Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Bilibili_Anime4K JS - Bring Anime4K to Bilibili and ACFun's HTML5 player to clearify 2D anime.

  Tác giả
  net2cn
  Cài đặt hàng ngày
  89
  Số lần cài đặt
  8.891
  Đánh giá
  53 1 0
  Đã tạo
  27-09-2019
  Đã cập nhật
  23-01-2021
 2. Block AcFun UP JS - 屏蔽不想看见的UP主

  Tác giả
  zhpzhp
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  08-02-2019
  Đã cập nhật
  10-02-2019
 3. czhen-Acfun用户信息扩展 JS - Acfun用户信息扩展,查看性别,注册日期,uid,最后登录时间,新标签页打开头像。

  Tác giả
  czhen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  129
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  15-11-2018
  Đã cập nhật
  15-11-2018
 4. EnablePIP-acfun JS - Enable Picture in Picture mode in acfun 在acfun中打开画中画模式,使chrome能够使用画中画。

  Tác giả
  XenoAmess
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  43
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  23-02-2020
  Đã cập nhật
  23-02-2020
 5. Green Acfun JS - Change Ac avatar to greeeeeeen

  Tác giả
  Rekkles
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  468
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  03-05-2017
  Đã cập nhật
  30-08-2017
 6. lyj视频解析工具 JS - 视频解析工具,视频免费看

  Tác giả
  tang1jun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  103
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-12-2020
  Đã cập nhật
  08-12-2020
 7. lyj视频解析工具2.0 JS - 升级2.0 测试版本 想知道有什么好的beta

  Tác giả
  tang1jun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-12-2020
  Đã cập nhật
  19-12-2020
 8. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 JS - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  150
  Số lần cài đặt
  76.631
  Đánh giá
  900 12 3
  Đã tạo
  28-02-2017
  Đã cập nhật
  27-12-2020
 9. SuperVIP++视频破解 JS - 【本脚本不是我东拼西凑别人代码,纯自己开发,如您觉得可以,请赞助我!如您想借鉴我代码,请赞助我(开发不容易),并在您的脚本上注明出处,谢谢。】大部分解析线路的播放器基于HTML5,笔记本电脑风扇不会狂飙,不会发热。如果某线路的播放器基于flash,可以切换线路到支持HTML5的线路。在优酷,爱奇艺,腾讯,搜狐,乐视,pptv,芒果tv,1905,暴风等视频网站点击想看的影片后,在页面的侧栏点击图标会跳转到破解网站进行观影,并可以切换多条线路。

  Tác giả
  synvaier
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  6.860
  Đánh giá
  31 1 0
  Đã tạo
  10-11-2018
  Đã cập nhật
  30-01-2019
 10. TDPLAYER ACFUN H5 Player JS - 替换HTML5播放器

  Tác giả
  haocity
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.007
  Đánh giá
  17 2 0
  Đã tạo
  29-06-2017
  Đã cập nhật
  28-11-2017
 11. VIP Video Cracker(VIP视频解析) JS - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.478
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  06-07-2017
  Đã cập nhật
  24-07-2017
 12. VIP 视频解析(优化增强版) JS - 支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、土豆、芒果TV、搜狐视频、乐视视频、PPTV、风行、华数TV、哔哩哔哩等,支持多个解析接口切换,支持视频自由选集,自动解析视频,支持自定义拖拽位置,支持视频广告跳过,支持页内页外解析,支持 Tampermonkey、Violentmonkey、Greasemonkey

  Tác giả
  sign
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  10.809
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  11-07-2020
  Đã cập nhật
  12-01-2021
 13. vipvideo JS - test

  Tác giả
  adamin1990
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  125
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-07-2018
  Đã cập nhật
  06-07-2018
 14. VIP会员视频在线解析大集合 JS - [腾讯|爱奇艺|优酷|乐视|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,在线解析接口插件

  Tác giả
  fly dream
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.107
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  26-04-2020
  Đã cập nhật
  05-07-2020
 15. VIP视频CCAV5解析 JS - 一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供30多组无广告接口,欢迎体验。

