Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. AcFun官方Html5强制启用器 JS - 每个人都应该是锦鲤

  Tác giả
  esterTion
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.713
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  17-12-2018
  Đã cập nhật
  03-01-2019
 2. ACFUN 文章区界面简化 JS - 0.11

  Tác giả
  fromsep
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  141
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  23-01-2018
  Đã cập nhật
  05-05-2018
 3. Green Acfun JS - Change Ac avatar to greeeeeeen

  Tác giả
  Rekkles
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  469
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  03-05-2017
  Đã cập nhật
  30-08-2017
 4. acfun直播弹幕 JS - acfun直播弹幕。

  Tác giả
  shyachiku
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  76
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-10-2020
  Đã cập nhật
  12-02-2021
 5. xhua-视频解析 JS - 解析接口贵精不贵多,绝对够用。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  xhua
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  433
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  12-12-2018
  Đã cập nhật
  26-04-2019
 6. 飞翔VIP JS - 视频去广告,享VIP,免费看优酷、爱奇艺、腾讯、乐视、芒果等各大视频网站vip会员视频,请低调使用!

  Tác giả
  q609835464
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  445
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  27-10-2020
  Đã cập nhật
  27-10-2020
 7. 未知核弹已经升空 JS - try to take over the world!

  Tác giả
  ztcaoll222
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  21-11-2018
  Đã cập nhật
  21-11-2018
 8. ac_webp_url_fix JS - acfun webp url fix

  Tác giả
  evolighting
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  62
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-01-2018
  Đã cập nhật
  08-01-2018
 9. Acfun直播好听机器人 JS - 直播间自动好听好听

  Tác giả
  sroe A
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  57
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  26-09-2020
  Đã cập nhật
  26-09-2020
 10. 爱奇艺、优酷、腾讯视频 JS - 极简模式

  Tác giả
  cnxzq
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  147
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  16-11-2020
  Đã cập nhật
  16-11-2020
 11. Acfun直播挂机 JS - try to take over the world!

  Tác giả
  ChenYiFaer67373
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  25-09-2020
  Đã cập nhật
  29-09-2020
 12. czhen-Acfun用户信息扩展 JS - Acfun用户信息扩展,查看性别,注册日期,uid,最后登录时间,新标签页打开头像。

  Tác giả
  czhen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  136
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  15-11-2018
  Đã cập nhật
  15-11-2018
 13. Acfun自动发布视频 JS - 视频上传成功后自动点击发布,不再需要等待上传完成,主要适用于传视频多的录像师傅等up

  Tác giả
  ChenYiFaer67373
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  19-09-2020
  Đã cập nhật
  19-09-2020
 14. VIP视频解析 JS - 全网VIP视频解析

  Tác giả
  twabc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  317
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  18-09-2020
  Đã cập nhật
  22-10-2020
 15. AcFun小助手 JS - 文章区:评论区域居中、文章内容始终显示、高亮楼主名字;视频:在简介栏中可以显示封面;

  Tác giả
  mjz721
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  367
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  04-01-2018
  Đã cập nhật
  01-12-2020
 16. 【VIP】视频在线解析&去广告 JS - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10.692
  Đánh giá
  12 0 1
  Đã tạo
  04-07-2017
  Đã cập nhật
  24-07-2017
 17. AcFun Live Like JS - AcFun直播点赞

  Tác giả
  Hello World
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  118
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  11-09-2020
  Đã cập nhật
  23-10-2020
 18. Acfun Ad Helper JS - 移动暂停广告并缩小至右下角,点击×关闭后不再显示

  Tác giả
  zyl315
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  63
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  02-09-2020
  Đã cập nhật
  08-10-2020
 19. lyj视频解析工具2.0 JS - 升级2.0 测试版本 想知道有什么好的beta

  Tác giả
  tang1jun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-12-2020
  Đã cập nhật
  19-12-2020
 20. acfun直播净化 JS - 屏蔽聊天室礼物以及关键字, 净化聊天室环境

  Tác giả
  lzgfzr
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  09-08-2020
  Đã cập nhật
  09-08-2020
 21. Acfun楼层一键折叠 JS - 文章区评论楼层一件折叠

  Tác giả
  冲一锋儿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  20-09-2018
  Đã cập nhật
  20-09-2018
 22. Acfun评论标签 JS - 文章区评论楼层标签添加

  Tác giả
  冲一锋儿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  151
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  20-09-2018
  Đã cập nhật
  19-10-2019
 23. VIP视频解析脚本 JS - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  763
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  21-12-2017
  Đã cập nhật
  21-12-2017
 24. 隐心影视 JS - 在视频标题旁上显示“免费观看”按钮和“更多影片”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  隐心
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.657
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  03-07-2017
  Đã cập nhật
  07-08-2017
 25. acfun_replace_href JS - 将网址里的v替换成a,使用旧版播放器,临时解决3分钟卡住(变6分钟?)

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  63
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  19-03-2017
  Đã cập nhật
  20-03-2017
 26. 视频解析集合 JS - 一键解析各大网站视频,无广告。解析接口贵精不贵多,绝对够用。

  Tác giả
  zxw2559
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  959
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  14-09-2018
  Đã cập nhật
  16-03-2019
 27. ACFUN-CIP-2020 JS - ACFUN时空资源探测器

  Tác giả
  johnsmith2077
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 1 0
  Đã tạo
  15-06-2020
  Đã cập nhật
  15-06-2020
 28. Acfun直播宽屏和屏蔽 JS - 增加宽屏按钮和礼物信息屏蔽按钮

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  121
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  03-06-2020
  Đã cập nhật
  15-07-2020
 29. acfun关闭自动播放 JS - acfun turn off autoplay

  Tác giả
  荧之风
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  43
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  18-05-2020
  Đã cập nhật
  25-05-2020
 30. 卓越VIP解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  146
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  07-09-2018
  Đã cập nhật
  07-09-2018
 31. TDPLAYER ACFUN H5 Player JS - 替换HTML5播放器

  Tác giả
  haocity
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.020
  Đánh giá
  17 2 0
  Đã tạo
  29-06-2017
  Đã cập nhật
  28-11-2017
 32. AcFun HTML5播放器 JS - 把flash播放器的位置去掉,嵌入手机版 AcFun 的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.397
  Đánh giá
  39 1 1
  Đã tạo
  09-02-2017
  Đã cập nhật
  25-02-2017
 33. AcfunAvatarFix JS - 修复顶端右侧小头像

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  35
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  04-09-2016
  Đã cập nhật
  20-09-2017
 34. Acfun自动投香蕉 JS - 在Acfun自动投香蕉

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  127
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  02-09-2016
  Đã cập nhật
  20-09-2017

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)