Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. VIP视频破解L - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  elceric
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  806
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 全网VIP视频在线解析 - 声明:该脚本为二次开发,原作者为huangyan,在次特别感谢;功能:一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP视频;使用依赖Tampermonkey、Violentmonkey、Greasymonkey4.0+

  Tác giả
  Dawn Lee
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  773
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  770
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频解析脚本 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  752
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 麦霸VIP视频解析 - 在视频标题旁上显示“麦霸解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mbcs
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  742
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频在线解析(改)-已失效!!! - 在视频标题右侧显示“vip解析”和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,爱奇艺vip,腾讯vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  James_H
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  693
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Acfun_checkin - automatically checkin for acfun

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  637
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 视频助手 - 集合了优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告用的功能。

  Tác giả
  devret
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  576
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. VIP视频解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  490
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Acfun-hls - Acfun跳转到M3U8地址,需配合Chrome浏览器的扩展HLS-Playback使用

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  489
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Green Acfun - Change Ac avatar to greeeeeeen

  Tác giả
  Rekkles
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  466
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 卓越VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  453
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  い空美し
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  449
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. xhua-视频解析 - 解析接口贵精不贵多,绝对够用。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  xhua
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  416
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 绘盒-VIP视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  395
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 枫叶自制方便脚本 - 多功能脚本,集合了全网VIP视频免费破解去广告,音乐免客户端下载,淘宝领券,知乎,,,,,,,,等等

  Tác giả
  zhaibingye
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  375
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. AcFun小助手 - 文章区:评论区域居中、文章内容始终显示、高亮楼主名字;视频:在简介栏中可以显示封面;

  Tác giả
  mjz721
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  354
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 济南菱控VIP视频解析 - 修改自作者橘子爱哭,版权归原作者所有。济南菱控VIP视频解析,全网视频去广告,支持电视剧直接选集,支持的网站包括但不限于:腾讯视频、爱奇艺、优酷土豆、芒果tv、乐视视频、PPTV、搜狐视频、bilibili、华数、网易音乐、酷我音乐;

  Tác giả
  uebar2006
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  291
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 去GG+Vip - try to take over the world!

  Tác giả
  TThityou
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  284
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.3.28更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  laotongxiao
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  254
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Acfun助手 - Acfun助手 2020/04/13 更新 抽奖按钮样式 清除默认评论文字

  Tác giả
  Yang St
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  249
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. VIP视频解析 - 全网VIP视频解析

  Tác giả
  twabc
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  246
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Acfun_plus_min - 为acfun提供便捷举报和推送列表下拉功能

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  167
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 飞翔VIP - 视频去广告,享VIP,免费看优酷、爱奇艺、腾讯、乐视、芒果等各大视频网站vip会员视频,请低调使用!

  Tác giả
  q609835464
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  157
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Acfun评论标签 - 文章区评论楼层标签添加

  Tác giả
  冲一锋儿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  138
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. ACFUN 文章区界面简化 - 0.11

  Tác giả
  fromsep
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  136
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 卓越VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  134
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. vipvideo - test

  Tác giả
  adamin1990
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  123
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Acfun自动投香蕉 - 在Acfun自动投香蕉

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  121
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. czhen-Acfun用户信息扩展 - Acfun用户信息扩展,查看性别,注册日期,uid,最后登录时间,新标签页打开头像。

  Tác giả
  czhen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  119
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 小鸡词典快查 - 选中词语点击鼠标中键,就可以在页面内快速搜索小鸡词典

  Tác giả
  Reiji
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  111
  Đánh giá
  3 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Acfun直播宽屏和屏蔽 - 增加宽屏按钮和礼物信息屏蔽按钮

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  104
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. AcFun ASS Danmaku Downloader - 以 ASS 格式下载 AcFun 的弹幕

  Tác giả
  zhuzemin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  100
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Acfun摸鱼插件-PS - Acfun摸鱼插件

  Tác giả
  冲一锋儿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  79
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Acfun自动点赞 - 直播间自动点赞

  Tác giả
  sroe A
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  78
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. AcfunBlock开源代码 - 帮助你屏蔽不想看的UP主

  Tác giả
  秃顶大汉
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  76
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. acfun_replace_href - 将网址里的v替换成a,使用旧版播放器,临时解决3分钟卡住(变6分钟?)

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  61
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. ac_webp_url_fix - acfun webp url fix

  Tác giả
  evolighting
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  60
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. Acfun评论标签-秃顶版 - 评论楼层标签添加-秃顶大汉修改版

  Tác giả
  秃顶大汉
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  57
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. acfun表情放大 - 让你拥有更大更清晰的ac娘

  Tác giả
  我要猫猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. Acfun Ad Helper - 移动暂停广告并缩小至右下角,点击×关闭后不再显示

  Tác giả
  zyl315
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  46
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. Block AcFun UP - 屏蔽不想看见的UP主

  Tác giả
  zhpzhp
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. EnablePIP-acfun - Enable Picture in Picture mode in acfun 在acfun中打开画中画模式,使chrome能够使用画中画。

  Tác giả
  XenoAmess
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  37
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)