Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  16.371
  Đánh giá
  72 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 20191117 优酷 爱奇艺 腾讯 AB站 搜狐等各大视频网站VIP视频解析免费观看,接口每天检测更新。音乐解析免会员免费下载。 - 爱奇艺 优酷 搜狐 土豆 乐视 芒果 AB站 VIP会员免费解析 。点击红色圆形按钮,复制需要观看的视频链接到解析地址框,点击解析,就可以用了。定时检查接口的可行性,放心使用。音乐解析网站在解析页面上方的菜单按钮,点开就能用。新增一点小功能,欢迎尝试,添加分享SSR节点和v2ray节点,看懂的可以试一下。还有个人平时觉得好用的资源也会分享,已经放在微信公众号:“A西红柿大番茄”。最后,谢谢各位的安装和使用。

  Tác giả
  nickjohnsonplus
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.955
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. A 站视频缓存 视频链接解析 - 谁不想在遇到好视频的时候能够缓存下来呢?

  Tác giả
  czzonet
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  2.688
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. ac_webp_url_fix - acfun webp url fix

  Tác giả
  evolighting
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  61
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Acfun Ad Helper - 移动暂停广告并缩小至右下角,点击×关闭后不再显示

  Tác giả
  zyl315
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  53
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. AcFun Area 63 Mobile - 在手机版文章区添加简单的评论区、夜间模式等BUG

  Tác giả
  233 Approved
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. AcFun ASS Danmaku Downloader - 以 ASS 格式下载 AcFun 的弹幕

  Tác giả
  zhuzemin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  105
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. AcFun HTML5播放器 - 把flash播放器的位置去掉,嵌入手机版 AcFun 的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.380
  Đánh giá
  39 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. AcFun Live Like - AcFun直播点赞

  Tác giả
  Hello World
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. ACFUN 文章区界面简化 - 0.11

  Tác giả
  fromsep
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  139
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Acfun 自动投香蕉 - 默认视频5蕉/文章1蕉(建议自己控制数量)

  Tác giả
  4Aiur
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  37
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. ACFUN-CIP-2020 - ACFUN时空资源探测器

  Tác giả
  johnsmith2077
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Acfun-hls - Acfun跳转到M3U8地址,需配合Chrome浏览器的扩展HLS-Playback使用

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  531
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Acfun_checkin - automatically checkin for acfun

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  655
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Acfun_plus_min - 为acfun提供便捷举报和推送列表下拉功能

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  168
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. acfun_replace_href - 将网址里的v替换成a,使用旧版播放器,临时解决3分钟卡住(变6分钟?)

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  61
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. AcfunAvatarFix - 修复顶端右侧小头像

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. AcfunBlock开源代码 - 帮助你屏蔽不想看的UP主

  Tác giả
  秃顶大汉
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  80
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. acfun关闭自动播放 - acfun turn off autoplay

  Tác giả
  荧之风
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Acfun助手 - Acfun助手 2020/04/13 更新 抽奖按钮样式 清除默认评论文字

  Tác giả
  Yang St
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  269
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. AcFun官方Html5强制启用器 - 每个人都应该是锦鲤

  Tác giả
  esterTion
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.697
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. AcFun小助手 - 文章区:评论区域居中、文章内容始终显示、高亮楼主名字;视频:在简介栏中可以显示封面;

  Tác giả
  mjz721
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  355
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Acfun屏蔽计划 - 帮助你屏蔽不想看的UP主

  Tác giả
  秃顶大汉
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.335
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Acfun摸鱼插件-PS - Acfun摸鱼插件

  Tác giả
  冲一锋儿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  83
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Acfun楼层一键折叠 - 文章区评论楼层一件折叠

  Tác giả
  冲一锋儿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. acfun直播净化 - 屏蔽聊天室礼物以及关键字, 净化聊天室环境

  Tác giả
  lzgfzr
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Acfun直播好听机器人 - 直播间自动好听好听

  Tác giả
  sroe A
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Acfun直播宽屏和屏蔽 - 增加宽屏按钮和礼物信息屏蔽按钮

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  107
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. acfun直播弹幕 - acfun直播弹幕。

  Tác giả
  shyachiku
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Acfun直播挂机 - try to take over the world!

  Tác giả
  ChenYiFaer67373
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Acfun直播监控 - 帮助dd提高直播观看体验

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.104
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Acfun自动发布视频 - 视频上传成功后自动点击发布,不再需要等待上传完成,主要适用于传视频多的录像师傅等up

  Tác giả
  ChenYiFaer67373
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Acfun自动投香蕉 - 在Acfun自动投香蕉

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  124
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Acfun自动点赞 - 直播间自动点赞

  Tác giả
  sroe A
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  136
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. acfun表情放大 - 让你拥有更大更清晰的ac娘

  Tác giả
  我要猫猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Acfun评论标签 - 文章区评论楼层标签添加

  Tác giả
  冲一锋儿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  141
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Acfun评论标签-秃顶版 - 评论楼层标签添加-秃顶大汉修改版

  Tác giả
  秃顶大汉
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  59
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. acfun评论翻转 - 增加按钮使评论翻转

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. Acfun首页板块位置自定义 - Acfun首页板块位置自定义,跳转

  Tác giả
  jianeddie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  36
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. anime1 Danmaku - Display/Post Danmaku in www.bimibimi.me / video.eyny.com / www.tucao.one (Danmaku from bilibili.com / ani.gamer.com.tw / acfun.cn)

  Tác giả
  zhuzemin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.212
  Đánh giá
  10 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. Block AcFun UP - 屏蔽不想看见的UP主

  Tác giả
  zhpzhp
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  41
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. czhen-Acfun用户信息扩展 - Acfun用户信息扩展,查看性别,注册日期,uid,最后登录时间,新标签页打开头像。

  Tác giả
  czhen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  124
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. EnablePIP-acfun - Enable Picture in Picture mode in acfun 在acfun中打开画中画模式,使chrome能够使用画中画。

  Tác giả
  XenoAmess
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  37
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. Green Acfun - Change Ac avatar to greeeeeeen

  Tác giả
  Rekkles
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  467
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)