Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 通杀VIP会员视频 JS - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  23.860
  Đánh giá
  42 1 1
  Đã tạo
  21-07-2017
  Đã cập nhật
  23-07-2017
 2. Acfun直播监控 JS - 帮助dd提高直播观看体验

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.521
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  08-08-2020
  Đã cập nhật
  16-02-2021
 3. 视频解析 JS - 网页解析 和 弹小窗口解析,会员视频在线解析全部免费看

  Tác giả
  越前龙马
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  206
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  15-01-2021
  Đã cập nhật
  15-01-2021
 4. anime1 Danmaku JS - Display/Post Danmaku in www.bimibimi.me / video.eyny.com / www.tucao.one (Danmaku from bilibili.com / ani.gamer.com.tw / acfun.cn)

  Tác giả
  zhuzemin
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.414
  Đánh giá
  12 1 0
  Đã tạo
  14-01-2020
  Đã cập nhật
  12-08-2020
 5. 懒人专用,全网VIP视频免费破解去广告、全网音乐直接下载、百度网盘直接下载、知乎视频下载等多合一版。长期更新,放心使用。 JS - 自用组合型多功能脚本,无需关注公众号,集合了优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告,网易云音乐、QQ音乐、酷狗、酷我、虾米、蜻蜓FM、荔枝FM、喜马拉雅等网站音乐免客户端下载,百度网盘直接下载,知乎视频下载,优惠券查询等几个自己常用的功能。

  Tác giả
  电大教育
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.049
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-12-2020
  Đã cập nhật
  28-12-2020
 6. 腾讯视频 爱奇艺 免费vip 无广告播放 JS - 安装后进入播放页面 【右边会有绿色电视按钮】么么哒 无广告、免登录 解析VIP视频. 超高清播放. 【爱奇艺、优酷、乐视、腾讯视频、土豆、芒果TV、搜狐视频】 等主流网

  Tác giả
  huang di
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  943
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  12-11-2020
  Đã cập nhật
  21-11-2020
 7. acfun统计 JS - acfun统计(也许该叫acfun主页)

  Tác giả
  shyachiku
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  143
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  18-02-2021
  Đã cập nhật
  28-02-2021
 8. 视频网站VIP会员破解解析(需跳转) JS - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) [Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  我讨厌骗子
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.039
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  24-08-2018
  Đã cập nhật
  24-08-2018
 9. 破解VIP会员视频集合 JS - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.955
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  15-12-2017
  Đã cập nhật
  15-12-2017
 10. Acfun 自动投香蕉 JS - 默认视频5蕉/文章1蕉(建议自己控制数量)

  Tác giả
  4Aiur
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  62
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-11-2019
  Đã cập nhật
  05-12-2020
 11. 败家神器,全网VIP视频免费破解去广告,淘宝优惠券。长期更新。 JS - 文库服务器已经修复,重新上线文库下载功能!脚本集合了优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告,百度文库面VIP下载,还可以一键查询宝贝的隐藏优惠券。

  Tác giả
  abenyao
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.317
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  01-03-2020
  Đã cập nhật
  18-03-2020
 12. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 JS - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  17.581
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  05-08-2017
  Đã cập nhật
  19-09-2017
 13. 全网VIP视频在线解析 JS - 声明:该脚本为二次开发,原作者为huangyan,在次特别感谢;功能:一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP视频;使用依赖Tampermonkey、Violentmonkey、Greasymonkey4.0+

  Tác giả
  Dawn Lee
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  947
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  02-03-2019
  Đã cập nhật
  02-03-2019
 14. SuperVIP++视频破解 JS - 【本脚本不是我东拼西凑别人代码,纯自己开发,如您觉得可以,请赞助我!如您想借鉴我代码,请赞助我(开发不容易),并在您的脚本上注明出处,谢谢。】大部分解析线路的播放器基于HTML5,笔记本电脑风扇不会狂飙,不会发热。如果某线路的播放器基于flash,可以切换线路到支持HTML5的线路。在优酷,爱奇艺,腾讯,搜狐,乐视,pptv,芒果tv,1905,暴风等视频网站点击想看的影片后,在页面的侧栏点击图标会跳转到破解网站进行观影,并可以切换多条线路。

  Tác giả
  synvaier
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  6.947
  Đánh giá
  31 1 1
  Đã tạo
  10-11-2018
  Đã cập nhật
  30-01-2019
 15. Acfun自动点赞 JS - 直播间自动点赞

  Tác giả
  sroe A
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  356
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  04-09-2020
  Đã cập nhật
  04-09-2020
 16. 去GG+Vip JS - try to take over the world!