  Tác giả
  ccav5
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.506
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  03-06-2018
  Đã cập nhật
  09-09-2018
 16. VIP视频免费看 JS - 【移除知乎弹窗】【增加1905网站支持】【公众号搜索 无心VIP影视 】【手机无广告】全网最新题库,支持图片题,永久免费!AND 用网站一站式解析和多接口集成的方式直接调用接口,接口全部亲自测试过,同时接口支持长期的更新替换工作。在保证接口解析质量的前提下,不断地优化界面以及提高用户使用体验。因为只专注于vip影视解析,所以更专业更值得信赖。注:对接公众号【无心VIP影视】,已适配爱奇艺全部电影,手机上方便看VIP视频。操作请看更新说明。

  Tác giả
  我本无心
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  16.261
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  15-01-2019
  Đã cập nhật
  05-12-2020
 17. VIP视频在线解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.875
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  02-06-2017
  Đã cập nhật
  24-03-2018
 18. VIP视频在线解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮

  Tác giả
  高田
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.032
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  06-07-2017
  Đã cập nhật
  30-07-2017
 19. VIP视频在线解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  783
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  11-07-2017
  Đã cập nhật
  11-07-2017
 20. VIP视频在线解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  い空美し
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  460
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  06-06-2018
  Đã cập nhật
  06-06-2018
 21. VIP视频在线解析(改)-已失效!!! JS - 在视频标题右侧显示“vip解析”和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,爱奇艺vip,腾讯vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  James_H
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  696
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  23-05-2019
  Đã cập nhật
  09-03-2020
 22. VIP视频在线解析-全网视频解析 JS - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  8.826
  Đánh giá
  17 0 1
  Đã tạo
  04-08-2017
  Đã cập nhật
  12-08-2017
 23. VIP视频在线解析破解去广告 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  freeacao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.664
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  23-03-2018
  Đã cập nhật
  06-11-2018
 24. VIP视频在线解析破解去广告-爱看影院-看遍全网 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  GU ZZ
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.102
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  10-06-2018
  Đã cập nhật
  10-06-2018
 25. VIP视频在线解析破解去广告(全网)+ 全网电影万能搜索+在线播放 2020.11.6 更新可用 无任何垃圾广告 JS - 全网电影搜索+在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  53
  Số lần cài đặt
  392.762
  Đánh giá
  533 4 4
  Đã tạo
  30-11-2017
  Đã cập nhật
  06-11-2020
 26. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.3.28更新可用 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  laotongxiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  262
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  04-10-2019
  Đã cập nhật
  04-10-2019
 27. VIP视频在线解析,影视全能搜索 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  239.930
  Đánh giá
  607 3 1
  Đã tạo
  13-02-2017
  Đã cập nhật
  11-05-2020
 28. VIP视频破解L JS - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  elceric
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  845
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  15-08-2018
  Đã cập nhật
  15-08-2018
 29. VIP视频解析 JS - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  504
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  20-12-2017
  Đã cập nhật
  20-12-2017
 30. VIP视频解析 JS - 全网VIP视频解析

  Tác giả
  twabc
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  306
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  18-09-2020
  Đã cập nhật
  22-10-2020
 31. VIP视频解析脚本 JS - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  761
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  21-12-2017
  Đã cập nhật
  21-12-2017
 32. VIP解析,教你免费看各大视频网站会员视频,爱奇艺,优酷一键搞定 JS - vip视频解析,vip视频在线解析,vip解析,万能vip视频解析,vip视频全能解析,vip视频,手机vip视频解析,手机在线解析vip视频,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.572
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  10-03-2018
  Đã cập nhật
  10-03-2018
 33. xhua-视频解析 JS - 解析接口贵精不贵多,绝对够用。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  xhua
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  425
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  12-12-2018
  Đã cập nhật
  26-04-2019
 34. 《一键领取》淘宝、聚划算、天猫、京东、唯品会商品隐藏优惠券!大概是最好用的购物脚本了!页面简洁,功能实用,告别虚假降价。懒人专用购物! JS - 年货!专注寻找各平台优惠券,很实用的购物脚本。脚本介绍:1获取你要购买淘宝、天猫商品的优惠券 2获取你要购买的京东商品的优惠券 3如果有优惠券就展示再付款按钮旁边 4如果没有优惠券,页面什么也不展示,页面简洁 5后续还将开放苏宁。拼多多等平台的优惠券脚本 6新增整合全网购物功能,各平台价格一目了然 一键领券后再购物,价格更低!

