Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 全网VIP视频在线解析 - 声明:该脚本为二次开发,原作者为huangyan,在次特别感谢;功能:一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP视频;使用依赖Tampermonkey、Violentmonkey、Greasymonkey4.0+

  Tác giả
  Dawn Lee
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  819
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 全网vip视频破解 (更新2020-11-05) - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.274
  Đánh giá
  13 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  17.390
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 全网VIP视频破解去广告免费看+全网音乐下载 - 本脚本精选解析线路为大家提供优酷、爱奇艺、腾讯、乐视、芒果等各大视频网站视频解析服务,让你省去购买视频VIP费用,同时提供网易云音乐、QQ音乐、酷狗、酷我、虾米、蜻蜓FM、荔枝FM、喜马拉雅等网站音乐免客户端下载和查券功能。

  Tác giả
  最惠买
  Cài đặt hàng ngày
  175
  Số lần cài đặt
  111.598
  Đánh giá
  194 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 全网VIP解析(2018-10-19) - 新版改为悬浮按钮,就一个圆形按钮,没有多余的菜单,感谢作者sonimei134的脚本,因此做出了修改,强迫症请见谅!支持优酷、爱奇艺、乐视、腾讯、土豆、芒果、搜狐、pptv、华数、1905、A站等主流网站,接口是使用别人的,如果有广告请勿相信。关于电视剧选集问题:每次选集大多需要刷新页面。

  Tác giả
  ch lee
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.063
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.425
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 全网音乐一键免费下载 - 音乐搜索解决方案,网易云音乐,淘宝购物优惠券查询,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  huya3
  Cài đặt hàng ngày
  87
  Số lần cài đặt
  680
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 删除视频 - 禁止播放页面所有视频

  Tác giả
  shyachiku
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 卓越VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  137
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 卓越VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  454
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 去GG+Vip - try to take over the world!

  Tác giả
  TThityou
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  336
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  24.114
  Đánh giá
  66 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 哔哩哔哩番剧解锁大会员,B站视频下载、解析,A站视频下载、解析,集合了优酷、爱奇艺、腾讯、芒果、乐视、等全网VIP视频免费破解去广告,高清普清电视观看,增加对手机支持,持续更新 - 自用解析脚本,哔哩哔哩番剧解锁大会员,集合了优酷、爱奇艺、腾讯等全网VIP视频免费破解去广告,没有太多花哨,但是很好用,也会持续更新接口,方便大家看电影。

  Tác giả
  die wang
  Cài đặt hàng ngày
  3.697
  Số lần cài đặt
  288.497
  Đánh giá
  372 21 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 威武VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  西门2胖
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.129
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 安乐视 - . 安乐视. 无广告、免登录 解析VIP视频. 多接口自由选择. 部分接口支持高清播放. 支持:爱奇艺、优酷、乐视、腾讯视频、土豆、芒果TV、搜狐视频 等主流网站… 不保证能解析所有视频。所有数据收集于互联网, - 感谢原作者,如有侵权,联系删除.

  Tác giả
  Jones Miller
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  3.183
  Đánh giá
  12 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.973
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 小鸡词典快查 - 选中词语点击鼠标中键,就可以在页面内快速搜索小鸡词典

  Tác giả
  Reiji
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  118
  Đánh giá
  3 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 小鸡词典快查-岛 - 选中词语点击鼠标中键,就可以在页面内快速搜索小鸡词典

  Tác giả
  Reiji
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 微社VIP视频解析 - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.221
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 懒人专用,全网VIP视频免费破解去广告、全网音乐直接下载、百度网盘直接下载、知乎视频下载等多合一版。长期更新,放心使用。 - 自用组合型多功能脚本,无需关注公众号,集合了优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告,网易云音乐、QQ音乐、酷狗、酷我、虾米、蜻蜓FM、荔枝FM、喜马拉雅等网站音乐免客户端下载,百度网盘直接下载,知乎视频下载,优惠券查询等几个自己常用的功能。

  Tác giả
  懒蛤蛤
  Cài đặt hàng ngày
  3.919
  Số lần cài đặt
  3.249.931
  Đánh giá
  3304 54 38
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 拒绝二维码登录 - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  27.008
  Đánh giá
  293 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 无心vip视频免费看 - 【增加1905网站支持】【避免争议】【暂时移除超星网课助手】【增加公众号 无心VIP影视】全网最新题库,支持图片题,永久免费!AND 除去其他不必要的功能,专注于VIP影视解析。因为只做vip解析,所以更专业。调整为8条解析线路,更加方便快捷的观看vip影视。

  Tác giả
  我本无心
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  4.257
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 最新最全全网VIP视频去广告、破解合集-集合了优酷、爱奇艺、腾讯、芒果、乐视、等全网VIP视频免费破解去广告,老牌解析持续更新-VIP看看 - 收集整合了视频网站优酷、爱奇艺、腾讯、芒果、乐视、等全网VIP视频免费破解和去广告观看,其它浏览器直接安装请访问官网下载,官网地址: www.vipkankan.net。

  Tác giả
  VIP看看
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  258
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 未知核弹已经升空 - try to take over the world!