  Tác giả
  TThityou
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  468
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  07-08-2020
  Đã cập nhật
  25-02-2021
 17. Acfun屏蔽计划 JS - 帮助你屏蔽不想看的UP主

  Tác giả
  秃顶大汉
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.434
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  07-04-2019
  Đã cập nhật
  10-09-2020
 18. VIP会员视频在线解析大集合 JS - [腾讯|爱奇艺|优酷|乐视|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,在线解析接口插件

  Tác giả
  fly dream
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.137
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  26-04-2020
  Đã cập nhật
  05-07-2020
 19. 威武VIP解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  西门2胖
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.144
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  30-04-2018
  Đã cập nhật
  06-05-2018
 20. 全网免费极速无缝解析VIP视频 JS - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16.510
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  14-05-2017
  Đã cập nhật
  05-03-2019
 21. 破解VIP在线视频 JS - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  19.168
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  21-09-2017
  Đã cập nhật
  13-11-2017
 22. Bgm观看进度同步 JS - 同步动漫网站的观看进度到bgm.tv

  Tác giả
  HinsChou
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  12-02-2021
  Đã cập nhật
  14-02-2021
 23. VIP视频在线解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  789
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  11-07-2017
  Đã cập nhật
  11-07-2017
 24. 全网VIP视频免费破解去广告、全网音乐直接下载等多合一版。 JS - 自用组合型多功能脚本,集合了优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告,网易云音乐、QQ音乐、酷狗、酷我、虾米、蜻蜓FM、荔枝FM、喜马拉雅等网站音乐免客户端下载。

  Tác giả
  wlaizr
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.821
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  02-04-2019
  Đã cập nhật
  02-04-2019
 25. 爱奇艺vip 乐视 腾讯优酷vip视频在线解析 JS - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.365
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  10-03-2018
  Đã cập nhật
  10-03-2018
 26. VIP解析,教你免费看各大视频网站会员视频,爱奇艺,优酷一键搞定 JS - vip视频解析,vip视频在线解析,vip解析,万能vip视频解析,vip视频全能解析,vip视频,手机vip视频解析,手机在线解析vip视频,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.599
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  10-03-2018
  Đã cập nhật
  10-03-2018
 27. 无心vip视频免费看 JS - 【移除知乎弹窗】【增加1905网站支持】【增加公众号 无心VIP影视】全网最新题库,支持图片题,永久免费!AND 除去其他不必要的功能,专注于VIP影视解析。因为只做vip解析,所以更专业。调整为8条解析线路,更加方便快捷的观看vip影视。

  Tác giả
  我本无心
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.528
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  27-01-2019
  Đã cập nhật
  05-12-2020
 28. 闪电观影⚡ [整合版] JS - 2021-2-2 重新整合优质接口。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,兼容[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]⚡

  Tác giả
  过路人
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  878
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  08-11-2020
  Đã cập nhật
  02-02-2021
 29. 唯品会商品优惠券,年货必备 JS - 专注寻找各平台优惠券,很实用的购物脚本。脚本介绍:1获取你要购优惠券 3如果有优惠券就展示再付款按钮旁边 4如果没有优惠券,页面什么也不展示,页面简洁 年货必备

  Tác giả
  huya3
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  08-01-2021
  Đã cập nhật
  27-01-2021
 30. 全网VIP解析(2018-10-19) JS - 新版改为悬浮按钮,就一个圆形按钮,没有多余的菜单,感谢作者sonimei134的脚本,因此做出了修改,强迫症请见谅!支持优酷、爱奇艺、乐视、腾讯、土豆、芒果、搜狐、pptv、华数、1905、A站等主流网站,接口是使用别人的,如果有广告请勿相信。关于电视剧选集问题:每次选集大多需要刷新页面。

  Tác giả
  ch lee
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.176
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  20-09-2018
  Đã cập nhật
  19-10-2018
 31. acfun 自动选择最高画质 JS - 不要相信自动画质

  Tác giả
  oracle_cai
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  101
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  15-01-2021
  Đã cập nhật
  15-01-2021
 32. 解析VIP视频 JS - 好不好用谁用谁知道,在视频标题嵌入VIP解析按钮,支持优酷、爱奇艺、乐视、腾讯、土豆、芒果、搜狐、pptv、华数、1905、A站等主流网站,接口是使用别人的,如果有广告请勿相信。关于电视剧选集问题:每次选集都需要刷新页面,不然无法定位到该集播放。

  Tác giả
  ch lee
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.205
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  18-09-2018
  Đã cập nhật
  20-09-2018
 33. VIP视频解析 JS - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  513
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  20-12-2017
  Đã cập nhật
  20-12-2017
 34. 卓越VIP解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  469
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  07-09-2018
  Đã cập nhật
  07-09-2018
 35. 全网vip视频破解 JS - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.634
  Đánh giá
  12 0 1
  Đã tạo
  17-12-2017
  Đã cập nhật
  24-12-2020
 36. 赤刃VIP视频在线解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.139
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  20-06-2017
  Đã cập nhật
  28-08-2018
 37. Acfun首页板块位置自定义 JS - Acfun首页板块位置自定义,跳转

  Tác giả
  jianeddie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  01-05-2020
  Đã cập nhật
  28-05-2020
 38. acfun表情放大 JS - 让你拥有更大更清晰的ac娘

  Tác giả
  我要猫猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  63
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  27-04-2020
  Đã cập nhật
  14-05-2020
 39. 枫叶自制方便脚本 JS - 多功能脚本,集合了全网VIP视频免费破解去广告,音乐免客户端下载,淘宝领券,知乎,,,,,,,,等等

  Tác giả
  zhaibingye
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  452
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  25-04-2020
  Đã cập nhật
  02-10-2020
 40. 下载按钮 JS - 硕鼠按钮

  Tác giả
  bztwh
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.997
  Đánh giá
  10 1 0
  Đã tạo
  16-08-2018
  Đã cập nhật
  16-08-2018

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)