  Tác giả
  343035917
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  5.506
  Đánh giá
  22 0 1
  Đã tạo
  06-11-2020
  Đã cập nhật
  23-01-2021
 35. 【VIP】视频在线解析&去广告 JS - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  10.681
  Đánh giá
  12 0 1
  Đã tạo
  04-07-2017
  Đã cập nhật
  24-07-2017
 36. 【玩的嗨】VIP工具箱,全网VIP视频免费破解去广告,一站式音乐搜索下载,获取B站封面,下载B站视频,上学吧答案获取等众多功能聚合 2021-01-11 更新,报错请及时反馈 JS - 功能介绍:1、Vip视频解析;2、一站式音乐搜索解决方案;3、bilibili视频封面获取;4、bilibili视频下载;5、上学吧答案查询(接口偶尔抽风);6、商品历史价格展示(一次性告别虚假降价);7、优惠券查询

  Tác giả
  Max Zhang
  Cài đặt hàng ngày
  167
  Số lần cài đặt
  1.378.026
  Đánh giá
  636 11 6
  Đã tạo
  05-06-2019
  Đã cập nhật
  11-01-2021
 37. 【稳定】全网收费视频解析 JS - 优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告

  Tác giả
  qq3687524
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  26.032
  Đánh giá
  53 0 2
  Đã tạo
  09-11-2017
  Đã cập nhật
  24-11-2020
 38. 一键VIP视频解析、全网VIP视频解析,去广告,全网音乐在线试听 免费下载 全网音乐搜索 2018.11.28更新新增全网VIP视频解析、去广告 JS - 在线视频播放,在线播放vip视频;腾讯vip视频,优酷视频,爱奇艺视频,芒果视频,乐视vip视频.全网音乐在线试听 免费下载 全网音乐搜索 多站音乐试听 多站音乐下载,网易云音乐,QQ音乐,酷狗,酷我,虾米,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  linTiT
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  9.482
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  07-11-2018
  Đã cập nhật
  28-11-2018
 39. 万能工具箱 JS - 万能工具箱:1. 爱奇艺|优酷|腾讯|A、B站|土豆|网易|新浪等视频网站所有视频高清解析(含VIP、大会员、超前点击等)!2. 度搜索结果整理,让搜索结果更加清晰!3. B站视频提供下载按钮,大部分视频都能下载!

  Tác giả
  水煮鱼
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  11.170
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  18-06-2020
  Đã cập nhật
  08-08-2020
 40. 下载按钮 JS - 硕鼠按钮

  Tác giả
  bztwh
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.947
  Đánh giá
  10 1 0
  Đã tạo
  16-08-2018
  Đã cập nhật
  16-08-2018
 41. 优酷、哔哩哔哩、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告,网易云音乐、QQ音乐、酷狗、酷我、虾米音乐🎶、百度网盘直连高速下载,淘宝、京东、聚划算、天猫、唯品会优惠券查询⭕️ JS - 1.优酷、爱奇艺、腾讯、芒果、乐视、哔哩哔哩等全网VIP视频观看,获取地址后解析地址.2.网易云音乐、QQ音乐、酷狗、酷我、虾米音乐🎶3.百度网盘直连高速下载4.淘宝、京东、聚划算、天猫、唯品会优惠券查询⭕️

  Tác giả
  3186024939
  Cài đặt hàng ngày
  42
  Số lần cài đặt
  9.575
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  19-11-2020
  Đã cập nhật
  18-01-2021
 42. 优酷、爱奇艺、腾讯、芒果、乐视、哔哩哔哩等全网VIP视频观看。增强优化版,视频解析包括 原网页解析 和 弹小窗口解析。接口持续更新。淘宝、京东、聚划算、天猫、唯品会优惠券查询⭕️。 JS - 优酷、爱奇艺、腾讯、芒果、乐视、哔哩哔哩等全网VIP视频观看,获取地址后解析地址。调用了部分网络资源接口,在这里一并感谢。全网 VIP 视频在线解析,优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告、哔哩哔哩解锁,淘宝/京东优惠券查询

  Tác giả
  huya3
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  11.109
  Đánh giá
  30 1 1
  Đã tạo
  21-11-2020
  Đã cập nhật
  18-01-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)