  Tác giả
  ztcaoll222
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 李VIP视频解析 禁用右键解除 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|广告加速播放

  Tác giả
  木子东
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.641
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 枫叶自制方便脚本 - 多功能脚本,集合了全网VIP视频免费破解去广告,音乐免客户端下载,淘宝领券,知乎,,,,,,,,等等

  Tác giả
  zhaibingye
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  404
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 济南菱控VIP视频解析 - 修改自作者橘子爱哭,版权归原作者所有。济南菱控VIP视频解析,全网视频去广告,支持电视剧直接选集,支持的网站包括但不限于:腾讯视频、爱奇艺、优酷土豆、芒果tv、乐视视频、PPTV、搜狐视频、bilibili、华数、网易音乐、酷我音乐;

  Tác giả
  uebar2006
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  295
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 爱奇艺vip 乐视 腾讯优酷vip视频在线解析 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.279
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 琪琪影院vip视频解析网-vip视频在线免费解析 - 全民解析VIP视频免费看,在线解析,vip视频解析,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析方便广大用户VIP视频服务

  Tác giả
  201721844
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.223
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 申杰VIP在线解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  申杰
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.061
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 百度文库破解加强、 CSDN使用增强、知乎使用增强、抖音去水印下载、全网VIP视频破解,免费在线看,等多功能脚本 - 【自用,长期维护】【功能有】1:百度文库文档免费下载、文档内容自由复制、广告过滤;2:CSDN阅读加强:CSDN自动展开、去广告、净化剪贴板、免登陆等;3:知乎使用增强:外链接直接跳出、内容自动展开、短视频下载等;4:抖音去水印原视频下载,非调用第三方;5:视频解析,支持大部分视频播放平台[支持优酷 | 腾讯 | 爱奇艺 | 哔哩哔哩等常用视频];6:全网音乐直接下载;7:优惠券查询

  Tác giả
  匆匆过客
  Cài đặt hàng ngày
  5.262
  Số lần cài đặt
  665.451
  Đánh giá
  738 17 21
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 百度文库破解加强、 CSDN阅读增强、知乎使用增强、抖音去水印原视频下载、全网VIP视频破解,去广告 - 【自用,长期维护】【功能有】1:百度文库文档免费下载、文档内容自由复制、广告过滤,看了就烦;2:CSDN阅读加强:CSDN自动展开、去广告、净化剪贴板、免登陆等;3:知乎使用增强:外链接直接跳出、内容自动展开、短视频下载、去除登录提醒、自动高清图片等;4:抖音去水印原视频下载,非调用第三方;5:KIWI视频解析,支持大部分视频播放平台[支持优酷 | 腾讯 | 爱奇艺 | 芒果 | 乐视等常用视频],移动端,PC端都适用

  Tác giả
  2019_6b30@mpschool.edu.hk
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  6.370
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 破解VIP会员视频-优化整理版 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频

  Tác giả
  漠星耀
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.214
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 破解VIP会员视频自动解析 - 脚本功能:1--咪咕、优酷、土豆、腾讯、芒果、爱奇艺、搜狐、乐视、PPTV、1905、华数、风行...等各大视频网站(vip会员视频自动解析不用再手动选择解析 && 普通视频离开页面自动暂停播放)解放双手,2--解决芒果TV在 uBlock Origin 或者 ABP 过滤视频广告以后,会自动选择标清画质(出现这种情况,脚本会自动选择超清画质),3--解决官方普通视频首次播放部分浏览器默认静音问题(出现这种情况,脚本会自动打开声音),4--解决 草榴社区 在线视频不能全屏的问题,5--A站,B站,优酷,腾讯,爱奇艺,芒果TV,PPTV,搜狐,乐视视频默认自动关闭弹幕,6--豆瓣资源可以搜索观看视频,7--在猴子脚本站的搜索结果中添加评分,8--在 Youtube 油管网站播放视频的时候,按 y 快捷键可以下载视频。(增加对手机支持,持续更新--江小白无聊作品)

  Tác giả
  jxb
  Cài đặt hàng ngày
  549
  Số lần cài đặt
  10.574
  Đánh giá
  39 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 破解VIP会员视频自动解析 - 脚本功能:1--咪咕、优酷、土豆、腾讯、芒果、爱奇艺、搜狐、乐视、PPTV、1905、华数、风行...等各大视频网站(vip会员视频自动解析不用再手动选择解析 && 普通视频离开页面自动暂停播放)解放双手,2--解决芒果TV在 uBlock Origin 或者 ABP 过滤视频广告以后,会自动选择标清画质(出现这种情况,脚本会自动选择超清画质),3--解决官方普通视频首次播放部分浏览器默认静音问题(出现这种情况,脚本会自动打开声音),4--解决 草榴社区 在线视频不能全屏的问题,5--A站,B站,优酷,腾讯,爱奇艺,芒果TV,PPTV,搜狐,乐视视频默认自动关闭弹幕,6--豆瓣资源可以搜索观看视频,7--在猴子脚本站的搜索结果中添加评分,8--在 Youtube 油管网站播放视频的时候,按 y 快捷键可以下载视频。(增加对手机支持,持续更新--江小白无聊作品)

  Tác giả
  kwongtse
  Cài đặt hàng ngày
  144
  Số lần cài đặt
  270
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 破解VIP会员视频集合 - 2020-7-16 整合代码更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[懒人专用***放心使用。▶懒蛤蛤][【玩的嗨】VIP工具箱***Max zhang]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.011
  Số lần cài đặt
  2.154.916
  Đánh giá
  3448 33 17
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.679
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)