价格,购物更爽快,包含【淘宝\天猫\京东\易贝\亚马逊\当当\苏宁各种商城的价格对比】,可以查看【往期商品价格,价格销售曲线】,方便查看用户评价,轻松网购不吃亏,更可以加收藏栏跟随商品销售观察商品价格变化情况,更有【降价提醒】,快速购买折扣商品,更有各种优惠信息对比

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  18.411
  Đánh giá
  108 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 优惠购 - 以最优惠的价格,把宝贝抱回家。插件主要功能有:[1] 淘宝全站商品的优惠券查询与领取 [2] 京东商品页的优惠券查询与获取 [3] 展示淘宝、京东等主流商城的商品历史价格图表 [4] 查询、展示淘宝的店铺优惠券信息

  Tác giả
  哩呵
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  10.423
  Đánh giá
  33 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 返利推广链接自动清洗 - 自三方购物推荐网站(什么值得买,没得比等)点击推广链接进入京东/易迅/亚马逊/一号店/当当等商城时,自动清除推广尾巴并净化cookies。支持列表详见说明。

  Tác giả
  reizhi
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  21.401
  Đánh giá
  349 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 惠惠购物助手 - 在您网购浏览商品的同时,自动对比其他优质电商同款商品价格,并提供商品价格历史,帮您轻松抄底,聪明网购不吃亏!

  Tác giả
  轮回眼的鸣人
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  21.583
  Đánh giá
  182 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 查看历史价格 - 这个脚本帮助你跳转到"慢慢买"网站查看历史价格.它会在商品名称后显示[历史价格]按钮,点击后打开"慢慢买"网站,并自动输入要查询的商品页url.目前支持京东,淘宝,天猫,亚马逊,当当,苏宁,网易严选,网易考拉.还支持一键打开"什么值得买"网站.查询这个商品的评价和促销信息.(测试中),目前仅支持京东.

  Tác giả
  some reason
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  1.332
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Douban Book Bar - 以最优惠的价格买到最心仪的书

  Tác giả
  ElvisKang
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.900
  Đánh giá
  44 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Boxz Price History Image - 在网上商店产品页面,自动插入一张从 www.boxz.com 里的价格历史波动图片。

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  540
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Quanlala Price History Image - 在京东/新蛋/亚马逊中国的产品页面,自动插入一张从 quanlala.com 里的价格历史波动图片。

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  315
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. youdaoGWZS - 有道购物助手

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  421
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Stig's Art Grabr - Grabbing big high resolution album cover-art from various sites

  Tác giả
  Stig Nygaard
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  879
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. new_douban_marks_on_amazon - Display douban.com book rating on amazon.cn

  Tác giả
  spin6lock
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  77
  Đánh giá
  0 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Douban Rating - display douban rating and link in e commercial websites' book page, supports jd.com, tmall.com, dangdang.com and amzon.cn..

  Tác giả
  Yu Yang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 亚马逊图书豆瓣助手 - 尝试在中亚图书页面(存在ISBN数据或者关联页面存在该数据)展示相应的豆瓣图书信息。

  Tác giả
  Hao Wang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  259
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 慧慧购物去你鸭 - try to take over the world!

  Tác giả
  iSwfe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  47
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)